Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Аналіз фінансової звітності - Єфімова О.В.

У посібнику показано роль фінансової звітності у формуванні інформації, необхідної для прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень. Визначено вимоги до фінансової звітності, які пред'являються різними користувачами, та обґрунтовано напрями забезпечення її достовірності та інформативності на основі аналізу форм звітності та підготовки пояснень і доповнень. Розкрито основні тенденції зміни формату та аналізу звітності, характерні для сучасного етапу розвитку економіки. Показано вимоги до звітності, які пред'являються МСФЗ. Велику увагу приділено аналізу якості фінансових результатів і майнового стану організації, що особливо важливо для прогнозування майбутніх результатів діяльності.

Посібник призначено для магістрів, також може бути корисним студентам, аспірантам, практичним працівникам - бухгалтерам і менеджерам, підприємцям та керівникам організацій.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПЕРЕДМОВА БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ - ОСНОВА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ Обліково-аналітичне забезпечення систем управління Інформаційні потреби менеджменту комерційних організацій Оцінка якості і вдосконалення бухгалтерської (фінансової) звітності Еволюція звітності в умовах ринкової економіки Завдання і зміст аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності Види аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіЕкспрес-аналіз бухгалтерської (фінансової) звітностіДеталізований аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності ОСНОВНІ МЕТОДИ (ІНСТРУМЕНТИ) АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ Система методів аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності Математичне моделювання в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності Евристичні методи аналізу БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ Цілі і завдання аналізу балансу комерційної організаціїДжерела інформації для аналізуОцінка надійності інформаціїЧитання інформації Аналітичний баланс-нетто: цілі, завдання та способи формування Аналіз активів Аналіз оборотних активівАналіз складу і структури оборотних активів Аналіз запасівГотова продукціяАналіз дебіторської заборгованостіАналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по сумнівних боргахКороткострокові фінансові вкладенняАналіз грошових коштів Аналіз необоротних активівАналіз нематеріальних активівРезультати досліджень і розробокАналіз основних засобівАналіз незавершеного будівництва Аналіз дохідних вкладень в матеріальні цінностіАналіз довгострокових фінансових вкладеньВідкладені податкові активиІнші необоротні активи Аналіз капіталу і зобов'язань організації Аналіз власного капіталу (капіталу) організаціїПоняття і порядок розрахунку чистих активівАналіз складу і структури власного капіталу Аналіз зобов'язань організації АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ Значення і цільова спрямованість звіту про прибутки і збитки в ринковій економіці Поняття доходів і витрат організації та їх класифікація у звіті про прибутки і збитки Система показників фінансових результатів організації Методи аналізу звіту про прибутки і збитки Аналіз якості прибутку і факторів, що використовуються для прогнозування фінансових результатів АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ Значення і цільова спрямованість звіту про рух грошових коштів Визначення та класифікація грошових потоків. Поняття операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Формати звіту про рух грошових коштів Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошові потоки в річної бухгалтерської (фінансової) звітності Непрямий метод аналізу грошових потоків Аналіз показників і фінансових коефіцієнтів, що розраховуються на основі грошових потоків АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості та недоліки методуНадійність показників фінансової звітностіПорівнянність показників звітностіВзаємозалежність показників звітності Показники поточної платоспроможності та ліквідності Показники ділової активності та оборотності коштів Показники фінансової структури і довгострокової платоспроможності Показники оцінки ефективності бізнесуЕфективність інвестиційної діяльностіЕфективність фінансової діяльності Показники активності на ринку цінних паперівАналіз причин зміни величини прибутку на акцію АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ Нормативне регулювання розкриття інформації про сегменти Представлення інформації про сегменти в поясненнях до бухгалтерської звітності. Аналіз основних показників сегментів ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Цілі, завдання та етапи формування прогнозної фінансової звітності Моделі і методи, використовувані при прогнозуванні фінансової звітностіПерша група - методи експертних оцінокДруга група - детерміновані методиТретя група - стохастичні методиПрийом "пробки"Прийом "відсотка з продажів"Прийом пропорційних залежностей з визначенням і усуненням вузьких місць Фінансове планування на основі бюджетної моделі організації Інструменти бізнес-аналізуЛІТЕРАТУРА
 
>>