Повна версія

Головна arrow Література arrow Історія давньоруської літератури

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Давньоруська література є тим міцним фундаментом, на якому зводиться велична будівля національної російської художньої культури XVIII-XX ст. В її основі лежать високі моральні ідеали, віра в людину, в його можливості безмежного морального вдосконалення, віра в силу слова, його здатності перетворення внутрішнього світу людини, патріотичний пафос служіння Руській землі - державі - Батьківщині, віра в кінцеве торжество добра над силами зла, всесветное єднання людей і його перемогу над ненависної ворожнечею.

Не знаючи історії давньоруської літератури, ми не зрозуміємо всієї глибини творчості А. С. Пушкіна, духовної сутності творчості М. В. Гоголя, моральних пошуків Л. М. Толстого, філософської глибини Ф. М. Достоєвського, своєрідності російського символізму, словесних шукань футуристів .

Хронологічні межі давньоруської літератури та її специфічні особливості

Російська середньовічна література є початковим етапом розвитку російської літератури. Її виникнення тісно пов'язане з процесом формування ранньофеодальної держави. Підпорядкована політичним завданням зміцнення основ феодального ладу, вона по-своєму відбила різні періоди розвитку громадських і соціальних відносин на Русі XI-XVII ст. Давньоруська література - це література формується великоруської народності, поступово складається в націю.

Питання про хронологічних межах давньоруської літератури остаточно не вирішене нашою наукою. Уявлення про обсяг давньоруської літератури досі залишаються неповними. Багато творів загинуло у вогні незліченних пожеж, під час спустошливих набігів степових кочівників, навали монголо-татарських загарбників, польсько-шведських інтервентів! Та й у більш пізній час, в 1737 р, залишки бібліотеки московських царів були знищені пожежею, що спалахнув у Великому Кремлівському палаці. У 1777 р від вогню загинула Київська бібліотека. Під час Вітчизняної війни 1812 р в Москві згоріли рукописні зборів Мусіна-Пушкіна, Бутурліна, Баузе, Демидова, Московського товариства любителів російської словесності.

Основними зберігачами та переписувачами книг в Стародавній Русі, як правило, були ченці, найменше зацікавлені в зберіганні і листуванні книг мирського (світського) змісту. І це багато в чому пояснює, чому переважна більшість дійшли до нас творів давньоруської писемності носить церковний характер [1].[1]

Твори давньоруської писемності поділялися на "мирські" і "духовні". Останні всіляко підтримувалися і поширювалися, оскільки містили неминущі цінності релігійної догматики, філософії та етики, а перші, за винятком офіційних юридичних та історичних документів, оголошувалися "суєтними". Завдяки цьому ми і представляємо нашу стародавню літературу більшою мірою церковної, ніж вона була насправді.

Приступаючи до вивчення давньоруської літератури, необхідно враховувати її специфічні риси, відмінні від літератури нового часу.

Характерною особливістю давньоруської літератури є рукописний характер її побутування і розповсюдження. При цьому той чи інший твір існувало не у вигляді окремої, самостійної рукописи, а входило до складу різних збірок, які переслідували певні практичні цілі. "Все, що служить не заради користі, а заради оздоби, підлягає звинуваченням у суєтності". Ці слова Василя Великого в чому визначали ставлення давньоруського суспільства до творів писемності. Значення тієї чи іншої рукописної книги оцінювалося з точки зору її практичного призначення, корисності.

"Велика бо буваєш полза відучити книжного, книгами бо кажемі і учімі есми шляху покаяння, мудрість бо знаходимо і в'здержанье від словес книжкових; се бо сутьреки, напаяюще всесвіт, се суть ісходіщя мудрості, книгам боестьнеіщетная глибина, сімібовпечаліутешаемі есми, сі суть узда вьздержанью. .. Аще бо поіщешь в книгах мудрості старанно, тообрящеішвелікуползу душі своєї ... "- поучаетлетопісец під 1037

Іншою особливістю нашої давньої літератури є анонімність, имперсональность її творів. Це було наслідком релігійно-християнського ставлення феодального суспільства до людини, і зокрема до праці письменника, художника, архітектора. У кращому випадку нам відомі імена окремих авторів, "спісателей" книг, які скромно ставлять своє ім'я або в кінці рукопису, або на її полях, або (що набагато рідше) в заголовку твору. При цьому письменник не прімінет постачити своє ім'я такими оціночними епітетами, як "худий", "недостойний", "багатогрішний". У більшості ж випадків автор твору воліє залишатися невідомим, а часом і сховатися за авторитетним ім'ям того чи іншого "батька церкви" - Іоанна Златоуста, Василя Великого та ін.

