Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Керівництво по судовій психіатрії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принципи судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі при різних психічних розладах

Судово-психіатрична експертиза у цивільних справах про визнання особи недієздатною з встановленням опіки

Критерії застосування ст. 29 ГК при шизофренії

Питання судово-психіатричної експертизи при шизофренії докладно розглянуті у відношенні як певних типів перебігу захворювання, так і різних видів експертизи у цивільних справах. В роботі [Б. В. Шостакович і А. Д. Ревенок, 1992] узагальнено теоретичні положення, що визначають принципи судово-психіатричної оцінки різних форм шизофренії в цивільному процесі; встановлено критерії призначення та скасування опіки. Автори підкреслюють позитивну роль опіки в реабілітації хворих на шизофренію і разом з тим відзначають, що своєчасна скасування раніше встановленої опіки також робить на них позитивний психологічний вплив, сприяє їх ресоціалізації, реадаптації та більш повної захист прав. На думку авторів, можливе визнання дієздатними осіб лише з глибокої і стійкої ремісії, але і з нерізко вираженими негативними симптомами, а в деяких випадках - і при залишковій інкапсульованою позитивної симптоматиці, що не перешкоджає професійній діяльності, критичній оцінці свого хворобливого стану. Ці положення набувають особливої актуальності у зв'язку з тим, що в останні роки триває видозміна переважаючих в експертній практиці форм шизофренії, що відрізняються більш легким, часто однопріступним течією. У цих випадках хворі ведуть активний спосіб життя, вступають у різні правові відносини.

Проте головним залишається концептуальний підхід до оцінки структурно-динамічних особливостей психічних розладів. Відповідно до цього актуальне психічний стан несе в собі прогностичну інформацію, яка з урахуванням ступеня соціальної адаптації дає можливість обґрунтувати висновок про здатність особи розуміти значення своїх дій та керувати ними або про відсутність такої можливості і необхідності установи опіки. При шизофренії динамічний принцип дозволяє, беручи до уваги особливості психічного стану хворого, прогнозувати подальший перебіг захворювання, характер і глибину психічних розладів, можливу частоту загострень або нападів, стійкість подальшою ремісії і структуру несформованого дефекту. До прогностично несприятливим форм відноситься параноїдна шизофренія, яка характеризується безперервним або пріступообразним прогредієнтності течією з частими, усложняющимися за структурою і увеличивающимися за тривалістю нападами. Структура дефекту відрізняється: вираженими негативними розладами у вигляді емоційного збіднення, вихолощений і парадоксальності емоційної сфери; порушенням мислення, насамперед мотиваційної сфери. Продуктивна психопатологічна симптоматика у вигляді галюцинаторно-маячних розладів надає виражений вплив на поведінку особи, яка має неправильний, безглуздий характер, при цьому відзначаються виражена дезорганізація психічної діяльності, нездатність критично осмислити знесення стан, сформовану ситуацію і свою роль в ній.

Більш складним і часто зустрічається в практиці громадянської експертизи є огляд хворих з психопатоподобной, неврозоподобной і приступообразно прогредиентной формою шизофренії. Обгрунтування прогнозу будується на комплексі ознак, що визначають клінічні варіанти динаміки, частоту та структуру загострень або нападів, ефективність терапії, резистентність до психогенним та іншим екзогенних впливів. При опенке здатності таких хворих розуміти значення своїх дій або керувати ними і необхідності призначення опіки провідним залишається критерій перебігу хвороби, що визначає прогноз, а також аналіз соціально-психологічних параметрів - збереження позитивних ізольованих емоційних відносин, особистісна включеність соціальної підтримки з боку близьких, збереження форми поведінкової активності в сім'ї, тепле відношення до членом сім'ї, а також високий освітній рівень і соціальний статус в минулому, позитивні стійкі сімейні відносини, збереження соціальних контактів з оточуючими.

