Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ V. Економічне зростання і кризи

У розд. V підручника розглянуто дуже важливий процес господарського розвитку - економічне зростання (збільшення обсягу виробництва). Цей процес на початку XX ст. - На стадії індустріалізації економіки - став нерозривно поєднуватися зі своєю протилежністю - економічною кризою (падіння виробництва).

Економічне зростання і криза мають своєрідні особливості розвитку як в межах окремих країн, так і в світовому масштабі. У зв'язку з цим вводяться два підрозділи:

підрозділ V.1 - національна економічна динаміка (стан руху); тут суб'єктами виступають переважно малий, середній бізнес і діючий в країні корпоративний капітал;

підрозділ V.2 - міжнародна економічна динаміка; тут суб'єктами змін є в першу чергу виступаючі на світовому ринку транснаціональні корпорації та економічно розвинені держави.

ПІДРОЗДІЛ Vl Національна економічна динаміка

Економічне зростання національного господарства

Особливості національного економічного зростання

З поняттям "економічне зростання" ми ознайомилися в гол. 10, де описано розширене відтворення індустріального капіталу.

Може здатися, що знання такого розширеного відтворення цілком достатньо для розуміння економічного зростання в масштабі країни. Чи так це? Щоб розібратися в даному питанні, потрібно зіставити ці два поняття.

Завдання

Чи розрізняються дуже значно між собою розширене відтворення приватного капіталу та економічне зростання господарства країни?

Відповідь дана в кінці гл. 19.

Відповідь дозволяє зрозуміти значне якісне розходження розширеного відтворення приватного капіталу та економічного зростання економіки всієї країни, який здійснюється за рахунок національного доходу. Тому для розуміння зростання економіки всього суспільства потрібно знати фактори, що сприяють збільшенню національного доходу.

Фактори збільшення національного доходу

Зростання національного доходу в його оптимальному варіанті досягається за рахунок наступних основних факторів.

  • 1. Збільшення інвестицій. Нам вже відомо, що інвестиції (використання прибутку і позикових коштів для розширення виробництва) збільшують обсяг національного доходу. При даній чисельності населення країни можна отримати більшу величину доходу нації в розрахунку на людину. У свою чергу, величина інвестицій в чому залежить від ставки позичкового відсотка: зі зниженням цієї ставки обсяг інвестицій, навпаки, зростає.
  • 2. Норма накопичення в національному доході. Даний дохід ділиться на дві частини: фонд поточного споживання (йде на задоволення особистих і суспільних потреб людей) і фонд нагромадження. Норма накопичення (Н'к) показує питому вагу сукупного накопичення капіталу (Нк) у складі національного доходу (НД) і виражається у відсотках:

Між нормою накопичення і оптимальним умовою економічного зростання є наступна залежність: чим більше норма накопичення, тим вищі темпи зростання національного доходу на душу населення. Така кількісна зв'язок особливо помітна, якщо зіставити рівень норми накопичення, скажімо, в африканських країнах - Ефіопії, Заїрі, Чаді (5-7%) - і в США, Канаді (20-25%), Японії (близько 35%).

Однак у розглянутої нами функціональної залежності закладено протиріччя. Адже чим більша частка національного доходу йде на накопичення (тобто чим вищою буде добробут майбутніх поколінь), тим менше стане фонд поточного споживання (призначений для нинішнього покоління людей). І навпаки, чим значніше зростає фонд споживання, тим менше коштів залишається на накопичення. Як же вирішити це протиріччя?

Очевидно, що норма накопичення повинна бути оптимальною з точки зору досягнення найбільшого приросту доходу на душу населення і для нинішнього покоління людей, і для наступних поколінь.

  • 3. Темпи зростання населення. Цілком очевидно: чим більший приріст населення, тим - при даній величині національного доходу - менше дохід, що припадає на одну людину. І навпаки, жителі країни тим багатше, чим нижче темпи збільшення чисельності населення в порівнянні зі швидкістю зростання виробництва. Звідси випливає практична завдання, що стоїть перед державою: забезпечувати такі темпи збільшення національного доходу, які перевищують темпи приросту населення країни.
  • 4. Технічний прогрес (всі нововведення в засобах праці, що підвищують ефективність виробництва). Цей фактор не має меж свого застосування. Залежно від того, як протікає технічний прогрес, для розширення масштабів виробництва національного доходу розрізняють багато в чому протилежні типи економічного зростання.
 
<<   ЗМІСТ   >>