Повна версія

Головна arrow Право arrow Арбітражний процес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

У результаті вивчення гл. 11 студент повинен:

знати

• поняття, призначення і види процесуальних строків;

вміти

• застосовувати досвід міжнародної та російської судової практики в арбітражному судочинстві;

володіти

• навичками застосування сучасних правових інструментів для вирішення практичних завдань.

Поняття процесуальних строків

У російському арбітражному судочинстві порушені права громадян і організацій повинні швидко відновлюватися, інакше буде втрачена їх соціальна та юридична цінність. Тому з метою забезпечення швидкої правового захисту в законі встановлені строки звернення до суду, так звані строки позовної давності, за межами яких неможлива судовий захист суб'єктивних прав. З цією ж метою створені прості процедури захисту прав у вигляді претензійного виробництва і третейського розгляду. У цьому ж ряду знаходиться і інститут процесуальних строків.

В арбітражному процесі процесуальний строк означає певний арбітражним процесуальним законом розумний відрізок часу для здійснення судами, особами, що у справі, та іншими учасниками судочинства будь-яких процесуальних дій.

Процесуальні терміни регламентують терміновість процесуальної діяльності суб'єктів арбітражного судочинства, а їх обов'язковість забезпечується різними арбітражними процесуальними санкціями.

Функція процесуальних строків полягає в тому, що вони створюють оптимальний часовий режим для відправлення правосуддя: з одного боку, прискорюють провадження у справі, а з іншого - навпаки, протидіють поспіху в реалізації процесуальних прав та обов'язків, оскільки метою правосуддя є своєчасність, а не швидкість розгляду і вирішення справи.

Процесуальні дії вчиняються у строки, встановлені гл. 10 АПК або іншими федеральними законами, а у випадках, якщо процесуальні строки не встановлено, вони призначаються арбітражним судом. Особи, що у справі, втрачають право на вчинення процесуальних дій із закінченням процесуальних строків, встановлених АПК або іншим федеральним законом або арбітражним судом.

Заяви, скарги та інші подані закінченні процесуальних строків документи, якщо відсутня клопотання про відновлення або продовження пропущених строків, не розглядаються арбітражним судом і повертаються особам, якими вони були подані.

Строки вчинення процесуальних дій визначаються точною календарною датою, вказівкою на подію, яка обов'язково має настати, чи періодом, протягом якого дія може бути вчинена.

Обчислення процесуальних строків. Процесуальні строки обчислюються роками, місяцями і днями. У терміни, обчислювані днями, не включаються неробочі дні. Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або дня настання події, якими визначено початок процесуального строку.

Закінчення процесуальних строків. Процесуальний строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року встановленого терміну, обчислюваний місяцями - у відповідне число останнього місяця встановленого терміну. Якщо закінчення процесуального строку, обчислюваного місяцями, припадає на місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця.

Процесуальний строк, який обчислюється днями, закінчується в останній день встановленого терміну. У випадках, якщо останній день процесуального строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший, наступний за ним робочий день. Процесуальна дія, для здійснення якої встановлений строк, може бути виконано до 24 годин останнього дня встановленого терміну.

Якщо заява, скарга, інші документи чи грошові суми були здані на пошту, передані або заявлені в органу чи уповноваженій прийняти їх особі до 24 годин останнього дня процесуального строку, строк не вважається пропущеним.

Якщо процесуальна дія повинна бути вчинена безпосередньо в арбітражному суді або іншої організації, термін закінчується в той час, коли в цьому суді або цієї організації за встановленими правилами закінчується робочий день або припиняються відповідні операції (ст. 114 АПК).

Призупинення процесуальних строків. Перебіг всіх неистекших процесуальних строків зупиняється одночасно з призупиненням провадження у справі (ст. 116 АПК). З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Відновлення процесуальних строків

Процесуальний строк підлягає відновленню за клопотанням особи, що бере участь у справі (ст. 117 АПК). Однак арбітражний суд відновлює пропущений процесуальний строк, якщо визнає причини пропуску поважними і якщо не закінчилися передбачені ст. 259 і 276 АПК граничні допустимі строки для їх відновлення.

За клопотанням особи, яка звернулася із скаргою, пропущений строк подання апеляційної скарги може бути відновлений арбітражним судом апеляційної інстанції за умови, якщо клопотання подано не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення і арбітражний суд визнає причини пропуску строку поважними.

Касаційна скарга може бути подана у строк, що не перевищує двох місяців з дня набрання законної сили оскаржуваних рішення, постанови арбітражного суду.

За клопотанням особи, яка звернулася з касаційною скаргою, пропущений строк подання касаційної скарги може бути відновлений арбітражним судом касаційної інстанції за умови, що клопотання подано не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили оскаржуваного судового акту і арбітражний суд касаційної інстанції визнає причини пропуску строку поважними .

Клопотання про відновлення пропущеного процесуального строку подається до арбітражного суду, в якому повинно бути скоєно процесуальна дія. Одночасно з подачею клопотання вчиняються необхідні процесуальні дії (подається заява, скарга, подаються документи та ін.), Щодо яких пропущено строк (ст. 117 АПК).

Клопотання про відновлення пропущеного процесуального строку розглядається у п'ятиденний строк з дня його надходження до арбітражного суду в судовому засіданні без повідомлення осіб, що беруть участь у справі. Про відновлення пропущеного процесуального строку арбітражним судом вказується у відповідному судовому акті. Про відмову у відновленні пропущеного процесуального строку арбітражний суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржене.

Продовження процесуальних строків. Призначені арбітражним судом процесуальні строки можуть бути ним продовжені за заявою особи, що бере участь у справі (ст. 118 АПК).

Визначення арбітражного суду про відмову у продовженні призначеного ним процесуального строку також може бути оскаржене.

 
<<   ЗМІСТ   >>