Повна версія

Головна arrow Право arrow Арбітражний процес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розгляд справ про адміністративні правопорушення

Порядок судочинства

Арбітражний суд розглядає справи про адміністративні правопорушення, які вчинені юридичними особами та індивідуальними підприємцями у зв'язку із здійсненням ними підприємницької, а також іншої економічної діяльності і які віднесені до підвідомчості арбітражного суду.

Перелік справ про адміністративні правопорушення, підвідомчих арбітражному суду, визначений у КпАП. Це адміністративні правопорушення, передбачені ст. 6.14, 7.24, 9.4, 9.5, 9.5.1, 14.1, 14.10-14.14, ч. 1 і 2 ст. 14.16, ч. 1, 3 і 4 ст. 14.17, ст. 14.18,14.23, 14.27, 14.31- 14.33, 14.36, 14.37, ч. 1 ст. 15.10, ч. 2 та 2.1 ст. 17.14, ч. 6 ст. 19.5, ч. 1 і 2 ст. 19.19 КоАП, вчинені юридичними особами, а також індивідуальними підприємцями (виробництво або оборот етилового спирту, алкогольної або спиртовмісної продукції, що не відповідають вимогам державних стандартів, санітарним правилам та гігієнічним нормативам; порушення порядку розпорядження об'єктом нежитлового фонду, що знаходяться у федеральній власності, та використання зазначеного об'єкта; здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії) та ін.

Справи про перерахованих адміністративні правопорушення розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, передбаченим АПК з особливостями, встановленими КпАП.

У відповідності зі ст. 202 АПК розгляд справ про адміністративні правопорушення, вчинені юридичними особами та індивідуальними підприємцями, здійснюється арбітражним судом у формі провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності або у формі провадження у справах про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності.

В арбітражному процесі виробництво арбітражного суду у справах про притягнення до адміністративної відповідальності і виробництво арбітражного суду у справах про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності згідно ст. 29 АПК є самостійними різновидами арбітражного судочинства.

Виробництво арбітражного суду у справах про притягнення до адміністративної відповідальності

В арбітражному процесі справи про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб і індивідуальних підприємців у зв'язку із здійсненням ними підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесені до підвідомчості арбітражних судів, розглядаються за загальними правилами позовного провадження (ст. 202 АПК).

Провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності порушується на підставі заяв органів і посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення та звернулися з вимогою про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність.

Заява про притягнення до адміністративної відповідальності подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення. У разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, залучається за адміністративне правопорушення, вчинене поза місцем його знаходження або місця його проживання, зазначена заява може бути подана в арбітражний суд за місцем вчинення адміністративного правопорушення. У ньому повинні бути зазначені:

  • 1) дата і місце вчинення дій, що стали підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення;
  • 2) посаду, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення;
  • 3) відомості про особу, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення;
  • 4) норми закону, що передбачає адміністративну відповідальність за дії, що послужили підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення;
  • 5) вимога заявника про притягнення до адміністративної відповідальності.

До заяви додаються протокол про адміністративне правопорушення та докладалися до протоколу документи, а також повідомлення про вручення або інший документ, що підтверджують надіслання копії заяви особі, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення.

Справи про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, розглядаються у судовому засіданні суддею одноособово у строк, що не перевищує двох місяців з дня надходження до арбітражного суду заяви про притягнення до адміністративної відповідальності, включаючи термін на підготовку справи до судового розгляду і прийняття рішення у справі.

Арбітражний суд може продовжити строк розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності не більше ніж на місяць за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або в разі потреби в додатковому з'ясуванні обставин справи. Про продовження строку розгляду справи арбітражний суд виносить ухвалу.

Арбітражний суд повідомляє про час і місце судового засідання осіб, які беруть участь у справі. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи, якщо суд не визнав їх явку обов'язковою.

Арбітражний суд може визнати обов'язковою явку в судове засідання представника адміністративного органу, а також особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, і викликати їх у судове засідання для дачі пояснень. Неявка зазначених осіб, викликаних в судове засідання, є підставою для накладення штрафу.

У справах про притягнення до адміністративної відповідальності обов'язок доведення обставин, що стали підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення, не може бути покладена на особу, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі неподання адміністративним органом, що склав протокол, доказів, необхідних для розгляду справи і прийняття рішення, арбітражний суд може витребувати докази від зазначеного органу за своєю ініціативою.

При розгляді справи про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд у судовому засіданні зобов'язаний встановити: чи було подія адміністративного правопорушення і чи був факт його здійснення особою, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, чи були підстави для складання протоколу про адміністративне правопорушення та повноваження адміністративного органу, який склав протокол, чи передбачена законом адміністративна відповідальність за вчинення даного правопорушення і чи є підстави для притягнення до адміністративної відповідальності особи, щодо якої складено протокол, а також визначає заходи адміністративної відповідальності.

За результатами розгляду заяви про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності або про відмову в задоволенні вимоги адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності.

У резолютивній частині рішення про притягнення до адміністративної відповідальності повинні міститися:

  • 1) найменування особи, залученого до адміністративної відповідальності, її місце знаходження або місце проживання, відомості про його державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця;
  • 2) норми закону, на підставі яких дана особа притягується до адміністративної відповідальності;
  • 3) вид адміністративного покарання та санкції, покладені на особа, притягнута до адміністративної відповідальності.

Рішення у справі про притягнення до адміністративної відповідальності набирає законної сили після закінчення десяти днів з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно нс змінено або нс скасовано, набирає законної сили з дня прийняття постанови арбітражним судом апеляційної інстанції.

Рішення у справі про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо за вчинення адміністративного правопорушення законом встановлено адміністративне покарання тільки у вигляді попередження і (або) у вигляді адміністративного штрафу і розмір призначеного адміністративного штрафу не перевищує для юридичних осіб сто тисяч рублів, для фізичних осіб п'ять тисяч рублів , може бути оскаржене до арбітражного суду апеляційної інстанції. Таке рішення, якщо воно було предметом розгляду в арбітражному суді апеляційної інстанції, і постанову арбітражного суду апеляційної інстанції, прийняте у даній справі, можуть бути оскаржені до арбітражного суду касаційної інстанції тільки з підстав, передбачених ч. 4 ст. 288 АПК.

В інших випадках рішення у справах про притягнення до адміністративної відповідальності оскаржуються у порядку, встановленому ст. 181 АПК.

Виконавчий лист на підставі судового акта арбітражного суду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності не видається, примусове виконання проводиться безпосередньо на підставі цього судового акта.

Копія рішення арбітражного суду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності направляється арбітражним судом у триденний строк з дня його прийняття особам, бере участі у справі. Арбітражний суд може направити копію рішення також у вищестоящий в порядку підлеглості адміністративний орган (ст. 206 АПК).

 
<<   ЗМІСТ   >>