Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність ОВС

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Практично кожен етап соціально-економічного та політичного розвитку нашої країни ставить перед органами внутрішніх справ нові завдання у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Нові виклики та загрози змушують весь час модернізувати поліцейську діяльність, здійснювати технічне та кадрове переоснащення органів внутрішніх справ. Незважаючи на зміну форм і методів функціонування державної влади, розвиток демократичних традицій і народовладдя, співробітник поліції, яку б посаду він не обіймав, залишається основним представником виконавчої влади, до якого в силу цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних причин змушені звертатися громадяни та представники юридичних осіб. У зв'язку з цим необхідно безперервно проводити роботу з удосконалення правових та організаційно-тактичних основ діяльності органів внутрішніх справ. У сучасний період вкрай важливо проводити систематичну роботу по зміцненню морально-психологічного клімату в службових колективах органів внутрішніх справ, здійснювати підготовку та відбір кваліфікованих і чесних кадрів, створювати для найбільш гідних і підготовлених співробітників умови для їх професійного та морального зростання. Саме ці, а також і цілий ряд інших завдань, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності органів внутрішніх справ, стоять перед керівниками МВС Росії самого різного рівня.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ як напрям виконавчо-розпорядчої діяльності державної влади займає центральне місце у справі охорони громадського порядку, забезпечення громадської та особистої безпеки громадян. Традиційно вважається, що більше 90% робочого часу співробітників органів внутрішніх справ займає саме адміністративна діяльність, яка здійснюється за допомогою самих різних форм і методів. Так, громадяни у своїй повсякденній діяльності найчастіше стикаються з реалізацією адміністративної діяльності поліції, представники якої забезпечують безпеку дорожнього руху, здійснюють патрулювання на вулицях та місцях масового скупчення і проходу громадян, забезпечують безпеку пасажирів на різних видах транспорту. В рамках адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у цілому і поліція зокрема здійснюють взаємодію з різними органами державної влади. Також потрібно відзначити, що в рамках адміністративної діяльності органів внутрішніх справ надають громадянам та юридичним особам різні державні послуги, наприклад, у сфері забезпечення майнової безпеки, дозвільної системи, інформаційного забезпечення та ін.

Незважаючи на важливість цього напрямку адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, основне місце у змісті цього виду діяльності займають питання боротьби зі злочинністю, адміністративними правопорушеннями, а також захистом прав і свобод громадян. Перераховані функції адміністративної діяльності органів внутрішніх справ виконують сформовані служби та підрозділи поліції, які в щоденному і безперервному режимі виконують перераховані вище завдання, заради яких власне і створений поліцейський апарат сучасної Російської держави.

Слід помститися, що на вістрі найсерйозніших проблем у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки стоїть дільничний уповноважений поліції, який, по суті, поєднав у собі всі основні функції поліції і в повсякденному режимі реалізує їх на своїй адміністративній ділянці. Так склалося, особливо у великих містах, що саме від якості роботи дільничного уповноваженого поліції залежать рівень правопорядку в місцях компактного проживання громадян, а також ступінь їх особистої і майнової безпеки. Найчастіше без допомоги дільничного уповноваженого поліції співробітники карного розшуку не в силах швидко розкривати багато тяжкі злочини, а також затримувати підозрюваних у їх скоєнні осіб.

Одним з найважливіших підрозділів поліції, які здійснюють адміністративну діяльність, є патрульно-постова служба. Роботу патрульного поліцейського, особливо на об'єктах транспорту та транспортної інфраструктури, важко переоцінити. Її щодня спостерігають десятки тисяч громадян, і в разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, вчинення адміністративного правопорушення чи злочину саме до співробітника патрульно-постової служби поліції громадяни звертаються з метою отримання від нього необхідної допомоги або надання сприяння вирішенні виниклої ситуації.

Інші служби поліції, здійснюють зовнішню адміністративну діяльність, також виконують досить важливі державні функції, що стосуються, наприклад, профілактики дитячої та підліткової деліктності. Поліція виконує і цілий ряд функцій по забезпеченню і виконанню міграційного законодавства, здійснює контроль за роботою приватних детективних охоронних структур і т.д.

