Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правила (стандарти) аудиторської діяльності в Російській Федерації

У різних країнах підхід до використання стандартів аудиту може бути різним. У найбільш розвинених країнах застосовують самостійно розроблені і затверджені стандарти, які дуже близькі до MCA за змістом, хоча можуть значно відрізнятися за формою. У країнах, що розвиваються в якості стандартів часто стверджують MCA як такі, з коментарями чи без них. Комісія з аудиторської діяльності при Президенті РФ обрала шлях розробки самостійних правил (стандартів), підготовлених на базі MCA.

Наприкінці 1993 р, як вже говорилося вище, були прийняті Тимчасові правила аудиторської діяльності в Російській Федерації, відповідно до яких Комісія з аудиторської діяльності при Президенті РФ поетапно схвалила 38 правил (стандартів), детально регламентують діяльність аудиторів. При розробці правил за основу був узятий світовий досвід, тобто матеріал, викладений у MCA. Однак російські правила мали свою особливість: вони були схожі з MCA по ідеям, але містили російські інструкції по структурі, ширше і докладніше розкрили багато питань, які могли викликати нерозуміння в умовах становлення російського аудиту.

Відзначимо, що Правила (стандарти) аудиторської діяльності, розроблені до прийняття Закону про аудиторську діяльність, не затверджувались, а схвалювалися Комісією з аудиторської діяльності при Президенті РФ. Тим часом російським законодавством не передбачена процедура "схвалення" нормативних актів як способу їх прийняття. Теоретично це дозволяє ставити під сумнів обов'язковість Правил (стандартів) аудиторської діяльності, схвалених зазначеної Комісією, і свідчить про неврегульованість справжнього питання.

Ряд нормативних актів, прийнятих після набрання чинності Законом про аудиторську діяльність, не усунув, а, навпаки, загострив дискусійність правової сили стандартів. Так, постановою Уряду РФ від 06.02.2002 № 80 "Про питання державного регулювання аудиторської діяльності в Російській Федерації" аудиторським організаціям і аудиторам до затвердження Урядом РФ федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності пропонувалося керуватися у своїй діяльності Правилами (стандартами) аудиторської діяльності, схваленими Комісією з аудиторської діяльності при Президенті РФ. Зауважимо, що зазначена постанова також не містило прямого посилання на обов'язковий характер колишніх правил (стандартів).

Після прийняття 7 серпня 2001 Закону про аудиторську діяльність на деякий час утворився правовий вакуум, оскільки вирішення деяких питань вже диктувалися законодавством. Ця проблема була врегульована виданням постанови Уряду РФ від 23.09.2002 № 696, яким були затверджені Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності. Відповідно до цього постановою Уряду РФ (з наступними змінами та доповненнями) станом на 1 серпня 2008 року розроблені 34 ФСАД.

Стандарти аудиторської діяльності визначають вимоги до порядку проведення аудиту або надання супутніх йому послуг. Визначення і види стандартів наведені в Законі про аудиторську діяльність.

Стандарти аудиторської діяльності - це єдині вимоги до порядку здійснення аудиторської діяльності, оформлення та оцінки якості аудиту та супутніх йому послуг, а також до порядку підготовки аудиторів та оцінки їх кваліфікації.

Стандарти аудиторської діяльності підрозділяються:

 • • на Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності;
 • • внутрішні правила (стандарти) аудиторської діяльності, що діють в професійних аудиторських об'єднаннях, а також пра

вила (стандарти) аудиторської діяльності аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів.

Підготовка російських стандартів аудиту була передбачена технічним завданням проекту ТАСІС "Реформа російського аудиту". При цьому передбачалося, що остаточне число підготовлених проектів документів та їх конкретна тематика будуть уточнені з бенефіціаром (Мінфіном Росії) в робочому порядку. Іноземні фахівці, які працювали за проектом (деякі з них, наприклад, беруть участь у розробці національних стандартів аудиту Великобританії), зажадали максимальної відповідності російських стандартів міжнародним з чітким обґрунтуванням всіх розбіжностей конкретними особливостями національного законодавства.

У результаті всі стандарти аудиту в Росії можна розділити на три групи:

 • • ФСАД, близькі за змістом до відповідних MCA;
 • • ФСАД, що мають суттєві відмінності від MCA, аналогом яких вони є;
 • • ФСАД, що не мають аналогів в MCA. У ході підготовки російських правил (стандартів) аудиторської діяльності ставилася мета підготувати пакет документів, заснований на системі документів MCA, і стандарти, суперечать міжнародним, розробляти не планувалася. Тим нс менш в силу різних причин деякі російські стандарти, навіть збігаються за назвою, змістом і текстуально зі стандартами MCA, мають суттєві відмінності від своїх міжнародних прототипів.

Крім того, значне число російських правил (стандартів) не має прямих аналогів у системі MCA.

Слід зазначити, що правила (стандарти) розробляються невеликими партіями. Це пов'язано з організаційними проблемами їх підготовки та фінансування. В даний час робота над стандартизацією аудиту в Росії триває; так, 25 серпня 2006 року було вжито восьмій ФСАД (№ 21-24), 22 липня 2008 також прийнята чергова серія стандартів: № 32-34.

ФСАД є обов'язковими для аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів, а також для аудіруемих осіб, за винятком положень, щодо яких зазначено, що вони мають рекомендаційний характер.