Біографічні відомості про відомих нам давньоруських письменників, обсязі їх творчості, характері громадської діяльності вельми і вельми мізерні. Тому якщо при вивченні літератури XVIII-XX ст. літературознавці широко залучають біографічний матеріал, розкривають характер політичних, філософських, естетичних поглядів того чи іншого письменника, використовуючи авторські рукописи, простежують історію створення творів, виявляють творчу індивідуальність письменника, то до пам'ятників давньоруської писемності припадає підходити по-іншому.

У середньовічному суспільстві нс існувало поняття авторського права, індивідуальні особливості особистості письменника не отримали такого яскравого прояву, як в літературі нового часу. Переписувачі найчастіше виступали в ролі редакторів і співавторів, а не простих копіїстів тексту. Вони змінювали ідейну спрямованість переписуємо твори, характер його стилю, скорочували або поширювали текст у відповідності зі смаками, запитами свого часу. У результаті створювалися нові редакції пам'ятників. І навіть коли переписувач просто копіював текст, його список завжди чимось відрізняється від оригіналу: він допускав описки, пропуски слів і букв, мимоволі відбивав у мові особливості свого рідного говірки. У зв'язку з цим в науці існує особливий термін - "ізвод" (рукопис псковско-новгородського ізводу, московського, або - ширше - болгарського, сербського та ін.).

Як правило, авторські тексти творів до нас не дійшли, а збереглися їхні пізніші списки, підчас віддалені від часу написання оригіналу на сто, двісті і більше років. Наприклад, "Повість временних літ", створена Нестором в 1111-1113 рр., Зовсім не збереглася, а редакція "повісті" Сильвестра (1116) відома тільки в складі Лаврентіївському літописі 1377 "Слово о полку Ігоревім", написане в кінці 80 -х років XII ст., було знайдено в списку XVI ст.

Все це вимагає від дослідника давньоруської літератури надзвичайно ретельної і кропіткої текстологічної роботи: вивчення всіх наявних списків того чи іншого пам'ятника, встановлення часу і місця їх написання шляхом зіставлення різних редакцій, варіантів списків, а також визначення, в якій редакції список найбільше відповідає первісним авторського тексту. Цими питаннями займається особлива галузь філологічної науки - текстологія [2][2].

Вирішуючи складні питання про час написання того чи іншого пам'ятника, його списків, дослідник звертається до такої допоміжної історико-філологічній науці, як палеографія. За особливостями накреслення літер, почерків, характеру писального матеріалу, паперовим водяним знакам, характеру заставок, орнаменту, мініатюр, що ілюструють текст рукопису, палеографія дає можливість відносно точно встановити час створення тієї чи іншої рукописи, кількість переписувачів, її писали.

В XI - першій половині XIV ст. основним писальні матеріалом був пергамен, виготовлявся зі шкіри телят. На Русі пергамен часто називали "телятиною", або "харатії". Цей дорогий матеріал був, природно, доступний тільки імущим класам, а ремісники, торговці користувалися для своєї ділової переписки берестом. Береста також виконувала функцію учнівських зошитів. Про це свідчать чудові археологічні відкриття новгородських берестяних грамот [3][3].

Для економії писального матеріалу слова в рядку не розділялися, і тільки абзаци рукописи виділялися червоною кіноварної буквицей - ініціалом, назвою - "червоним рядком" в буквальному сенсі цього слова. Часто вжиті, широко відомі слова писалися скорочено під особливим надстрочечним знаком - титлом. Наприклад, (глаголить - говорить), (бог), (богородиця).

