Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз оборотності

Показники ділової активності характеризують результати і ефективність поточної діяльності. Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз ділової активності та рентабельності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності і рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Показники цієї групи характеризують результати і ефективність поточної основної діяльності підприємства. Кількісна оцінка ділової активності визначається рівнем ефективності використання ресурсів підприємства.

Найбільш поширений показник оборотності - коефіцієнт загальної оборотності капіталу. Він показує, скільки разів на рік відбувається повний цикл обігу, що приносить прибуток:

(7.10)

де Кобщ.обор.кап - коефіцієнт загальної оборотності капіталу; Т - річний обсяг товарообігу, руб .; ССА - середньорічна вартість активів, руб.

Оскільки до складу капіталу підприємства входять як власні, так і позикові кошти, то найбільший інтерес представляє інформація про швидкість обороту власних коштів підприємства:

(7.11)

де Koбop.coб.кап - коефіцієнт оборотності власного капіталу; СССК - середньорічна вартість власного капіталу, руб.

Найважливішою складовою частиною фінансових ресурсів торговельного підприємства є його оборотні кошти. Недолік оборотних коштів паралізує діяльність підприємства і може призвести до відсутності можливості оплачувати за своїми зобов'язаннями і в кінцевому підсумку - до банкрутства.

Аналіз ефективності використання оборотних коштів становить особливий інтерес. Чим довше оборотні кошти перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки. Показником, що характеризує міру інтенсивності використання оборотних коштів, є оборотність, тобто тривалість одного повного кругообігу коштів, який завершується зарахуванням виторгу від реалізації товарів і послуг на рахунок підприємства.

Тривалість одного обороту оборотних коштів у днях розраховується за наступною формулою:

(7.12)

де В - тривалість одного обороту оборотних коштів у днях; ООбС - залишки оборотних коштів (середні чи на визначену дату), руб .; Т - обсяг товарообігу, руб .; Д - число днів в аналізованому періоді.

Чим менше тривалість періоду обігу або одного обороту оборотних коштів, тим за інших рівних умов підприємству потрібно менше оборотних коштів, і чим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим краще й ефективніше вони використовуються.

Коефіцієнт оборотності відбиває число кругообігів, скоєних обіговими коштами підприємства за період, наприклад, за рік.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується за наступною формулою:

(7.13)

де Кобор.обор.ср - коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

Зворотним коефіцієнту оборотності є коефіцієнт завантаження засобів в обороті. Він обчислюється за формулою

(7.14)

де Кзагр - коефіцієнт завантаження засобів в обороті.

Показники оборотності оборотних коштів можуть бути обчислені по всіх оборотних коштах і по окремих їх елементам.

Показником, що характеризує оборотність основних засобів підприємства, є коефіцієнт фондовіддачі:

(7.15)

де Кфондоотд - коефіцієнт фондовіддачі; Т - обсяг товарообігу, руб .; ООС - залишки основних засобів (середні чи на визначену дату), руб.

Фондовіддача характеризує величину товарообігу, що припадає на 1 крб. основних засобів. Підвищення фондовіддачі означає, що товарообіг зростає більш високими темпами, ніж вкладення в основні фонди.

Аналіз рентабельності

Найважливішим показником, що відображає фінансові результати діяльності підприємства, є рентабельність, що характеризує ефективність використання капіталу. Рівень рентабельності дозволяє оцінити здатність підприємства генерувати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності і вимірюється відсотковим відношенням чистого прибутку до різних показників, таким як капітал, власний капітал, оборотні кошти, основні засоби.

Загальна рентабельність підприємства розраховується як відношення чистого прибутку до всього підсумку засобів по балансу:

(7.16)

де РП - загальна рентабельність підприємства,%; ЧП - чистий прибуток підприємства, руб.

Загальна рентабельність підприємства показує рівень чистого прибутку, що генерується всіма активами торговельного підприємства, що знаходяться в його використанні.

Рентабельність власного капіталу дорівнює відношенню чистого прибутку до величини власних коштів:

(7.17)

де РСК - рентабельність власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу характеризує прибутковість власного капіталу, інвестованого в торговельне підприємство.

Рентабельність основних засобів визначається як відношення чистого прибутку до величини необоротних активів, а рентабельність оборотних коштів - як відношення чистого прибутку до величини оборотних активів.

Рентабельність характеризує прибуток, одержуваний з кожної гривні коштів, вкладених у діяльність підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>