Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інвентаризація каси

Аудитор може провести інвентаризацію коштів, що зберігаються в касі. Її здійснюють у присутності касира і головного бухгалтера організації. За наявності декількох кас аудитор опечатує їх, щоб не можна було покрити недостачу з інших джерел, змінити залишок, виведений в касовій книзі. Касир представляє для перевірки останній касовий звіт і документи за операціями останнього дня, а також дає розписку про те, що всі прибуткові та видаткові документи включені їм у звіт і на момент інвентаризації в касі немає неоприбуткованих або списаних у розхід засобів.

Згідно з п. 3 ст. 12 Закону про бухгалтерський облік виявлена при інвентаризації недостача майна, за яким не затверджені норми природного убутку, відноситься на рахунок винних осіб (якщо такі встановлені). У разі відмови касира погасити нестачу організація має право подати позовну заяву до судових органів. Якщо винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від недостачі майна і його псування списуються на фінансові результати організації.

Для обчислення податку на прибуток сума виявленої нестачі обліковується у складі позареалізаційних витрат на підставі подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ.

Таблиця 15.1

Перелік питань, складених аудитором

п / п

Питання

Варіант відповіді

Контрольна інформація або документ

Примітка аудитора

Опенька фактора

Позитивно (+)

Негативно (-)

1

2

3

4

5

6

1

Кількість і види кас в організації

 • - Одна каса;
 • - Окремо прибуткова і окремо видаткова каса;
 • - Окремі каси по структурних підрозділах

Накази і письмові розпорядження керівника

Ведення відповідної аналітики рахунки

2

Яким банком і в якій сумі встановлено ліміт касової готівки

 • - Так, встановлений;
 • - Ні, не встановлений

Ліміт залишку грошей у касі організації, встановлений банком

Сума ліміту; якщо ліміт не встановлений, вважати його нульовим

3

В які терміни встановлена і погоджена з банком виплата заробітної плати

Вказати конкретні періоди виплат

Договір з обслуговуючим відділенням банку

Враховувати строки виплати заробітної плати при розрахунку ліміту касової готівки

4

Чи встановлені керівником організації терміни раптової ревізії каси

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є факти порушення встановлених термінів

Наказ про встановлення термінів раптової перевірки

Результати таких ревізій;

міри відповідальності касира та інших осіб

5

Чи змінювалися касири в організації в періоді, що перевіряється

 • -Так;
 • - Та й неодноразово;
 • - Ні

Накази про призначення; договори про матеріальну відповідальність

6

Чи була проведена ревізія при зміні касира

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є факти порушення встановлених термінів

Акт ревізії каси

Перевірити дати інвентаризацій в моменти зміни касирів

7

Призначається чи наказом керівника організації комісія для виробництва ревізії каси

-Так; - Ні

Наказ про призначення комісії по ревізії каси

Встановити вид комісії (разова, постійно діюча)

8

Чи дотримувалися встановлені терміни раптової ревізії каси

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є факти порушення встановлених термінів

Акти раптових ревізій каси

 • - Результати таких ревізій;
 • - Міри відповідальності касира та інших осіб

9

Укладено з касиром (касирами) договір про повну матеріальну відповідальність

-Так; - Ні

Договори з касирами про повну матеріальну відповідальність

Перевірити дати укладення і періоди роботи касирів

10

Кому надано право підпису прибуткових і видаткових касових ордерів

Тільки головному бухгалтеру

Зразок підпису головного бухгалтера

 • - Збігається;
 • - Не завжди збігається

Уповноваженій особі (особам)

Зразок підпису уповноваженої особи

З'ясувати кількість таких осіб і встановити їх права

II

Чи є письмові розпорядження підприємства про призначення уповноваженої особи по візуванню касових документів

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі фак- ти порушень

Письмові розпорядження керівника (наказ)

Терміни дії повноважень

Зразок підпису

 • - Збігається;
 • - Не завжди збігається

12

Кому надано право підпису прибуткових і видаткових касових документів в якості керівника організації

Тільки керівнику організації

Зразок підпису керівника організації

 • - Збігається;
 • - Не завжди збігається

Уповноваженій особі (особам)

