Повна версія

Головна arrow Література arrow Історія давньоруської літератури

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Виникнення давньоруської літератури

Історичні передумови

Література зароджується лише в умовах розвитку класового суспільства. Необхідними передумовами її виникнення є утворення держави, поява писемності, існування високорозвинених форм усної народної творчості.

Виникнення давньоруської літератури нерозривно пов'язане з процесом створення ранньофеодальної держави. Радянська історична наука спростувала норманську теорію походження давньоруської держави, довівши, що воно виникло не в результаті покликання варягів, а в результаті тривалого історичного процесу розкладання родового общинного ладу східнослов'янських племен. Характерна особливість цього історичного процесу в тому, що східнослов'янські племена приходять до феодалізму, минаючи стадію рабовласницької формації.

Нова система суспільних відносин, заснована на класовому пануванні меншості над більшістю трудового населення, потребувала ідеологічному обгрунтуванні. Цього обгрунтування не могли дати ні племінна язичницька релігія, ні усна народна творчість, що обслуговувало раніше ідеологічно та художньо базис родового ладу.

Розвиток економічних, торговельних і політичних зв'язків викликало потребу в писемності, існування якої є однією з необхідних передумов появи літератури.

Дані радянської лінгвістичної та історичної науки свідчать про те, що писемність на Русі з'явилася задовго до офіційного прийняття християнства. Про існування якихось форм писемності у слов'ян вже в другій половині IX ст. свідчать чорноризець Хоробрий і "паннонськую житіє Кирила".

Створення слов'янської абетки Кирилом і Мефодієм у 863 р стало актом найбільшого культурно-історичного значення, що сприяв швидкому культурному росту як південних, так і східних слов'ян. До кінця IX - першої чверті X століть древня Болгарія переживає чудовий період розквіту своєї культури. У цей період тут з'являються видатні письменники: Іоанн екзарх болгарський, Климент, Костянтин і сам цар Симеон. Створені ними твори зіграли важливу роль у розвитку давньоруської культури. Близькість давньоруської мови давньослов'янського ("... слов'янську мову і російську єдиний", - підкреслював літописець) сприяла поступовому засвоєнню нової писемності східними слов'янами.

Потужний поштовх широкому розповсюдженню і розвитку писемності на Русі дало офіційне прийняття християнства в 988 р, яке допомогло закріпити ідеологічно нові суспільні відносини складаються феодального суспільства.

Для розвитку самобутньої давньоруської культури важливе значення мала та обставина, що Русь прийняла християнство з Візантії, що була тоді носієм самої високої культури. Візантійська православна церква, вже фактично до того часу обособившаяся від західної римської католицької (формальний поділ церков відбулося в 1054 р), давала набагато більший простір формуванню національних особливостей культури. Якщо католицька церква висунула в якості літературної мови латинський, то грецька православна церква допускала вільний розвиток національних літературних мов. Літературним церковною мовою Давньої Русі стала мова давньослов'янське, близький за своїм характером, граматичному строю мови давньоруському. Виникла оригінальна література сприяла розвитку цієї мови, збагачуючи його за рахунок розмовної усної народної мови.

З кінця X ст. можна говорити про появу певної системи освіти на Русі - "книжкового навчання".

Християнство зіграло прогресивну роль у становленні культури Давньої Русі. Київська Русь висувається в число передових держав Європи. Наприкінці X - на початку XI ст., Як свідчить Адам

Бременський, Київ за своїм багатством, населеності змагається з Константинополем.

У 30-40-і роки XI століття в Києві вже багато вправних перекладачів, які "перелагал" книги безпосередньо з грецької мови на "словенська". Син Ярослава Всеволод володіє п'ятьма іноземними мовами, його сестра Ганна, ставши французькою королевою, залишає власноручний підпис - "Анна регина", в той час як її царствений чоловік замість підпису ставить хрестик.

У розвитку книжкової освіченості, в тому числі і літератури, велику роль відігравали монастирі, що були в перші роки свого існування вогнищем нової християнської культури. Особливо велика була в цьому відношенні роль Києво-Печерського монастиря, створеного в середині XI століття.

Отже, освіта ранньофеодального давньоруської держави і виникнення писемності з'явилися необхідними передумовами появи літератури.

 
<<   ЗМІСТ   >>