Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Керівництво по судовій психіатрії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Клініко-психологічне дослідження батьків

Судовий психіатр-експерт повинен розкрити особливості психічного стану кожного з батьків, які можуть мати наслідки для дитини. При наявності в матеріалах справи вказівок на що були в минулому госпіталізації кого-небудь з батьків в психіатричні стаціонари повинна бути запрошені і досліджена відповідна медична документація. Після збору повного психіатричного анамнезу, проведення необхідних досліджень статусу, патопсихологічного дослідження експерт зобов'язаний дати діагностичне висновок або встановити, що підекспертного не страждає психічним розладом. Якщо неможливо дати висновок при амбулаторному огляді, експерт повинен представити суду мотивоване повідомлення про неможливість дачі висновку, запросити необхідні дані, відсутню медичну документацію. У зв'язку з конфліктним, ворожим характером взаємин між подружжям слід з обережністю ставитися до свідченнями одного батька проти іншого. Провідними підставами для експертного висновку про наявність або відсутність у батька психічного розладу повинні залишатися результати комплексного клінічного та патопсихологічного дослідження.

У разі виявлення у кого-небудь з батьків психічного розладу необхідно дати суду роз'яснення про можливий вплив даного психічного розладу на характер взаємин батьків з дитиною, психічний стан і розвиток дитини або вказати, що виявлене у батька психічний розлад (у зв'язку з його клінічними особливостями і динамікою) не робить істотного впливу на характер дитячо-батьківських взаємин і негативного впливу на психічний стан і розвиток дитини.

Судовий експерт-психолог виявляє індивідуально-психо- логічні особливості кожного з батьків, встановлює їхній можливий негативний вплив на психічний стан і розвиток дитини. У ряді випадків саме виражені індівідуальнопсіхологіческіе особливості одного з батьків є перешкодою для встановлення емоційного контакту батька з дитиною. Істотне значення у формуванні негативного, що відкидає ставлення дитини до одному з батьків мають виражені індивідуально-психологічні особливості іншого батька, ставлення до якого у дитини є позитивним і приймаючим. Тому обов'язково проводиться експертне дослідження обох батьків. Якщо експертне дослідження проводилося тільки відносно одного батька, не представляється можливим дати висновок щодо опіки в цілому або відносно іншого батька.

Клініко-психологічна бесіда і експериментально-психологічне дослідження повинні бути спрямовані також на оцінку ставлення кожного з батьків до дитини і до "батьківства", функціональної здатності до забезпечення індивідуальних потреб розвитку дитини, особливостей виховної позиції. Поінформованість батька в питаннях, що стосуються дитини, є безпосереднім свідченням участі батька у вихованні.

При виявленні у дитини особливостей психічного розвитку та особливих потреб необхідно оцінити, наскільки кожен з батьків здатний враховувати їх у рамках своєї виховної позиції.

Спільне дослідження дитини з батьком повинно проводитися після того, як і дитина, і батько були обстежені експертом індивідуально. Експерт оцінює характер взаємодії дитини і батька, ознаки тривоги, здатність батька надати дитині підтримку, висловити любов і схвалення, підвищити дитячу самооцінку.

При проведенні експериментально-психологічного дослідження батьків доцільне використання методик, спрямованих на виявлення основних форм порушення сімейного виховання (гіпо- та гіперпротекція, рішення особистісних проблем батьками за рахунок дитини, недостатнє задоволення емоційних потреб дитини в сім'ї, підвищений або знижений рівень вимог до дитини): опитувальник АСВ ("Аналіз сімейних взаємин"), методика вивчення батьківських установок PARI (Parental Attitude Research Instrument), тест-опитувальник батьківського ставлення (А. Я. Варга, В. В. Сталін, ОРО). У ситуації експертного дослідження дані експериментальних методів відображають більшою мірою мотиваційний рівень батька, його уявлення про "ідеальне батьківстві" і повинні оцінюватися в комплексі з результатами клініко-психологічного дослідження і спостереження за взаємодією батька з дитиною.

Аналіз динаміки внутрішньосімейних відносин і особливостей сімейного конфлікту

Для визначення доцільності проживання дитини з одним з батьків необхідний психологічний аналіз динаміки внутрішньосімейних відносин і особливостей сімейного конфлікту. В експертному висновку повинні бути відображені історія сімейних взаємин, розподіл між членами сім'ї прав і обов'язків, динаміка сімейних відносин на найважливіших етапах розвитку сім'ї. В описовій частині експертного висновку повинні бути вказані тривалість конфлікту, його провідні мотиви (зловживання спиртними напоями, подружня невірність, майнові спори, розбіжності з питань, пов'язаних з вихованням дітей), а також описано поведінку подружжя в ситуації конфлікту (вербальна та фізична агресія, обігу в міліцію у зв'язку з побоями і т.д.).

Крім того, повинні бути охарактеризовані взаємини подружжя в період роздільного проживання (сохраняющаяся емоційна ворожість, взаємні звинувачення, незгода батьків у питаннях, що стосуються дитини; історія судових розглядів і невиконання судових рішень). Слід мати на увазі, що поведінка батька в конфліктній ситуації і його взаємини з чоловіком не мають прямого відношення до його здатності виконувати батьківські обов'язки. Більшою мірою для експертного висновку важливі відомості про ступінь залучення дитини в подружній конфлікт кожним з батьків.

 
<<   ЗМІСТ   >>