Повна версія

Головна arrow Право arrow Арбітражний процес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Арбітражний процес - Власов А.А.

У підручнику на основі сучасного законодавства докладно розкриваються цілі і завдання, принципи, стадії та види арбітражного судочинства, поняття доказів і доказування, компетенція арбітражних судів, у тому числі спеціалізованого суду з інтелектуальних прав, виконання судових актів, особливості розгляду справ про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акту в розумний строк і ін

Для студентів, аспірантів, які навчаються за юридичними напрямами та спеціальностями, а також для викладачів вищих навчальних закладів і для практичних працівників.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА арбітражного процесуального права Історія виникнення арбітражного судочинства Поняття, мета і завдання арбітражного судочинства Предмет і методи арбітражного процесуального права Стадії арбітражного процесу Види судочинства в арбітражному процесі Місце арбітражного процесуального законодавства в системі галузей російського права Система арбітражного процесуального права Наука арбітражного процесуального права, її предмет і система ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО СУДОЧИНСТВА Судоустройственние (організаційні) принципи Судочинного (процесуальні) принципи ДЖЕРЕЛА арбітражного процесуального права Поняття "джерела арбітражного процесуального права" Підзаконні нормативні правові акти КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів Підвідомчість справ арбітражному суду Підсудність справ арбітражним судам Особи, що у справі, та інші УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ Поняття "правосуддя" і "судова влада", арбітражний суд як учасник судового процесу Особи, що у справі Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки Заявники і треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору Інші учасники арбітражного судочинства ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА в арбітражному процесі Поняття "представництво в суді" Участь прокурора в арбітражному процесі Участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів Участь в арбітражному процесі представників організацій та громадян Участь у справі Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з захисту прав підприємців, уповноважених по захисту прав підприємців в суб'єктах Російської Федерації Судове доведення І ДОКАЗИ в арбітражному процесі Доведення як різновид судового пізнання обставин цивільних справ Обов'язок (тягар) доведення Підстави звільнення від доказування Витребування, представлення і забезпечення доказів Оцінка доказів Види доказів Огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження Пояснення осіб, що у справі Призначення експертизи Показання свідків Інші документи і матеріали Дослідження доказів Право на пред'явлення позову І ПРАВО НА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОЗОВУ в арбітражному судочинстві Поняття "право на пред'явлення позову" і "право на задоволення позову" Сутність позовного провадження і поняття "первісний позов" і "зустрічний позов" Класифікація видів позову Позовна давність Забезпечувальні заходи в арбітражному судочинстві Поняття "забезпечення позову" Зустрічне забезпечення СУДОВІ ВИТРАТИ: ПОНЯТТЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ Поняття "судові витрати" Поняття "судові витрати" ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ Поняття процесуальних строків Відновлення процесуальних строківОСОБЛИВА ЧАСТИНА Провадження у арбітражному суді першої інстанції Порядок порушення справ в арбітражному процесі Зміна підстави або предмета позову, розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову, укладення мирової угоди Умови прийняття позовної заяви ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду Завдання, зміст і строки підготовки справи до судового розгляду Судові повідомлення і виклики СУДОВИЙ РОЗГЛЯД Поняття, мета і завдання судового розгляду Накладення судових штрафів Призупинення провадження у справі Припинення провадження у справі Судові дебати Примирні процедури арбітражного суду Протокол судового засідання СУДОВІ АКТИ АРБІТРАЖНОГО СУДУ Поняття і види судових актів Особливості окремих рішень Визначення арбітражного суду ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин Сутність і види виробництва по справах, що виникають з публічних правовідносин Розгляд справ про оскарження нормативних правових актів Розгляд справ про оскарження зачіпають права і законні інтереси осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій, наділених федеральним законом окремими державними або іншими публічними повноваженнями, посадових осіб Розгляд справ про адміністративні правопорушення Порядок судочинства Виробництво арбітражного суду у справах про притягнення до адміністративної відповідальності Виробництво але справах про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності Розгляд справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА В арбітражному суді за окремими категоріями справ Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення Розгляд справ про неспроможність (банкрутство) Розгляд справ у порядку спрощеного виробництва Сутність третейського розгляду Порядок утворення та діяльності третейських судів Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів Провадження у справах про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень Провадження у справах за участю іноземних осіб Виробництво з розгляду справ про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк Виробництво з розгляду справ з корпоративних спорів Виробництво з розгляду справ про захист прав і законних інтересів групи осіб ПЕРЕВІРКА в апеляційному порядку законності і обгрунтованості судових актів АРБІТРАЖНОГО СУДУ Сутність і значення апеляційного провадження Право апеляційного оскарження рішень арбітражного суду Межі розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції Повноваження апеляційної інстанції Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції Провадження У АРБІТРАЖНОМУ суді касаційної інстанції Поняття касаційного перегляду судових актів Розгляд справи судом касаційної інстанції Постанова суду касаційної інстанції Провадження з перегляду судових актів у порядку нагляду Поняття перегляду справ у наглядовому порядку Розгляд справи в Президії ВАС РФ Провадження з перегляду судових актів, що вступили в законну силу за новими або нововиявленими фактами ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, пов'язаних з виконанням судових актів арбітражних судів МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ Компетенція Міжнародного комерційного арбітражного суду Сутність міжнародного арбітражного розгляду
 
>>