Особливе місце у змісті адміністративної діяльності поліції займає адміністративно-юрисдикційна діяльність, а саме провадження у справах про адміністративні правопорушення. У цьому напрямку поліція наділяється все більшою компетенцією, а адміністративні покарання, які застосовуються поліцією за самі різні правопорушення, з кожним роком стають все більш суворими. Саме тому будь-який співробітник поліції зобов'язаний стежити за змінами в чинному законодавстві, які стосуються питань реалізації адміністративної відповідальності.

Враховуючи соціальну нестабільність, а також систематично відбуваються в різних частинах нашої країни надзвичайні події, які викликані природними та техногенними причинами, співробітники поліції повинні знати і вміло застосовувати тактичні прийоми і засоби охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій, масових заворушень, соціальних хвилювань і т.д.

У зв'язку з підвищенням соціальної активності інститутів громадянського суспільства, а також великої кількості громадян, безпосередньо зацікавлених у забезпеченні правопорядку, органи внутрішніх справ повинні і можуть використовувати свій потенціал в правоохоронних цілях. По суті є аксіомою той факт, що без підтримки і допомоги громадськості поліція навряд чи зможе реалізувати свої завдання у вирішенні питань захисту прав громадян та боротьби зі злочинністю. Виходячи з цього, в ході здійснення адміністративної діяльності поліція повинна залучати гідних громадян у справу охорони громадського порядку, постійно вдосконалювати форми і методи своєї роботи в цьому напрямку.

Всі напрямки зовнішньої адміністративної діяльності органів внутрішніх справ між собою взаємопов'язані і логічно доповнюють один одного, отже, кожен співробітник поліції повинен знати основні напрямки адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Для того щоб зовнішня адміністративна діяльність органів внутрішніх справ була ефективною, в сфері внутрішніх справ здійснюється внутриорганизационная адміністративна діяльність, яка пов'язана з матеріально-технічним забезпеченням органів внутрішніх справ, підготовкою нормативних правових актів, а також забезпеченням законності та дисципліни серед особового складу органів внутрішніх справ.

Тому навчальний курс "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ" прийнято умовно поділяти на загальну і особливу частини.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ - традиційна навчальна дисципліна, яка викладається в освітніх установах системи МВС Росії. Вона гармонійно пов'язана з курсом адміністративного права, а також з навчальною дисципліною "Основи управління в органах внутрішніх справ". Проте це самостійний предмет, який вимагає від вивчає його курсанта (слухача) належної уваги, оскільки значна частина суспільних відносин за участю органів внутрішніх справ регламентується підзаконними нормативними правовими актами МВС Росії.

У ході вивчення курсу адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у курсантів і слухачів має сформуватися досить чітке уявлення про сутність адміністративної діяльності взагалі та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ зокрема. Навчається повинен отримати знання і уявлення про місце адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Російської Федерації серед інших видів діяльності, здійснюваної цими органами, а саме оперативно-розшукової [1] та кримінально-процесуальної діяльності.

У результаті вивчення курсу "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ" навчається курсант (слухач) повинен:

  • знати зміст даного виду діяльності, здійснюваної у сфері внутрішніх справ;
  • вміти аналізувати нормативний правовий матеріал, що стосується адміністративної діяльності органів внутрішніх справ;
  • володіти знання та методику реалізації форм і методів адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Все це в сукупності дозволить навчальному закладу МВС Росії підготувати фахівця органів внутрішніх справ, здатного ефективно здійснювати свою роботу з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Демидов Юрій Миколайович,

доктор юридичних наук, професор

  • [1] Слово "розшукова" в тексті підручника наводиться в написанні, відповідному діючими правилами орфографії (див .: Російський орфографічний словник: близько 180 000 слів / О. Є. Іванова, В. В. Лопатін, І. В. Нечаєва, Л . К. Чельцова; РАН. Ін-т рос. яз. ім. В. В. Виноградова; відп. ред. В. В. Лопатін. 3-тє вид., стер. М .: АСТ-Пресс Книга, 2011; Орфографічний словник російської мови / Б. З. Букчина, І. К. Сазонова, Л. К. Чельцова. 6-е вид. М .: АСТ-Пресс Книга, 2010), проте в назвах нормативних документів і цитатах збережена орфографія відповідних джерел . - Прим. ред.
 
<<   ЗМІСТ   >>