Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Математичне моделювання в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності

Методи математичного моделювання набувають особливого значення при прогнозуванні показників звітності та підготовці моделей обґрунтування заходів для регулювання основних показників звітності.

В основу побудови економіко-математичних моделей будь-якого типу повинні бути закладені наступні принципи:

 • o причинність - включення в модель тільки тих показників (факторів), які є істотною причиною зміни аналізованого показника;
 • o відносна незалежність досліджуваних показників - зміна включених до модель параметрів має відбуватися незалежно один від одного;
 • o комплексність - в модель має бути включено достатню кількість різних факторів, щоб виявити причини зміни аналізованого показника;
 • o ідентичність - модель в якісному і кількісному відношенні повинна відповідати реальної зміни аналізованого об'єкта, незалежно від волі ступеня припущень.

Для ефективної постановки будь-якої задачі і її економіко-математичного моделювання важливе значення мають попередній аналіз і обгрунтування складу включаються в модель змінних (показників), які передбачають:

 • - Вибір цільового показника. Це може бути один показник або декілька (багатокритеріальне моделювання);
 • - Відбір необхідного і достатнього числа факторів, що визначають зміна аналізованого об'єкта. Факторні показники є керованими параметрами. Міняючи їх, аналітик та керівник розглядають можливі варіанти зміни аналізованого об'єкта;
 • o визначення обмежень (умов), в яких повинна бути вирішена поставлена задача. Аналітик - постановник завдання має визначити діапазон коливання факторних показників;
 • o обгрунтування форм зв'язку між цільовим показником і факторами, його визначальними в цілому і на певному етапі їх співвідношень.

Найбільшого поширення в аналізі фінансової звітності отримали детерміновані моделі, які описують жорстку певну зв'язок між причинами (факторами) і наслідком (результатом). У цих моделях одному значенню факторів відповідає одне значення результативного показника.

У детермінованих моделях можна виділити наступні типи: адитивні (додавання), мультиплікативні (множення) і кратні (ділення). Крім того, часто використовуються змішані моделі.

Детерміновані моделі можуть ускладнюватися шляхом подовження факторної системи, коли деталізуються фактори першого рівня, або розширення, коли вони доповнюються показником, не змінюють результат.

В системі аналізу фінансової звітності можна використовувати оптимізаційні моделі, за допомогою яких вибирається варіант отримання максимального або мінімального рівня цільового показника при зміні керованих факторів. До оптимізаційним моделей належать моделі лінійного програмування (наприклад, модель оптимальної перевезення вантажів, модель користі послуг) та динамічного програмування (наприклад, екстремальні моделі, що дозволяють визначити екстремальне значення одного або декількох параметрів об'єкта; гомеостатические моделі, призначені для утримання параметрів досліджуваного об'єкта в певних межах при наявності яких-небудь збурюючих впливів). Моделі динамічного програмування використовуються, коли потрібно вибрати не один, а кілька варіантів (наприклад, рішення, прийняті в різні моменти часу).

Однак область використання оптимізаційних моделей обмежена: вони не застосовні в ситуації, коли досліджувана система містить підсистеми з різними, почасти суперечливими цілями, що типово для економічних систем.

Особливе значення для аналізу фінансової звітності має клас імітаційних моделей, побудованих за принципом: "якщо .., то ...". Імітаційне моделювання являє собою систему, що складається з трьох основних елементів:

 • o імітаційна модель, що відображає певні, найбільш значимі властивості досліджуваної системи;
 • o експертні процедури, за допомогою яких аналізуються й оцінюються різні рішення, в результаті чого виключаються свідомо слабкі рішення, будуються сценарії розвитку подій, виробляються цілі і критерії;
 • o мова програмування, за допомогою якого здійснюється двосторонній контакт експерта з обчислювальною технікою.

Таким чином, імітаційна модель системи є моделлю, дослідження якої здійснюється шляхом експерименту, відтворюючого процес функціонування системи в часі.

 
<<   ЗМІСТ   >>