Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Основи теорії надійності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Основи теорії надійності - Тимошенків С.П.

Викладено теоретичні основи надійності виробів, у тому числі технологічні та системні методи забезпечення надійності з урахуванням теоретико-експериментальних підходів до її оцінки. Розглянуто загальні та спеціальні моделі оцінки надійності, їх взаємозв'язок з показниками якості, методи аналізу емпіричних функцій розподілу, а також концептуальна аксіоматична теорія надійності (АТН). Наводяться приклади оцінки надійності, в основному з використанням конкретних виробів мікро - і наноелектроніки і їх елементів, в тому числі для оцінки структурної надійності з урахуванням фізико-хімічної природи механізмів відмов.

Підручник містить велику кількість практичних прикладів, питання і завдання для самостійної роботи.

Зміст підручника відповідає актуальним вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти.

Для студентів, які навчаються за технічними, а також психологічних і економічних спеціальностей, фахівців з теорії та практиці надійності.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Нарис з історії розвитку теорії та практики надійності Поняття надійності Історія становлення надійності Основні завдання в проблемі забезпечення надійностіРезюме Показники надійності та якості Загальні уявлення про якість і надійність Показники якості-а група - показники призначення-а група - показники надійностіТретій група - ергономічні показники-а група - естетичні показники-а група - показники технологічності-а група - показники транспортабельності-я група - показники уніфікації-а група - патентно-правові показники-а група - екологічні показники-я група - показники безпеки Взаємозв'язок надійності та якості Відмова, дефект і несправність Поняття про відновлюваних та невідновлюваних, резервованих і нерезервованих елементах і системах Показники надійності невідновлюваного елемента системи Показники надійності відновлюваного елемента системи Основні поняття про резервованих системахА. Імовірнісний методБ. Статистичний методРезюме Основні методи оцінки показників якості та надійності Методи оцінки якості продукції Методи визначення технічного рівня і якості виробів Методи оцінки показників якості та надійності виробів на етапах їх життєвого циклуСтатистичні методиФізичні методиФізико-статистичні методиРезюме Моделі оцінки показників якості та надійності Моделі функцій розподілів, що використовуються в теорії надійності Розподіл Пуассона Експоненціальне розподіл Нормальний закон розподілу Логарифмічно нормальний розподіл Розподіл Вейбулла Гамма-розподіл Встановлення функції розподілу показників надійності за результатами обробки даних статистичної інформації Проблеми побудови системи оцінки якості та надійності Загальна модель якості (К-модель) Модель ергономічних показників (Ч-модель) Модель показників надійності (Н-модель) Деградація виробів як процес з Немонотонність реалізаціями Деградація виробів як процес з монотонними реалізаціямиАналіз статистичних властивостей моделей ФРКритерії згоди Пірсонаі Колмогорова KLІнтенсивність відмовРозрахункові моделі для DN-ФР Модель економічних показників (Е-модель)Резюме Моделі розрахунку структурної надійності і прогнозування ресурсних характеристик Коефіцієнтний моделі розрахунку надійності Моделі розрахунку показників надійності відновлюваних та невідновлювальних систем різних типів Основні методи прогнозування надійностіРезюме Методи аналізу емпіричних функцій розподілу параметрів об'єктів для оцінки показників надійності Аналіз емпіричних функцій розподілу параметрів об'єктів для оцінки показників надійності з використанням гіпотез (критеріїв) згодиКритерій Колмогорова Методи обробки малих вибірок Методика побудови оцінок функцій розподілуРезюме Випробування, контроль, прискорені випробування Основні поняття про випробування Основні відомості про методи контролю та випробуваньМетоди вимірювання електричних параметрівМеханічні випробуванняКліматичні випробуванняЕлектричні випробуванняВипробування на безвідмовність, довговічність і збереженість Розрахунок коефіцієнта прискорення для прискорених випробувань на безвідмовність і довговічність Метод прискорених випробувань на безвідмовність Методика і моделі прогнозування ресурсу Розрахунок режимів прискорених випробувань на безвідмовність і довговічність на прикладі ІС серії 1526 Засоби проведення випробуваньРезюме Концептуальна аксіоматична теорія надійності Вихідні поняття і положення Питання класифікації і термінології Технічна діагностика та експлуатаційна надійність Сучасні тенденції у вирішенні питань забезпечення надійності ПОН як керуюча інтелектуальна система для забезпечення надійностіРезюмеВисновокГлосарій
 
>>