Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості професійної етики ділової людини

Питання, яке постійно виникає при дослідженні місця і ролі етики в діловій активності: для чого взагалі потрібна діловій людині етика? Може бути, вона потрібна не всім, а тільки найбільш просунутим в духовному плані підприємцям для вирішення виникаючих в їхній практиці складних проблем? Можливо, вона їм потрібна для забезпечення ефективності роботи підприємницьких організацій (спілок інвесторів, брокерів, ріелторів, різних комітетів, бізнес-асоціацій)? Або їм важливо продемонструвати зацікавленість в етиці для створення в суспільстві доброзичливого думки про діяльність підприємців? А може бути, етична теорія потрібна в критичних цілях? Відповісти на всі ці питання і покликана дисципліна "Ділова етика".

Слід визнати, що при серйозних і масові порушення моральних вимог до ринковому поведінці, механізм ринку перестає працювати в належній мірі. Таким чином, ефективність ділової діяльності б значною мірою залежить від характеру моральних вимог і від їх реалізації в практиках ринку [1].[1]

Під діловою етикою слід розуміти історично сформовану сукупність моральних приписів, норм, оцінок, кодексів і наукових теорій про належну поведінку особистості в діловій діяльності, що випливають з соціальних функцій і обумовлених специфікою професії.

Ділова етика найтіснішим чином пов'язана з повсякденною практикою людини, його участю в економічних відносинах, так як саме через конкретну професійну моральність в кінцевому рахунку затверджуються духовно-моральні цінності, підвищується загальна і моральна культура громадян, реалізуються права і свободи людини, його відносна автономність і самостійність поряд з постійно зростаючими вимогами і відповідальністю.

Деякі вчені, такі як Дж. Максвелл, відмовляють діловій етиці в існуванні, воліючи говорити про єдиний для всіх золотом моральному правилі, яке присутнє у всіх культурах і релігіях світу. Згідно з цим правилом слід ставитися до інших людей так, як ми хочемо, щоб ставилися до нас, і чинити з іншими так, як хотіли б, щоб чинили з нами [2].[2]

Однак, як відзначав ще Ф. Енгельс, насправді у кожного класу і навіть кожної професії власна мораль, яку вони ж порушують щоразу, коли можуть зробити це безкарно. А любов, яка повинна б все об'єднувати, проявляється у війнах, сварках, позовах, домашніх сварках, розлученнях в максимальній експлуатації одних іншими [3].[3]

Професія формує у її носіїв не тільки професійні навички, а й певні риси особистості, і ставлення до своєї діяльності. Етика ділового спілкування лежить в основі всіх інших сторін професійної діяльності, так як мораль професійної групи (професійний мораль) є складовою частиною моралі суспільства, а власне мораль - один з найдавніших регуляторів поведінки і дій, взаємодії людей, у тому числі і в професійній сфері .

У практиці повсякденної діяльності ділова етика являє собою сукупність норм поведінки ділової людини як професіонала у своїй сфері діяльності. Норми професійної етики піддані змінам під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх по відношенню до професії факторів. Вони безпосередньо і опосередковано впливають на поведінку фахівців, спонукаючи їх діяти певним чином в рамках даного виду професійної діяльності.

Основні функції ділової етики:

 • • вплив на свідомість фахівця з метою вдосконалення його як особистості і як професіонала;
 • • сприяння найбільш повному і ефективному вирішенню професійно-ділових завдань;
 • • критика ринку та підприємництва, яка дозволяє пом'якшити жорсткість ринкових відносин, наповнюючи підприємницьку діяльність вселюдськими смислами, різними експресивними образами (покликання, віра в перворідне недосконалість людської природи, гріховність, каяття тощо);
 • • досягнення тендітної рівноваги користі і добра, раціонального та емоційного, утилітарних і власне моральних начал;
 • • приборкання ринкових пристрастей, спраги наживи і влади;
 • • зниження сили кризових моментів техногенного розвитку, зменшення впливу хоча б частини глобальних проблем, згубних для людської цивілізації;
 • • дотримання правил чесної гри, вірності зобов'язанням, нормам, що створює довіру, що в свою чергу визначає зміст боргу підприємця, з одного боку, як "економічної людини", а з іншого - як "людину морального".