Найбільш сприятливими в плані прогнозу є неврозоподобная і психопатоподібна форми шизофренії без вираженого зниження психічної активності. У процесі терапії настає стабілізація стану. Домінують розлади астенічного типу - зниження психічної активності при відсутності тенденції до поглиблення особистісних змін. Періодично виникають тимчасові погіршення стану не супроводжуються негативними розладами, не роблять істотного впливу на професійну діяльність і стійкість соціальної адаптації. Такі хворі ведуть активний спосіб життя, вступають у різні правові відносини, у зв'язку з чим зазвичай і виникає питання про їхню здатність розуміти значення своїх дій та керувати ними. Однак при даному варіанті перебігу процесу у хворих з незначним рівнем поразки психіки зберігаються критичні здібності, вони можуть розуміти значення своїх дій та керувати ними.

При приступообразной шизофренії прогноз визначається структурою маніфестних і наступних нападів, їх частотою і принципом побудови - за типом кліше або з тенденцією до ускладнення. До сприятливих прогностичним ознаками відносяться порівняно мала прогредиентность процесу, переважання у структурі нападів афективних або афективно-маячних розладів, нетривалість подальших нападів, клінічна картина яких будується за типом кліше або з незначним ускладненням. Особливе значення мають характеристика межпріступномперіоді, їх тривалість, наявність або відсутність залишкової психопатологічної симптоматики, відновлення критики до перенесених хворобливих переживань. Перебіг хвороби виявляється більш прогредієнтним при подовженні подальших нападів з одночасним спрощенням картини за рахунок редукції образних і фантастичних компонентів нападу. Чим менш гостра і рухлива картина нападу, тим більш імовірно подальше поглиблення дефекту, а також поява редукованих продуктивних розладів в Межпріступний проміжках. При формуванні стійкої ремісії, як правило, астенічного або гиперстенического варіантів, у хворих не відбувається посилення розладів емоційно-вольової сфери і мислення, зберігаються адаптаційні можливості. При цьому зниження професійного рівня не супроводжується соціальною дезадаптацією, зміною премор- Бідних властивостей і соціальних особистісних установок. Хворі з подібним типом перебігу процесу не потребують опіки. У тих випадках, коли вона була призначена на ранніх етапах захворювання, доцільна постановка питання про перегляд подібного рішення і про наявність можливості хворих у цей період розуміти значення своїх дій та керувати ними з відновленням їхніх громадянських прав відповідно до ч. 3 ст. 29 ГК. Позбавлення дієздатності в цьому випадку перешкоджає адаптації, створюючи труднощі при вступі в шлюб, оформленні майнових угод та інших цивільних актів.

Таким чином, експертний висновок про здатність особи розуміти значення своїх дій та керувати ними виноситься щодо хворих з більш м'якими формами захворювання, що відрізняються сприятливим типом перебігу без виражених негативних розладів, дефектом за типом зниження особистості. Зазначений висновок виноситься щодо хворих з псевдоневротіческая, псевдопсіхопатіческой, паранойяльной шизофренію, параноидной формою з епізодичним типом перебігу з повною і неповною ремісією переважно астенічного і гиперстенического типу, провідними психопатоподібним і неврозоподібних синдромами, відносної збереженням розумової, емоційно-вольової сфер, критичних і прогностичних функцій , збереженням адаптаційних можливостей. Необхідними умовами є певна збереження критичної оцінки правової ситуації, здатність до виконання низки соціальних функцій, що забезпечують можливість самостійного проживання.

До визначальних критеріям недієздатності хворих шизофренією відносяться такі форми, як залишкова шизофренія, дитячий тип шизофренії, параноїдна шизофренія з безперервним безреміссіонним типом перебігу тривалістю більше 20 років. Значущим для експертного рішення є поєднання стійких параноїдних і парафренних розладів, резидуального маячні з апатіко- абулічним дефектом. Самостійне експертне значення має наявність актуальних маячних ідей з тенденцією до розширення фабули хворобливих переживань, що охоплюють всі сфери життя хворого, а також апатико-абулічними дефект, який грубо порушує соціальну адаптацію, в тому числі і на побутовому рівні, з нездатністю хворого до самообслуговування і обумовлює встановлення I групи інвалідності.

 
<<   ЗМІСТ   >>