Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Специфіка отримання аудиторських доказів у конкретних випадках

ФСАД № 17 "Одержання аудиторських доказів у конкретних випадках" розглядає особливості отримання аудиторських доказів специфічних випадках, якими визнаються:

 • 1) присутність аудитора при проведенні інвентаризації матеріально-виробничих запасів;
 • 2) розкриття інформації про судові справи і претензійних спорах;
 • 3) оцінка та розкриття інформації про довгострокові фінансові вкладення;
 • 4) розкриття інформації за звітними сегментами фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи.

Присутність аудитора при проведенні інвентаризації матеріально- виробничих запасів (МПЗ) вважається необхідним у тих випадках, коли їх величина є суттєвою для фінансової (бухгалтерської) звітності. У цьому випадку аудитор повинен отримати достатні належні аудиторські докази щодо кількості та стану матеріально-виробничих запасів.

Аудитор, використовуючи своє професійне судження, зобов'язаний визначити, чи можливо його участь, присутність або спостереження за результатами інвентаризації. Якщо аудитор не може бути присутнім при інвентаризації МПЗ, він може самостійно провести вибірковий огляд і перерахунок запасів. Спостереження може бути проведено в зручний період часу. У разі необхідності складається оборотна відомість руху запасів у період між датами, станом на які проведено вибірковий огляд і перерахунок і складена фінансова (бухгалтерська) звітність.

Якщо місцезнаходження і характер матеріально-виробничих запасів не дозволяють аудитору присутнім при інвентаризації, він повинен визначити, чи можливо в ході виконання альтернативних процедур отримати достатні належні аудиторські докази щодо кількості та стану цих запасів, а також зробити висновок про відсутність підстав для включення в аудиторський висновок застереження про обмеження обсягу аудиту.

Аудитор, плануючи свою присутність при проведенні інвентаризації МПЗ або виконання альтернативних процедур, повинен взяти до уваги:

 • • особливості системи бухгалтерського обліку запасів і внутрішнього контролю за їх збереженням;
 • • невід'ємний ризик, ризик засобів контролю і ризик невиявлення стосовно матеріально-виробничих запасів, а також рівень суттєвості;
 • • необхідність відповідності затвердженого керівництвом аудируемого особи порядку проведення інвентаризації вимогам нормативних правових актів і особливостям діяльності аудируемого особи;
 • • термін проведення інвентаризації матеріально-виробничих запасів;
 • • місця зберігання матеріально-виробничих запасів;
 • • доцільність залучення експертів.

Аудитор враховує спосіб обліку запасів: безперервний або розрахунковий.

Якщо аудіруемое особа застосовує систему безперервного обліку, то аудитор повинен спостерігати за перерахунком запасів співробітниками аудируемого особи, а також самостійно виконувати вибірковий огляд і перерахунок фактичної наявності запасів.

Часто трапляється ситуація, коли МПЗ розміщені в декількох місцях, тоді аудитор повинен визначити, де його присутність є найбільш важливим. Інвентаризація МПЗ може бути проведена аудитором на дату, відмінну від дати закінчення звітного періоду.

Розкриття інформації про судові справи і претензійних суперечках

Аудитор повинен виконати певні процедури, щоб отримати відомості про судові справи і претензійних суперечках, в яких бере участь аудіруемое особа, якщо вони можуть істотно вплинути на фінансову (бухгалтерську) звітність. До таких процедур відносяться:

 • • спрямування необхідних запитів керівництву аудируемого особи, включаючи одержання заяв та роз'яснень від керівництва;
 • • перевірка рішень відповідного органу, що здійснює загальне керівництво діяльністю аудируемого особи;
 • • ознайомлення з листуванням аудируемого особи з організацією, що надає йому юридичні послуги;
 • • перевірка витрат аудируемого особи на юридичні послуги;
 • • використання інформації про діяльність аудируемого особи, включаючи інформацію, отриману від співробітників юридичної служби аудируемого особи.