Зразок підпису уповноваженої особи

З'ясувати кількість таких осіб і встановити їх права

13

Чи є письмові розпорядження про призначення уповноваженої особи в якості керівника організації

-Так; - Ні

Письмові розпорядження керівника; термін дії повноважень

З якою посадою поєднуються обов'язки

14

Чи ведеться в організації журнал реєстрації прибуткових касових ордерів

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі факти порушень

Журнал реєстрації прибуткових касових ордерів

Відповідність порядку ведення журналу

15

Чи ведеться в організації журнал реєстрації видаткових касових ордерів

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі факти порушень

Журнал реєстрації видаткових касових ордерів

Відповідність порядку ведення журналу

16

Чи ведеться в організації касова книга

-Так; - Ні

Касова книга

 • - Книга ведеться вручну;
 • - Ведення книги здійснюється комп'ютеризованих

17

Чи відповідає порядок ведення касової книги вимогам законодавства

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі факти порушень

Касова книга; вимоги норм законодавства

Перевірити техніку заповнення касової книги та нумерацію аркушів

18

Чи складається в організації звіт касира

-Так; - Ні

Звіт касира

Перевірити наявність та відповідність касовій книзі

19

Чи відповідають первинні документи але кількістю та якістю операціями у звіті касира

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі факти порушень

Звіт касира; прикладені до звіту касира відповідні первинні облікові документи

Перевірити відповідність документів за кількістю операцій та за сумами

20

Чи отримують співробітники організації гроші від сторін них організацій за дорученням

-Так; - Ні

Договори, довіреності на окремих співробітників на отримання грошей

Чи ведеться журнал обліку виданих довіреностей

21

Чи ведеться журнал реєстрації платіжних відомостей

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі факти порушень

Журнал реєстрації платіжних відомостей

Перевірити, коли заведений журнал і порядок нумерації відомостей

22

Чи відповідає порядок оформлення платіжних відомостей вимогам законодавства

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі факти порушень

Платіжні відомості за аудіруемих період

Перевірити порядок оформлення відомостей і візуально перевірити відповідність підписів одержувачів

23

Складає чи касир реєстр депонованих сум

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі факти порушень

Касова книга; звіт касира; реєстр депонованих сум

Перевірити арифметичне відповідність

24

Виробляє чи організація реалізацію готової продукції, товарів, робіт, послуг населенню за готівковий розрахунок

-Так; - Ні

Вимоги норм законодавства

Встановити необхідність і обов'язковість застосування ККТ в даній організації

25

Чи є в організації ККТ

-Так; - Ні

Технічні паспорти на ККТ

Відповідність застосовуваних моделей вимогам законодавства

26

Зареєстрована Чи ККТ в податкових органах

-Так; - Ні

Картки реєстрації ККТ в податкових органах

Відповідність зареєстрованої ККТ застосовуваної

27

Чи має організація договір з яким-небудь центром технічного обслуговування і ремонту ККТ

-Так; - Ні

Договір з центром технічного обслуговування і ремонту

Періодичність обслуговування, обнулення даних ККТ

28

Чи відповідає обладнання каси пропонованим вимогам

 • -Так;
 • - Ні;
 • - Є окремі факти порушень

Акт технічного огляду приміщення каси

Подивитися приміщення та умови роботи касира

29

Чи є у приміщенні каси неспаленний металевий сейф

-Так; - Ні

Факт наявності сейфа

Закривається і опечатується чи після закінчення робочого дня сейф печаткою касира

30

Чи розроблені у платника податків схеми відображення на рахунках операцій з грошовими коштами

-Так; - Ні

Затверджені типові схеми господарських операцій та графіки документообігу

Перевірити відповідність типових схем нормам законодавства; подивитися типові операції по касі

31

Звіряються дані касової книги зданими облікових регістрів і первинних документів

-Так; - Ні

Облікові регістри; система даних комп'ютеризованого обліку;

касова книга; звіти касира

Перевірити відповідність, правильність введення та обробки інформації та відображення її у звітності.

 
<<   ЗМІСТ   >>