Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Історія туризму і гостинності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВІДОМЧИЙ (ПРОФСПІЛКОВИЙ) І САМОСТІЙНИЙ ТУРИЗМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

  • • принципи і структуру управління туризмом в СРСР у другій половині XX ст .;
  • • особливості відомчої організації туристської діяльності;

вміти

  • • обґрунтовувати причини відокремлення молодіжного та самодіяльного відпочинку в СРСР;
  • • виявляти причини відмінності в сервісних стандартах для внутрішнього і зовнішнього туризму в СРСР, способи їх розвитку в рамках державної туристської політики у другій половині XX ст .;

володіти

  • • навиком порівняльного аналізу інформаційного та професійного забезпечення туризму в СРСР протягом XX ст .;
  • • навиком пошуку інформаційних джерел про туризм і сервісі гостинності в СРСР у другій половині XX ст.

Організаційні структури та напрямки діяльності відомчого (профспілкового) туризму

За своєю суттю політичний режим в СРСР тяжів до централізації та огосударствлению всіх сторін життя радянської людини. До моменту прийняття знаменитої "Конституції переможного соціалізму" в 1936 р в країні не залишилося громадських організацій, котрі не контролювалися і не управлялися б державними органами. Суспільство пролетарського туризму і екскурсій розділило долю інших "громадських" організацій. Постанова Центрального виконавчого комітету "Про ліквідацію ОПТЕ" вийшло в 1936 р одночасно з установою спеціального Ради з фізичної культури при ВЦРПС. Спеціальне туристсько-екскурсійне управління в Раді з фізичної культури взяло на себе всі функції з оздоровлення трудящих допомогою туризму, організації просвітництва через екскурсійне рух і т.п. До кінця 1960-х рр. ця структура профспілок діяла як єдина головна організація через свої відділення на місцях. Єдиний Рада отримав величезну матеріальну базу: до 1941 в його ведення входило 165 будинків туриста, 50 туристських баз, 1270 будинків відпочинку, 1828 санаторіїв, величезна кількість наметових стоянок, літніх і піонерських таборів тощо. Крім того, профспілки успадкували від ОПТЕ більш 200 далеких маршрутів і технології розробки нових турів.

У 1960-і рр. Рада з фізичної культури був однією з найбагатших і могутніх державних структур. Постановою ЦК КПРС "Про заходи щодо подальшого розвитку туризму і екскурсій в країні" в 1969 р туризм визнавався найбільшою галуззю народного господарства. Створений відповідно до цією постановою Центральна Рада з туризму та екскурсіях (далі - ЦСТЕ) виявився однією з найбільших туристських структур у світі. У підсумку в 1960-х рр. в країні склалося кілька адміністративних центрів, які керували туризмом. По-перше, основною і центральною організацією був ЦСТЕ при ВЦРПС. Значну роль у міжнародному туризмі грали організації "Інтурист" при Раді міністрів СРСР і "Супутник" при ЦК ВЛКСМ. Крім того, відносно самостійні напрямки діяльності здійснювали управління з туризму при Міністерстві оборони СРСР і шкільний туризм при Міністерстві освіти. Тільки в 1976 р. всі структури, провідні туристську діяльність, були об'єднані в єдиний орган - Федерацію туризму.

Відомча приналежність ЦСТЕ профспілкам розширювала можливості використання інфраструктури. Професійні спілки оплачували від 30 до 90% вартості туристських поїздок та екскурсій, що робило туризм доступним широким масам працюючого населення. За обсягом наданих туристських послуг СРСР займав 20-е місце у світі. При цьому установка на низький сервісний рівень підтримувалася фактичної безкоштовністю путівок для споживачів і відсутністю ринкової конкуренції в сервісній галузі. З цієї причини величезний кількісний ріст туристських поїздок в СРСР не викликав відповідного зростання сервісного рівня.

Розширення бази туризму в СРСР сприяло створенню його нових напрямків і форм. Як новий вид туризму в 1950-1960-і рр. набули поширення морські та річкові круїзи. Кілька трофейних кораблів були перебудовані під морські круїзні лайнери: "Перемога", "Грузія", "Росія", "Адмірал Нахімов". Освоювалися маршрути морських подорожей по Чорному і Середземному морях вздовж берегів Європи, з Одеси навколо Європи по Середземному морю, Атлантиці і Балтиці. На річкових круїзах було зайнято близько 200 судів, що здійснювали до 500 маршрутів і залучали приблизно 5% внутрішніх туристів.

Відносної новинкою в СРСР було формування п'яти автомобільних маршрутів. Наддалекий залізничний маршрут "Широка страна моя родная" по Транссибірській магістралі дозволяв продемонструвати унікальні розміри країни. У 1970-і рр. функціонувало 350 всесоюзних маршрутів, близько 6 тис. місцевих і 6 тис. морських і річкових круїзів. Для обслуговування туристів залучалося 7 тис. Залізничних, 25 тис. Авіаційних і понад 200 тис. Автобусних рейсів. Регулярно проводилися туристські змагання. Близько 100 тис. Осіб мали спортивні розряди по туризму, а 600 - іменувалися майстрами спорту з туризму.

