Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ VII. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ПАСИВАМИ І ВАРТІСТЮ БАНКУ

УПРАВЛІННЯ активів і пасивів банку

У результаті вивчення глави 17 бакалавр повинен:

знати

 • • основні положення нових теорій в галузі управління активами і пасивами банку;
 • • сучасні механізми управління фінансовими ризиками: страхування, диверсифікацію, хеджування та управління активами та пасивами;
 • • сучасні методи аналізу фінансового стану банку і його позиції в галузі ризиків;
 • • основні теорії управління банківською ліквідністю;
 • • основні моделі трансфертного ціноутворення в банку;

вміти

 • • визначати, які саме організаційні одиниці банку збільшують вартість, а які - її руйнують;
 • • обґрунтовувати рішення з управління активами і пасивами банку з урахуванням результатів аналізу та оцінки банківських ризиків і макроекономічного середовища;
 • • прогнозувати розвиток конкретних фінансових процесів на рівні окремого банку з урахуванням макроекономічної ситуації;

володіти

 • • навичками мікро- і макроекономічного моделювання фінансових та грошово-кредитних процесів із застосуванням сучасного інструментарію;
 • • методами ідентифікації, оцінки та управління банківськими ризиками;
 • • практичними навичками побудови моделей управління активами і пасивами і хеджування банківських ризиків;
 • • методиками визначення трансфертних цін.

Управління фінансовими ризиками

У сучасному фінансовому світі управління ризиком - це суть управління банківськими фінансами. У фінансах ризик є невизначеність, пов'язана з якою-небудь подією або його наслідками. Для банкірів і кредиторів невизначеність портфеля є результат несподіваних змін ринкових процентних ставок, платоспроможності позичальників, потоків депозитів тощо Капітал банку, як зазначалося в гл. 3, є буфером для нейтралізації збитків і втрат. Одна з основних аксіом теорії фінансів говорить: більший дохід пов'язаний з більшим ступенем ризику; щоб підвищити прибутковість, доводиться приймати більший ризик. Чим більший капітал має банк, тим більший ризик він може собі дозволити. Ступінь ризику банкрутства банку можна виміряти через адекватність капіталу. Регулюючі органи обмежують прагнення банків до високих прибутків і, відповідно, ризикам. У цій главі ми познайомимося з деякими механізмами управління активами і пасивами банку та його ризиками.

Фінансовий ризик - абсолютна (відносна) величина або імовірнісний показник можливих втрат економічного суб'єкта в заданих умовах протягом заданого періоду часу в майбутньому.

Існує кілька постулатів, які відносяться до всіх видів ризику.

 • 1. Управляти ризиком не обов'язково означає покривати його. Одне з основних положень теорії ризиків свідчить, що керівництво фінансової організації повинно прагнути не до мінімального ризику, а до його оптимального рівня. Мінімізація ризику знижує ймовірність отримання високої або достатнього прибутку, максимальний ризик підвищує ймовірність отримання максимального прибутку, але й створює передумови для виникнення максимальних збитків; оптимальний рівень ризику забезпечує оптимальну ймовірність отримання необхідного прибутку і оптимальну ймовірність отримання збитків. Іншими словами, ті організації, які хочуть мати прибуток і бути "лідерами", повинні прагнути до оптимального балансу між рівнем прийнятих на себе ризиків і рівнем прибутку.
 • 2. Покриття (страхування) ризику завжди пов'язане з певними витратами.
 • 3. Розмір статутного капіталу недержавної кредитної організації, її рейтинг і рівень ліквідності пов'язані з рівнем гранично допустимого ризику.
 • 4. Розмір планової та (або) необхідного прибутку для виживання фінансової організації не повинен бути пов'язаний безпосередньо з проведенням ризикової стратегії і політики.
 
<<   ЗМІСТ   >>