Пергамен попередньо разліновивался переписувачем за допомогою лінійки з ланцюжком. Потім писец клав його на коліна і ретельно виписував кожну літеру. Почерк з правильним майже квадратним накресленням літер називався статутом. Робота над рукописом вимагала копіткої праці і великого мистецтва, тому, коли писар завершував свою нелегку працю, він з радістю це відзначав. "Радіє купець прикуп створи і кормьчіі в отішье пристав і мандрівник в отечьство своє прийшовши, тако ж радіє і книжковий письменник, дошед до кінця книгам ..." - читаємо в кінці Лаврентіївському літописі.

Написані листи зшивалися в зошити, які перепліталися в дерев'яні дошки. Звідси фразеологічний зворот - "прочитати книгу від дошки до дошки". Дошки палітурки обтягувалися шкірою, а іноді наділялися в спеціальні виготовлені зі срібла і золота оклади. Чудовим зразком ювелірного мистецтва є, наприклад, оклад Мстиславового євангелія (початок XII ст.).

У XIV ст. на зміну пергамену прийшов папір. Цей дешевший писальний матеріал полегшив і прискорив процес письма. Статутний лист змінюється похилим, округлим почерком з великою кількістю внесених надрядкових знаків - напівстатутом. У пам'ятках ділової писемності з'являється скоропис, яка поступово витісняє полуустав і займає панівне становище в рукописах XVII в. [4]

Величезну роль у розвитку російської культури зіграло виникнення друкарства в середині XVI ст. Однак аж до початку XVIII ст. друкувалися книжки переважно церковні, а твори мирські, художні раніше побутували і поширювалися в рукописах.

При вивченні давньоруської літератури слід врахувати одну дуже важливу обставину: в середньовічний період художня література ще не виділилася в самостійну галузь суспільної свідомості, вона була нерозривно пов'язана з філософією, наукою, релігією.

У зв'язку з цим до давньоруської літератури не можна механічно застосовувати тс критерії художності, з якими ми підходимо при оцінці явищ літературного розвитку нового часу.

Процес історичного розвитку давньої російської літератури являє собою процес поступової кристалізації художньої літератури, її виділення із загального потоку писемності, її демократизації і "обмирщения", т. Е. Вивільнення з-під опіки церкви.

Однією з характерних особливостей давньоруської літератури є її зв'язок з церковної та ділової писемністю, з одного боку, і усним поетичним народною творчістю - з іншого. Характер цих зв'язків на кожному історичному етапі розвитку літератури і в окремих її пам'ятниках був різним.

Однак чим ширше і глибше література використовувала художній досвід фольклору, тим яскравіше відображала вона явища дійсності, тим ширше була сфера її ідеологічного і художнього впливу.

Характерна особливість давньоруської літератури - історизм. Її героями є переважно історичні особи, вона майже не допускає вимислу і строго слідує факту. Навіть численні розповіді про "чудеса" - явища, що здаються середньовічному людині надприродними, що не стільки вигадка давньоруського письменника, сколькоточние записи розповідей або очевидців, або самих осіб, з якими відбулося "диво".

Історизм давньоруської літератури носить специфічно середньовічний характер. Хід і розвиток історичних подій пояснюється Божим повелінням, волею провидіння. Героями творів є князі, правителі держави, стоять нагорі ієрархічної драбини феодального суспільства. Однак, відкинувши релігійну оболонку, сучасний читач без праці виявляє ту живу історичну дійсність, справжнім творцем якої був російський народ.

  • [1] Див .: Зведений каталог слов'яно-росіян рукописних книжок, які в СРСР (XI-XIII ст.). М, 1984.
  • [2] Лихачов Д. С. Текстологія. На матеріалі російської літератури XI-XVII століть. 2-е вид. Л., 1983.
  • [3] Див .: Янін В. Л. Я послав тобі берест. М., 1975.
  • [4] Див .: Щепкін В. Н. Російська палеографія. М., 1967.
 
<<   ЗМІСТ   >>