Повна версія

Головна arrow Література arrow Історія давньоруської літератури

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Узагальнюючі твори

Характерною особливістю розвитку російської літератури XVI ст. стало створення численних узагальнюючих творів як церковної, так і світської літератур, ідеологічно закріплювали об'єднання руських земель навколо політичного, релігійного і культурного центру Москви. Шляхом об'єднання пам'ятників місцевих обласних літератур, їх ідейно-стилістичної переробки створиться єдина загальноросійська література, приобретающая загальнодержавне, політичне значення.

Колосальна робота по збиранню церковної писемності, її стилістичної та ідеологічної обробці була пророблена з ініціативи та під керівництвом митрополита Макарія (1481 / 82-1563). Постріженнік Пафнутьево-Боровського монастиря, ревний шанувальник Йосипа Волоцького, Макарій за наполяганням Василя III, який "любяще його зело", в 1526 р був поставлений архієпископом Великого Новгорода.

"Великі Четьї-Мінеї"

У Новгороді почав Макарій збирати і об'єднувати всі "святі книги, які в Руській землі набуваються". До роботи було залучено багато переписувачів, а також ряд письменників, серед яких слід відзначити дяка Дмитра Герасимова, боярського сина Василя Тучкова. Створення першої редакції "Великих Четьих-Міней" зайняло дванадцять років (з 1529 по 1541 г.). Ця редакція була вкладена в новгородський Софійський собор.

Ставши в 1542 р митрополитом всієї Русі, Макарій найменше був схильний підтримувати висунув його боярина Шуйського. Митрополит розвиває активну діяльність по зміцненню единодержавной влади великого князя московського і в січні 1547 урочисто вінчає на царство сімнадцятирічного Іоанна IV.

У Москві Макарій продовжує роботу над "Великими Четьімі- Мінеями" і в 1547 і 1549 рр. скликає два церковні собору з канонізації місцево шанованих святих. Для цього він доручає написати житія Йосипа Волоцького, Макарія Калязінського, Олександра лютих і ін. Обидва собору канонізували 40 святих. Цей акт мав не тільки релігійне, але й важливе політичне значення, сприяючи ідеологічному зміцненню авторитету світської і церковної влади.

Після церковних соборів за дорученням Макарія створюються нові редакції житій Олександра Невського, Сави Сторожевського, митрополита Іони і ряду інших. Всього було створено та внесено до нову редакцію "Великих Четьих-Міней" до шістдесяти нових житій. Ця редакція була завершена до 1552 і вкладена митрополитом в Успенський собор московського Кремля, а другий список в 1554 р піднесений Івану IV.

Дванадцять величезних фоліантів, матеріал яких розташовувався по днях кожного місяця, включали не тільки твори російської і перекладної агіографії, але й повчальні "слова" з "Ізмарагд", "Златою" чепи "" "Ходіння" ігумена Данила, "Повість про руйнування Єрусалима" Йосипа Флавія, "Космографію" Косми Индикоплова. Завдяки цьому "Великі Четьї-Мінеї" явились своєрідною "енциклопедією" церковної літератури XVI ст. Вони ідеологічно закріплювали політичне об'єднання колишніх удільних князівств в єдину централізовану державу.

Загальросіяни літописні зводи

Завдання визначити місце Русі та її столиці Москви у всесвітній історії ставив перед собою Російський хронограф 1512. Вбираючи в свій склад місцеві літописі колишніх удільних князівств, переробляючи їх в світлі ідей московського абсолютизму, створюються общерусские літописні зводи.

Таким загальноруським літописним зведенням була Воскресенський літопис, излагавшая історію Русі з моменту утворення Київської держави до 1541 Однак її укладачі не змогли органічно переробити матеріали місцевих літописів і ліквідувати їх областническими тенденції, додати матеріалу стилістична єдність.

У 1526-1530 рр. при митрополичої кафедрі з ініціативи митрополита Даниїла створюється Никонівський літопис, робота над якою була продовжена в середині XVI ст. [1]. Цей літопис відрізняється великою повнотою включеної в неї матеріалу, взятого не тільки з відомих зараз джерел, а й з що не збереглися до наших днів літописів. Події російської історії співвіднесені в ній з візантійською, запозиченими з хронографа. Викладається матеріалу надається стилістична єдність. Послідовно проведена ідея наступності самодержавної влади від князів київських, рід яких зводиться до Августу-кесарю, до князів московським. У літописі широко представлені завершення в сюжетно-композиційному відношенні історичні повісті і агіографічні твори. У літописі реалізується провінденціалістская концепція - Руська земля і її правителі знаходяться під небесним заступництвом.[1]

До Никонівському літописі близько стоїть Львівський літопис, доводящая виклад подій до 1560 р

У 60-х роках на основі Никонівському літописі створюється грандіозний Никоновский лицьовій звід (ілюстрований). До нас дійшло 10000 листів з 16000 мініатюрами. Особовий звід починав виклад подій "від створення світу" і ставив собі за мету затвердити мирову велич Російського царства і його благочестивих правителів, висловлюючи офіційну урядову ідеологію, Особовий звід з'явився московської історичною енциклопедією XVI століття [2].[2]

  • [1] Див .: Клас В. М. Никонівський звід і руські літописи XVI-XVII століть. М

    1980.

  • [2] Див .: Пресняков А. Е. Московська історична енциклопедія XVI століття // Изв. ОРЯС. 1900. Кн. 3.
 
<<   ЗМІСТ   >>