Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Документування аудиту

Аудиторська організація та індивідуальний аудитор повинні документально оформляти всі відомості, які є важливими з точки зору представлення доказів, що підтверджують аудиторський думку, а також доказів того, що аудиторська перевірка проводилася відповідно до ФСАД № 2 "Документування аудиту".

ФСАД № 2 встановлює єдині вимоги для аудиторів фірми за обсягом, складом та змістом робочих документів, що відносяться до розділів обліку та звітності, що включаються в аудиторські файли.

Виконання вимог ФСАД № 2 дозволяє оптимізувати склад і зміст робочої документації розділів обліку та звітності для підвищення "читаності" аудиторських файлів, а також забезпечує можливість контролю за обгрунтованістю аудиторських доказів на всіх рівнях, в тому числі і самоконтролю виконавця.

Під терміном "документація" розуміються робочі документи і матеріали, підготовлювані аудитором і для аудитора або одержувані і збережені ним у зв'язку з проведенням аудиту. Робочі документи можуть бути представлені у вигляді даних, зафіксованих на папері, фотоплівці, в електронному вигляді або іншій формі.

Робочі документи використовуються для:

  • - Планування і проведення аудиту;
  • - Здійснення поточного контролю та перевірки виконаної аудитором роботи;
  • - Фіксування аудиторських доказів, одержуваних з метою підтвердження думки аудитора.

Форма і зміст робочих документів

ФСАД № 2 не містить конкретного переліку обов'язкових робочих документів аудиту та конкретних вимог щодо їх оформлення. Разом з тим в ньому сформульовані фактори, що впливають на форму і зміст робочих документів, а також дано перелік приблизною інформації, яка повинна бути приведена у робочих документах.

Обсяг робочих документів залежить від професійного судження аудитора. Відображення у складі документації кожного розглянутого аудитором в ході перевірки документа або питання не є необхідним. Достатність обсягу робочої документації визначає керівник перевірки, при цьому основними критеріями є наявність документів, що підтверджують виконання аудиторських тестів по суті відповідно до затверджених програм аудиту, дотримання принципу цілеспрямованої перевірки, забезпечення можливості наскрізного простежування (за методом перехресних посилань) правильності (хибності) формування звітних даних.

Робочі документи повинні бути складені і систематизовані таким чином, щоб вони відповідали обставинам кожної конкретної аудиторської перевірки і потребам аудитора в ході її проведення. З метою підвищення ефективності підготовки та перевірки робочих документів в аудиторської організації доцільно розробити типові форми документації (наприклад, стандартну структуру аудиторського файлу (папки) робочих документів, бланки, запитальники, типові листи та звернення і т.п.). Така стандартизація документування полегшить доручену підлеглим роботу і одночасно дозволить контролювати результати виконуваних ними завдань.

За кожного клієнта аудиторська фірма заповнює постійну і щорічну (поточну) папку.

У постійній папці розміщується постійна і малоізменяюшаяся інформація про клієнта, наприклад:

  • • копії пакету установчих документів;
  • • інформація про головних акціонерів (співвласниках);
  • • дані про організаційну структуру підприємства;
  • • копії довгострокових угод (з банками про позики, власними клієнтами, з постачальниками), які мають значення для проведення аудиту протягом багатьох років;
  • • копії нормативних документів, що мають відношення до функціонування даного підприємства або підприємств деякої специфічної групи, в яку входь т і організація клієнта.

У щорічній (поточної) папці розміщуються поточні робочі документи аудиторської перевірки за підсумками кожного конкретного фінансового року. На щороку по кожній перевіреній організації заводиться окрема поточна папка або (в разі значного обсягу документації) комплект папок.

Для невеликих підприємств-клієнтів, а також для виконання одноразових завдань допускається розміщення постійної і змінної інформації про клієнта в одній і тій же папці. У разі повторного звернення клієнта в наступному році аудитори, що працюють з ним, зобов'язані розмістити його документи у відповідних окремих папках.

До моменту підготовки аудиторського висновку вся робоча документація повинна бути створена (отримана) і відповідним чином оформлена.

Аудитору необхідно встановити належні процедури для забезпечення конфіденційності, схоронності робочих документів, а також для їх зберігання протягом достатнього періоду часу, виходячи з особливостей діяльності аудитора, а також законодавчих і професійних вимог, але не менше п'яти років.

Робочі документи є власністю аудитора, хоча частина документів або витяги з них можуть бути надані аудируемом особі на розсуд аудитора, вони не можуть служити заміною бухгалтерських записів аудируемого особи.

 
<<   ЗМІСТ   >>