Ділова етика, як і етика взагалі, виробляється поступово в процесі повсякденної спільної діяльності людей. Вона може розглядатися як різновид загальної моралі, що несе в собі специфічні риси, обумовлені видом і типом діяльності, тобто є прикладною науковою дисципліною, що вивчає професійну мораль. Разом з тим вона може розглядатися як прикладна теорія моральності, застосовуваної в професійному середовищі.

Спеціаліст в певному виді діяльності повинен бути не тільки цілеспрямованим, добропорядним, тактовним, витриманим, але й володіти навичками реалізації моральних цінностей у вельми специфічних умовах. Дані рекомендації можна знайти вже у мислителів античності. Наприклад, Платон у діалозі "Держава" звертає увагу на те, що вчителі, поети, тобто ті, хто безпосередньо впливає на душі підростаючого покоління, не повинні захоплюватися зображенням аморального і потворного, а повинні акцентувати увагу молодих людей па позитивних образах, прикладах. "Поезія повинна виховувати у юнаків розсудливість, тому треба викреслювати вірші, які оспівують пияцтво або неприборкані пристрасті. Не можна дозволити вихованцям бути хабарниками і користолюбців. Тому не можна, щоб вони слухали, як оспівується, що" всіх ублажають дари і богів і царів найбільших ", або як Ахілл віддав за викуп тіло мерця. Буде заборонено писати і у віршах, і в прозі, що несправедливі люди найчастіше щасливі, а справедливі - нещасні, що несправедливість доцільна. Писати треба якраз протилежне "[4].[4]

Свою позицію, - вважав Платон, - вихователям слід позначати досить чітко, бо підлітки не завжди в змозі судити, де міститься іносказання, а де ні. А думки, засвоєні в ранньому віці, зазвичай стають незабутніми і незмінними. Ось тому він вважає, що всього більше треба домагатися, щоб перші міфи, почуті дітьми, самим дбайливим чином були спрямовані до чесноти. Саме в той час серед медиків з'явився принцип "Не нашкодь", що прийнятний не тільки для лікування фізичних недуг, але і для регуляції міжлюдських відносин, у тому числі й у сфері бізнесу.

Поняття "професійна етика" носить значною мірою узагальнюючий характер. Реально ми стикаємося з етикою, моральністю в тій чи іншій професії, специфіка якої обумовлена особливостями даного виду діяльності. Так, зміст етики визначається тим, що вчитель має справу з таким тендітним, динамічним "об'єктом", як дитина, і тим, що освіта, виховання підростаючого покоління робить досить істотний вплив на багато сторін життя суспільства й особистості.

Аналогічно йде справа і з іншими проявами професійної етики, яка конкретизує, деталізує вимоги моральності стосовно до умов тієї чи іншої професії.

Ділова етика стає більш багатогранною, ускладнюється се структура, зростає кількість се різновидів. Наприклад, сьогодні у вітчизняній культурі затверджуються етика ділових відносин, етика менеджера, етика ведення бізнесу, етика підприємця, які співвідносяться як частка з загальним.

 • [1] Бакштановскій В. І., Согомонов Ю. В. Дух підприємництва в сучасній Росії // Етика Справи / під ред. В. І. Бакштановского, Н. Н. Карнаухова. Тюмень, 1997. С. 67-69.
 • [2] Максвелл Дж. Немає такого поняття, як "ділова" етика. М .: Попурі, 2004. С. 7.
 • [3] Див .: Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії // Енгельс Ф. Собр. соч. в 50 т. М .: Гос. изд-во політ, літератури, 1960. Т. 21. С. 298-299.
 • [4] Платон, Держава // Платон, Собр. соч. в 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 1. С. 389-392.
 
<<   ЗМІСТ   >>