Якщо аудитор виявив наявність судових справ або претензійних спорів або вважає, що вони можуть мати місце, він за згодою аудируемого особи повинен звернутися безпосередньо до організації, що надає аудируемом особі юридичні послуги. Таке звернення сприяє отриманню достатніх належних аудиторських доказів обізнаності керівництва аудируемого особи про наявність можливих істотних судових справ та претензійних спорів, а також про обгрунтованість зроблених керівництвом оцінок фінансових наслідків таких справ і суперечок. Лист до організації, що надає аудируемом особі юридичні послуги, повинно містити:

 • 1) перелік судових справ та претензійних спорів, в яких бере участь аудіруемое особа;
 • 2) оцінку керівництвом аудируемого особи наслідків судових справ та претензійних суперечок для аудируемого особи, у тому числі фінансових;
 • 3) прохання про підтвердження юридичної організацією обгрунтованості такої оцінки, а також про надання аудитору додаткових відомостей, якщо юридична організація вважатиме спрямований їй перелік неповною або неточною.

Аудитор повинен проаналізувати поточне положення по можливим істотним юридичних питань аж до дати підписання аудиторського висновку.

Якщо керівництво аудируемого особи відмовляється дати аудитору дозвіл на звернення до організації, що надає аудируемом особі юридичні послуги, то така відмова слід розглядати як обмеження обсягу аудиту, що, як правило, призводить до вираження думки аудитора з застереженням або до відмови від висловлення думки. Якщо юридична організація відмовляється відповісти на запит належним чином і аудитор не має можливості отримати достатні належні аудиторські докази за допомогою виконання альтернативних процедур, аудитор повинен визначити, чи обмежується тим самим обсяг аудиту і чи повинен він на підставі цього висловити думку з застереженням або відмовитися від висловлення думки .

Оцінка та розкриття інформації про довгострокові фінансові вкладення

Якщо величина довгострокових фінансових вкладень є суттєвою для фінансової (бухгалтерської) звітності, аудитор повинен отримати достатні належні аудиторські докази оцінки таких фінансових вкладень і розкриття аудіруемим особою інформації про них.

Аудиторські процедури, що виконуються в ході перевірки довгострокових фінансових вкладень, як правило, включають в себе розгляд доказів можливості їх відображення у складі необоротних активів, обговорення з керівництвом аудируемого особи намірів збереження їх на бухгалтерському балансі, а також отримання офіційних письмових заяв та роз'яснень із зазначеного питання .

Інші процедури включають в себе перевірку фінансової (бухгалтерської) звітності та іншої інформації (наприклад, біржових котирувань, які служать показником оцінки), а також зіставлення оціночних даних з балансовою вартістю фінансових вкладень аж до дати підписання аудиторського висновку.

Якщо відповідно до встановлених вимог до ведення бухгалтерського обліку та підготовці фінансової (бухгалтерської) звітності оцінка будь-яких довгострокових фінансових вкладень повинна бути змінена, аудитор повинен з'ясувати, чи були відображені в бухгалтерському обліку необхідні коректування і (або) розкриваються відомості.

Розкриття інформації за звітними сегментами фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи

Якщо інформація за звітними сегментами є суттєвою для фінансової (бухгалтерської) звітності, аудитор повинен отримати достатні належні аудиторські докази щодо її розкриття у відповідності з вимогами до фінансової (бухгалтерської) звітності.

Оскільки інформація за звітними сегментами є невід'ємною частиною фінансової (бухгалтерської) звітності, зазвичай аудитор не проводить аудиторських процедур виключно з метою висловлення думки про достовірність відображеної в звітності інформації за сегментами. Проте концепція суттєвості включає в себе як кількісні, так і якісні фактори і в ході перевірки інформації за звітними сегментами це необхідно враховувати.

Аудиторські процедури, що виконуються відносно інформації за звітними сегментами, зазвичай включають в себе аналітичні та інші аудиторські процедури, які доцільно здійснювати в даних обставинах.

Аудитор повинен обговорити з керівництвом аудируемого особи методи, використовувані для підготовки інформації за звітними сегментами, і визначити, чи призведе використання цих методів до розкриття інформації відповідно до встановлених вимог до підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності, а також перевірити правильність застосування цих методів.

Аудитор повинен також проаналізувати:

 • • відчуження матеріальних об'єктів і платежі між сегментами;
 • • виключення міжсегментних оборотів;
 • • зіставлення відображених у звітності даних з кошторисами та іншими очікуваними результатами;
 • • розподіл активів і витрат між сегментами.
 
<<   ЗМІСТ   >>