Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність ОВС

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Випробування при вступі на службу в органи внутрішніх справ

Для громадянина, що надходить на службу в органи внутрішніх справ, з метою перевірки рівня його підготовки та відповідності посади в органах внутрішніх справ, па заміщення якої він претендує, встановлюється випробування на строк від двох до шести місяців. При вступі на службу в органи внутрішніх справ на посаду, при заміщенні якої присвоюється спеціальне звання поліції, встановлення випробування на термін менше трьох місяців не допускається.

На період випробування кандидат призначається стажистом на відповідну посаду в органах внутрішніх справ без присвоєння йому спеціального звання. Під час випробування стажист виконує обов'язки і користується правами відповідно до замещаемой посадою в органах внутрішніх справ та умовами трудового договору. Стажисту в період випробування не дозволяється носіння та зберігання вогнепальної зброї. Забороняється використовувати стажиста в оперативних заходах, коли може виникнути загроза його життю або коли його самостійні дії в силу професійної непідготовленості можуть призвести до порушення або ущемлення прав, свобод і законних інтересів громадян. У період випробування стажист поряд з виконанням основних обов'язків та доручень але посади проходить індивідуальне навчання за місцем служби йод керівництвом безпосереднього керівника (начальника) і наставника з числа досвідчених співробітників органів внутрішніх справ, призначуваного наказом уповноваженого керівника [1]. У період випробування здійснюється подальше вивчення ділових та особистих якостей стажиста.[1]

У період випробування зі стажистом укладається строковий трудовий договір, на стажиста поширюється дія трудового законодавства. Не пізніше ніж за 14 днів до закінчення строку випробування безпосередній керівник (начальник) стажиста готує висновок у письмовій формі про виконання стажистом службових обов'язків у період випробування. Це висновок після ознайомлення з ним стажиста представляється уповноваженому керівнику на затвердження.

Висновок повинен містити одну з наступних рекомендацій: про визнання стажиста витримав випробування; про визнання стажиста що не витримав випробування. На підставі висновку керівник органу внутрішніх справ не пізніше ніж за три дні до закінчення терміну випробування приймає одне з таких рішень: про укладення із стажистом контракту; розірвання зі стажистом трудового договору в порядку, встановленому трудовим законодавством.

У строк випробування нс зараховуються період тимчасової непрацездатності стажиста та інші періоди, коли він фактично не виконував службові обов'язки. Збільшення терміну випробування на період тимчасової непрацездатності стажиста, а також на час його відсутності на службі з інших поважних причин оформляється наказом уповноваженого керівника.

Строк випробування зараховується до стажу служби в органах внутрішніх справ (вислугу років). Випробування не встановлюється для громадян: а) призначаються на посади вищого начальницького складу; б) надходять в освітні організації вищої освіти МВС Росії для навчання за очною формою; в) призначаються на посади за результатами конкурсу.

За рішенням керівника федерального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ або уповноваженого керівника випробування може не встановлюватися для громадян, раніше проходили службу у федеральних органах виконавчої влади на посадах, за якими передбачено присвоєння спеціальних (військових) звань.

  • [1] Тут і далі підлогу уповноваженим керівником розуміється заступник керівника федерального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ, керівник (начальник) структурного підрозділу федерального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ, керівник (начальник) територіального органу федерального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ , керівник (начальник) структурного підрозділу територіального органу федерального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ, керівник (начальник) підрозділу, наділені в установленому порядку керівником федерального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ повноваженнями наймача від імені Російської Федерації (п. 5 ст. 1 Федерального закону "Про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації та внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації").
 
<<   ЗМІСТ   >>