На розвиток матеріальної бази туризму профспілки виділяли величезні гроші як з центрального бюджету, так і з бюджетів місцевих органів влади, партійних, комсомольських і профспілкових організацій. У 1975 р кількість профспілкових готелів і турбаз досягла тисячі, а кількість місць у них перевищило 300 тис. Але це була крапля в морі, пропозиція далеко відставало від попиту: у тому ж 1975 р СРСР було необхідно розмістити і обслужити 26 млн туристів .

Важливою характеристикою радянського туризму пізнього часу було значну різноманітність мотиваційних його підстав. Тури спортивного характеру поєднувалися з краєзнавчими та просвітницькими маршрутами. Ідеологізовані маршрути були як самостійним туристським пропозицією, так і доповненням до турам інших видів. У 1950-1970-і рр. пізнавальні екскурсії робилися по містам-героям, по ленінських і революційним місцях, по місцях боїв і подвигів і т.п. Наймасовіший і тривалий маршрут для молоді під назвою "Моя Батьківщина - СРСР" відбувся в 1974 р, на честь 50-річчя утворення Радянського Союзу.

До 1985 р профспілки використали понад 13 тис. Ближніх і дальніх маршрутів. У 1985 р близько 900 туристско- екскурсійних бюро в СРСР обслужили майже 58 млн туристів і 210 млн екскурсантів; на території СРСР діяло близько 14 тис. відомчих профспілкових санаторіїв і будинків відпочинку на 2250 тис. чоловік. Близько тисячі туристських установ різного класу забезпечували ще майже 400 тис. Місць. У країні діяли 350 всесоюзних туристських маршрутів. У туристської галузі були зайняті 10 тис. Автобусів, 80 поїздів, 150 річкових і морських судів. Фактично в СРСР була заново створена величезна база для планового туристського руху. Двадцятиріччя 1965-1985 рр. вважається свого роду "золотим століттям" радянського туризму. Ця сфера діяльності почала виходити за рамки ЦСТЕ. Фактично на всіх великих підприємствах і в установах за рахунок своїх коштів організовувалися екскурсії, оплачувався відпочинок працівників. При цьому використовувалася власна інфраструктура великих підприємств, будувалися відомчі санаторії, бази відпочинку. Так, потужну власну інфраструктуру відпочинку мали Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Комітет державної безпеки (далі - КДБ), Міністерство внутрішніх справ, міністерства, які відали галузями важкої промисловості (вугілля, метал, машини, транспортники та ін.). Безпрецедентна масовість радянського туризму підкреслювалася настільки ж масовою рекламою, адресованої до всіх груп населення (рис. 16.1), але далекою від комерції.

Реклама Аерофлоту

Рис. 16.1. Реклама Аерофлоту "Літайте літаками!"

За своєю географією маршрути відомчого туризму охоплювали значну частину регіонів СРСР. Найбільш часто створювалися лінійні маршрути з однієї місцевості в іншу: "Від Москви до Новгорода", "По Військово-Грузинській дорозі", "По ленінських місцях" і т.п. Величезною популярністю як у іноземців, так і у радянських людей, користувався кільцевий маршрут під назвою "Золоте кільце". Він містив у собі старовинні міста навколо Москви, виключно багаті історичним минулим, культурними цінностями і пам'ятками. До того ж близькість до столиці забезпечувала хорошу транспортну доступність і прийнятний рівень сервісу. Чимало маршрутів пов'язувалося з життям і діяльністю великих людей Росії: "За пушкінським місцях", "По літературної Москві" і т.п. На 1977 р СРСР діяло понад 9 тис. "Іменних" маршрутів, і число їх зростало. В "ювілейні" 1970-1980-і рр. до них додалися ідеологізовані маршрути, присвячені 100-річчю з дня народження В. І. Леніна, ювілеям революції 1917 р, утворення СРСР, пам'ятним датам Великої Вітчизняної війни.

Слабкістю цією найпотужнішою централізованої організації була концептуальна невизначеність. З одного боку, ще залишалася якась традиція від пролетарського туризму в плані корисності туризму економічним і пропагандистським завданням. З іншого боку, туризм, особливо курортний, сприймався як свого роду "соціальне бонус" працівникам, компенсація за низьку зарплату або заохочення ударництва. Молодіжний і студентський туризм, який курирував комсомол, також ніс свою ідейне навантаження. Спортивні види туризму вважалися одним з видів фізичної культури. Кожне відомство, організовуючи відпочинок своїх працівників, також прагнуло до його обґрунтуванню, якоїсь ідеологічної "підкладці". До того ж соціальне розшарування в СРСР і виділення партійно-радянської бюрократії в якості нової "еліти" змушувало обґрунтовувати особливо пільгові умови відпочинку цієї категорії. Фактично подальший шлях розвитку туризму в СРСР в 1970-1980-і рр. насправді опинявся тупиком.

 
<<   ЗМІСТ   >>