Повна версія

Головна arrow Право arrow Арбітражний процес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Провадження у арбітражному суді першої інстанції

У результаті вивчення гл. 12 студент повинен:

знати

 • • порядок звернення до суду заінтересованої особи;
 • • правові наслідки порушення арбітражного судочинства;

вміти

• застосовувати досвід міжнародної та російської судової практики в арбітражному судочинстві;

володіти

• навичками застосування сучасних правових інструментів для вирішення практичних завдань.

Порядок порушення справ в арбітражному процесі

Форма і зміст позовної заяви. В арбітражному процесі збудження позовного провадження є результатом звернення зацікавленої особи до арбітражного суду (ст. 4 АПК). Звернення громадянина та організації з проханням вирішити суперечку про право називається пред'явленням позову.

Однак для того щоб пред'явити позов, необхідно:

 • • володіти правом на пред'явлення позову;
 • • виконати попередні умови його реалізації;
 • • дотримати правила звернення до суду.

У позовній судочинстві це означає, що прохання зацікавленої особи повинна бути оформлена заявою, реквізити якого визначені у ст. 125 АПК. Позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником.

Позовна заява також може бути подана в арбітражний суд за допомогою заповнення форми, розміщеної на офіційному сайті арбітражного суду в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет.

У позовній заяві мають бути зазначені:

 • 1) найменування арбітражного суду, до якого подається позовна заява;
 • 2) найменування позивача, його місце знаходження; якщо позивачем є громадянин - його місце проживання, дата і місце його народження, місце його роботи або дата та місце його державної реєстрації як індивідуального підприємця;
 • 3) найменування відповідача, його місце знаходження або місце проживання;
 • 4) вимоги позивача до відповідача з посиланням на закони та інші нормативні правові акти, а при пред'явленні позову до кількох відповідачам - вимоги до кожного з них;
 • 5) обставини, на яких засновані, позовні вимоги, і докази, що підтверджують ці обставини;
 • 6) ціна позову, якщо позов підлягає оцінці;
 • 7) розрахунок стягуваної чи оспорюваної грошової суми;
 • 8) відомості про дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором;
 • 9) відомості про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову;
 • 10) перелік документів.

У заяві можуть бути вказані також і інші відомості, наприклад: номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, якщо вони необхідні для правильного і своєчасного розгляду справи, у тому числі клопотання про витребування доказів від відповідача або інших осіб.

Позивач зобов'язаний направити іншим особам, бере участі у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

До позовної заяви позивачем повинні додаватися (ст. 126 АПК):

 • 1) повідомлення про вручення або інші документи, що підтверджують надіслання іншим особам, бере участі у справі, копій позовної заяви та доданих до неї документів, які у інших осіб, що беруть участь у справі, відсутні;
 • 2) документ, що підтверджує сплату державного мита у встановлених порядку та розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки, про зменшення розміру державного мита;
 • 3) документи, що підтверджують обставини, на яких позивач обгрунтовує свої вимоги;
 • 4) копії свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця;
 • 5) довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження на підписання позовної заяви;
 • 6) копії ухвали арбітражного суду про забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову;
 • 7) документи, що підтверджують дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений, федеральним законом або договором;
 • 8) проект договору, якщо заявлено вимогу про спонукання укласти договір;
 • 9) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб або єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців із зазначенням відомостей про місце знаходження або місце проживання позивача і відповідача та (або) придбання фізичною особою статусу індивідуального підприємця або припинення фізичною особою діяльності в якості індивідуального підприємця або інший документ, підтверджує зазначені відомості або відсутність таких. Такі документи повинні бути отримані не раніше ніж за 30 днів до дня звернення позивача до арбітражного суду.

Документи, що додаються до позовної заяви, можуть бути представлені до арбітражного суду в електронному вигляді.

Відгук відповідача па позовну заяву. Відповідач зобов'язаний направити або представити в арбітражний суд відгук на позовну заяву із зазначенням заперечень щодо пред'явлених до нього вимог по кожному доводу, що міститься в позовній заяві з додатком документів, що підтверджують заперечення щодо позову, а також документів, що підтверджують направлення копій відкликання та доданих до неї документів позивачеві та іншим особам, які беруть участь у справі (ст. 131 АПК).

Відгук відповідач зобов'язаний направити до арбітражного суду та особам, які беруть участь у справі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення в строк, що забезпечує можливість ознайомлення з ним до початку судового засідання.

Відгук може бути також представлений в арбітражний суд за допомогою заповнення форми, розміщеної на офіційному сайті арбітражного суду, який розглядає справу, в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет. Документи, що додаються до відгуку, можуть бути представлені до арбітражного суду в електронному вигляді.

У випадках і в порядку, що встановлені АПК, інші особи, що у справі, вправі також направити до арбітражного суду та іншим особам, які беруть участь у справі, відгук у письмовій формі на позовну заяву. У даному випадку мова йде про третіх осіб без самостійних вимог, які також вправі представляти відзив на позовну заяву, оскільки вони користуються всіма правами сторони і позивача за зустрічним позовом.

У відгуку відповідач повинен вказати:

 • 1) найменування позивача, його місце знаходження або місце проживання;
 • 2) найменування відповідача, його місце знаходження; якщо відповідачем є громадянин - його місце проживання, дату і місце народження, місце роботи або дату та місце державної реєстрації як індивідуального підприємця;
 • 3) заперечення по суті заявлених вимог з посиланням на закони та інші нормативні правові акти, а також на докази, що обгрунтовують заперечення;
 • 4) перелік доданих до відкликання документів.

У відгуку можуть бути зазначені номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші відомості, необхідні для правильного і своєчасного розгляду справи.

Відгук підписується відповідачем або його представником. В останньому випадку до нього додається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника на підписання відкликання (ст. 131 АПК).

 
<<   ЗМІСТ   >>