Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Норма прибутку банківського капіталу

Зв'язок прибутку з відсотками

Банки працюють на комерційному розрахунку, тобто орієнтуються на отримання прибутку.

Остання утворюється тому, що процентна ставка по кредиту (відношення відсотка, сплачуваного за позику, до величини ссужаемого капіталу) завжди більше процентної ставки за депозитом (відношення відсотка, що виплачується вкладнику, до суми його грошового внеску).

Основу валової (загальної) прибутку банків становить різниця між всією сумою позичкових відсотків і загальною сумою депозитних відсотків. Про різницю між цими видами процентних ставок можна судити за даними табл. 13.1.

Таблиця 13.1. Процентні ставки за кредитами і депозитами, середньорічні, 2009 г.

Країна

По кредитах

За депозитами

Японія

1,72

0,44

Канада

2,40

0,10

США

3,25

0,56

Китай

5,31

2,25

Росія

15,31

8,58

З практичної діяльності банків відомо, що процентні ставки банків багато в чому залежать від рівня інфляції.

Завдання

Яких заходів вживає держава проти підвищення процентних ставок банків під час інфляції?

Відповідь дана в кінці гл. 13.

Крім різниці між процентними ставками по кредитах і депозитах в валовий прибуток банків входять їхні доходи від усіх комерційних операцій (у тому числі, наприклад, від купівлі-продажу валюти). Частина цього прибутку покривається витратами (виплата заробітної плати банківським службовцям, утримання приміщень, канцелярські витрати тощо). Частина, що залишилася - чистий прибуток. Даний показник використовується для обчислення норми банківського прибутку.

Норма прибутку банку (П'ч) - це відношення чистого прибутку (Пч) до власного (не запозиченими) капіталу банку (Кс), виражене у відсотках:

Звідси очевидно, що чистий прибуток банків береться у відношенні не до всього капіталу, який в основному складається з грошей клієнтів (підлягають поверненню їм), а тільки відносно до власного капіталу банку.

Норма прибутку банку, як правило, не перевищує ступінь збагачення промислового і торгового капіталу.

В умовах інфляції важливо розрізняти номінальну і реальну процентні ставки банків. Номінальною називається ставка відсотка, обрахована без урахування інфляції.

Реальна ставка банківського відсотка - це номінальна (фактично досягнута в даний період) ставка відсотка, обчислена з урахуванням рівня інфляції.

Припустимо, рівень інфляції досяг 8%, а номінальна ставка -14%. Тоді при підрахунку доходу на інвестиції важливо визначити реальну норму відсотка. Вона складе 14 - 8 = = 6%. Значить, якщо борг взято 100 ден. од., то на наступний рік необхідно поверненню не 114, а тільки 106.

Щоб краще розуміти практичне стан справ у банківській справі в нашій країні, коротко розглянемо прибутковість банківського капіталу в XX ст. і на початку XXI ст. У XX ст. держава підпорядкував собі всі кредитні установи. Монопольне становище займав Державний банк СРСР. Він встановив дуже низький відсоток для вкладів населення (2% за вкладами до запитання і 3% за строковими вкладами) і нічого не платив підприємствам за зберігання грошей у банку. Така міра не могла заохочувати ефективне застосування грошей.

У 1990-х рр. колишня монополія Державного банку багато в чому виявилася підірвана і більшу свободу дій отримали комерційні банки. Виникли дуже сприятливі умови для небувалого зростання прибутковості банків.

У 1992-1995 рр. в умовах гіперінфляції кредитні організації встановили воістину лихварські ставки відсотка за позиками, що перевищують темпи знецінення грошей. Так, в 1995 р середньорічна ставка за кредитами склала 320%, а ставка за депозитами - 102%.

Всі ці та інші джерела явно ненормального збагачення призвели до того, що банкам вдалося в багатьох випадках довести норму прибутку до астрономічних розмірів (до 1000% і більше на власний капітал). Але для російської економіки в цілому цей факт мав вельми негативні наслідки:

  • • грошовий капітал у все більшій мірі вилучався з виробництва з метою отримання величезних лихварських відсотків. Через це підприємства відчували все зростаючу нестачу грошей;
  • • величезні процентні ставки виявилися гальмом для розвитку виробничого бізнесу.

У 1990-х рр. держава і банки серйозно підірвали довіру населення щодо використання кредиту для підвищення життєвого рівня населення:

  • • в 1991-1993 рр. під час гіперінфляції вклади населення в банках не були індексовані (були підвищені з урахуванням знецінення грошей). Через це тільки в Ощадбанку вкладники втратили 25В-300 млрд дол .;
  • • під час дефолту (невиконання грошових боргових зобов'язань) в 1998 р більшість банків втратили всі резервні гроші і не видавали по вимогу населення взяті у нього вклади.

На початку XXI ст. Російська держава вжило рішучих заходів щодо нормалізації стану справ у сфері банківського кредиту. Так, наприклад, держава стала домагатися зниження ставок банківського кредиту в міру зменшення темпів інфляції.

Відповіді на завдання

Хто в банківській діяльності відіграє роль кредитора (що дає гроші) і дебітора (боржника)?

Діяльність банків є двосторонньою. З одного боку, банк займається збільшенням свого капіталу.

Для цього він запозичує тимчасово вільні від будь-яких витрат грошові кошти населення. Про те, наскільки великі грошові вклади фізичних осіб в кредитні організації нашої країни, можна судити за наступними даними. У 2001 р на рублевих рахунках населення знаходилося 304454000 руб, в 2009 р - 4332678000 руб.

Банки також залучають тимчасово вільні гроші підприємств та установ. Щоб зацікавити всіх своїх вкладників, банки відкривають депозитні (від лат. Depositum - річ, віддана на зберігання) рахунки і виплачують по особливому договору депозитний відсоток.

У підсумку банки виступають у ролі боржників, що платять відсотки кредиторам.

Депозитні банківські відсотки поділяються на два види: а) за вкладами до запитання (видаються на першу вимогу вкладника); б) по терміновим вкладах (виплачуються у встановлений термін, як правило, по кілька великим відсоткам).

Тест.

Їх усіх зазначених варіантів кредитування короткостроковим є тільки кредит на виплату місячної заробітної плати.

Яких заходів вживає держава проти підвищення рівня процентних ставок банків під час інфляції?

Процентні ставки банків багато в чому залежать від рівня інфляції: вони підвищуються або знижуються в залежності від величини індексу цін у країні. Зокрема, зниження банківського відсотка за іпотечним кредитом в нашій країні, як передбачається, відбувається при зниженні рівня інфляції.

Щоб запобігти зростанню банківських процентних ставок по кредиту, держава через центральний банк проводить рефінансування кредиту.

Рефінансування кредиту - залучення комерційними банками позик або кредитів центрального банку, щоб забезпечити своїм клієнтам позики за відносно невисокими відсотковими ставками.

 
<<   ЗМІСТ   >>