Повна версія

Головна arrow Право arrow Арбітражний процес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА арбітражного процесуального права

У результаті вивчення гл. 1 студент повинен:

знати

  • • предмет і систему науки арбітражного процесуального права;
  • • поняття, мета і завдання арбітражного судочинства в Російській Федерації;
  • • форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій;
  • • поняття арбітражної процесуальної форми;

вміти

• застосовувати досвід міжнародної та російської судової практики в арбітражному судочинстві;

володіти

  • • понятійним апаратом у сфері арбітражного судочинства;
  • • навичками застосування сучасних правових інструментів для вирішення практичних завдань.

Історія виникнення арбітражного судочинства

Перші згадки про особливі судах для вирішення комерційних суперечок містяться в Статутний грамоті Новгородського князя Всеволода Мстиславовича 1135, але тільки з другої половини XVII ст. в Московській державі звертається увага на необхідність підняття авторитету торгового класу. Цим обумовлено, зокрема, і прийняття єдиного для Росії Новоторгового Статуту 1667, в якому стверджувалося, що "у всіх навколишніх державах вільні і прибуткові торги вважаються першими державними справами" [1].[1]

Подальший розвиток в Росії захист торгового співтовариства отримала при імператора Петра I, коли його указами від 30 січня 1699 у м Москві були засновані Бурмистрская Палата, а в інших російських містах - земські хати. Надалі в 1719 р в Росії була заснована Коммерц- колегія, яка виконувала функції нагляду за торгівлею та вирішення спорів між купецтвом по торгових справах.

Перший "комерційний" суд в Росії був заснований імператором Олександром I 26 листопада 1808 у Одесі для залучення іноземних інвестицій. У зв'язку з цим одеському градоначальнику герцогу Рішельє імператором доручалося забезпечувати грамотне правильне судочинство. З цією метою був підготовлений проект Статуту торгового суду (російською та французькою мовами), який послужив правовою основою для прийняття 14 травня 1832 Статуту комерційного судочинства. Даний Статут регулював організаційну та процесуальну діяльність комерційних судів до реформування всієї судової системи Росії в 1917 р З 1917 по 1922 року всі виникають між суб'єктами господарські суперечки вирішувалися виключно в адміністративному порядку. Як правильно відзначає В. Ф. Яковлєв, коли в період нової економічної політики з'явилася гостра необхідність у вирішенні економічних суперечок між господарюючими суб'єктами, в 1922 р були створені спеціальні арбітражні комісії, які, незважаючи на реалізовані ними судові функції, були органами виконавчої влади, а не судової [2].[2]

У 1931 р було створено Державний арбітраж, діяльність якого регламентувалася спеціальним Положенням Центрального виконавчого комітету та Ради народних комісарів СРСР від 03.05.1931. У Положенні сказано, що Державний арбітраж організований "для вирішення майнових суперечок між установами та організаціями усуспільненого сектора в напрямі, який забезпечує зміцнення договірної і планової дисципліни і господарського розрахунку". У той же час функціонував і відомчий арбітраж, який розглядав і дозволяв внутрішньогалузеві суперечки.

У 1990-х рр. перехід України до ринкової економіки зажадав створення "комерційного (економічного) правосуддя", тобто незалежної судової системи (в особі державних арбітражних судів), призначеної для розгляду і вирішення економічних суперечок між господарюючими суб'єктами.

В даний час існує чотирирівнева система арбітражних судів: першої, апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій. Їх діяльність регламентована такими нормативними правовими актами, як: Федеральний конституційний закон від 28.04.1995 № 1-ФКЗ "Про арбітражних судах Російській Федерації", Федеральний конституційний закон від 31.12.1996 № 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації", Федеральний закон від 30.05.2001 № 70-ФЗ "Про арбітражних засідателів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації", Федеральний закон від 14.03.2002 № ЗО-ФЗ "Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації", АПК.

  • [1] Яковлєв В. Ф. Економічні суперечки в сучасній Росії та механізми їх дозволу // Закон. 2009. № 5. С. 109.
  • [2] Яковлєв В. Ф. Указ. соч. С. 110.
 
<<   ЗМІСТ   >>