До серпня 2008 було розроблено та прийнято 34 ФСАД (№ 1-6 затверджені постановою Уряду РФ від 23.09.2002 № 696, №7-11 - постановою Уряду РФ від 04.07.2003 №405, № 12-16 - постановою Уряду РФ від 07.10.2004 №532, № 17-23- постановою Уряду РФ від 16.04.2005, №24- 31 - постановою Уряду РФ від 25.08.2006, № 32-34- постановою Уряду РФ від 22.07.2008). З 1 січня 2009 г. Деякі стандарти були переглянуті з урахуванням змін MCA, а деякі скасовані. Таким чином, на даний момент прийняті наступні ФСАД:

 • • № 1 "Мета і основні принципи аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності";
 • • № 2 "Документування аудиту";
 • • № 3 "Планування аудиту";
 • • № 4 "Суттєвість в аудиті";
 • • № 5 "Аудиторські докази";
 • • № 6 "Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності";
 • • № 7 "Контроль якості виконання завдань з аудиту";
 • • № 8 "Розуміння діяльності аудируемого особи, середовища, в якому вона здійснюється, і оцінка ризиків суттєвого викривлення аудируемой фінансової (бухгалтерської) звітності";
 • • № 9 "Пов'язані сторони";
 • • № 10 "Події після звітної дати";
 • • № 11 "Придатність припущення безперервності діяльності аудируемого особи";
 • • № 12 "Узгодження умов проведення аудиту";
 • • № 13 "Обов'язок аудитора з розгляду помилок і несумлінних дій в ході аудиту";
 • • № 14 "Облік вимог нормативних правових актів в Російській Федерації в ході аудиту";
 • • № 15 "Розуміння діяльності аудируемого особи" - втратив чинність;
 • • № 16 "Аудиторська вибірка";
 • • № 17 "Одержання аудиторських доказів у конкретних випадках";
 • • № 18 "Отримання аудитором підтверджує інформації із зовнішніх джерел";
 • • № 19 "Особливості першої перевірки аудируемого особи";
 • • № 20 "Аналітичні процедури";
 • • №21 "Особливості аудиту оціночних значень";
 • • № 22 "Повідомлення інформації, отриманої за результатами аудиту, керівництву аудируемого особи та представникам його власника";
 • • № 23 "Заяви та роз'яснення керівництва аудируемого особи";
 • • № 24 "Основні принципи федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності, що мають відношення до послуг, які можуть надаватися аудиторськими організаціями і аудиторами";
 • • № 25 "Облік особливостей аудируемого особи, фінансову звітність якого готує спеціалізована організація";
 • • № 26 "Порівнянні дані у фінансовій (бухгалтерської) звітності";
 • • № 27 "Інша інформація в документах, що містять проаудированную фінансову (бухгалтерську) звітність";
 • • № 28 "Використання результатів роботи іншого аудитора";
 • • № 29 "Розгляд роботи внутрішнього аудиту";
 • • № 30 "Виконання погоджених процедур щодо фінансової інформації";
 • • №31 "Компіляція фінансової інформації";
 • • № 32 "Використання аудитором результатів роботи експерта";
 • • № 33 "Оглядова перевірка фінансової (бухгалтерської) звітності";
 • • № 34 "Контроль якості послуг в аудиторських організаціях".

Фактично більша частина прийнятих ФСАД являє собою

офіційно затверджений переклад MCA. Завдяки цьому інструкції

придбали лаконічність, втративши при цьому деталі, що містилися в старих російських правилах (стандартах). Даний факт не можна однозначно класифікувати як позитивний чи негативний. Російський аудит завжди базувався на тих же принципах, що і міжнародний, а умовності і непорозуміння усувалися за допомогою відповідних коментарів.

У той же час стиль ФСАД відрізняється від оповідного викладу MCA, він має директивну форму, більш поширену в російських регламентуючих документах.

Аудиторські організації та індивідуальні аудитори відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних правових актів РФ і ФСАД вправі самостійно вибирати прийоми і методи своєї роботи, за винятком планування і документування аудиту, складання робочої документації аудитора, аудиторського висновку, які здійснюються відповідно до ФСАД.

Ухвалення на загальнодержавному рівні ФСАД, близьких за формою і змістом до MCA, є важливим кроком на шляху до реформування російського аудиту в напрямку міжнародної інтеграції.

Відповідно до плану роботи Ради з аудиторської діяльності триває також підготовка відповідних методик щодо практичного проведення аудиту. В даний час Радою схвалені шостій методичних рекомендацій:

 • 1) Методичні рекомендації по збору аудиторських доказів в конкретному випадку (інвентаризація);
 • 2) Методичні рекомендації по збору аудиторських доказів при перевірці правильності формування страхових резервів;
 • 3) Методичні рекомендації з перевірки податку на прибуток і зобов'язань перед бюджетом при проведенні аудиту та наданні супутніх послуг;
 • 4) Методичні рекомендації по збору аудиторських доказів достовірності показників матеріально-виробничих запасів в бухгалтерській звітності;
 • 5) Методичні рекомендації по збору аудиторських доказів під час перевірки розрахунків з податку на додану вартість;
 • 6) Методичні рекомендації щодо організації внутрішньофірмового контролю якості аудиторських послуг.

Триває розробка Методичних рекомендацій з аудиту кредитних організацій і банківських (консолідованих) груп з урахуванням схвалення Радою ходу роботи з підготовки проекту Методичних рекомендацій з аудиту кредитного портфеля банку. У ході підготовки проекту профільною комісією робляться кроки, спрямовані на посилення координації роботи з ЦБ РФ.

 
<<   ЗМІСТ   >>