Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Збір фактичної інформації

Управлінська фаза процесу, на якій відбувається збір фактичної інформації, мабуть, є найбільш формализуемой.

Особливістю управлінського обліку є його здатність відображати не тільки ті факти господарської діяльності, які вже відбулися, а й ті, які повинні бути. Саме ця особливість дає до початку періоду можливість прорахувати результати і намітити заходи у разі реалізації тих чи інших прогнозів, а після закінчення періоду - провести порівняння прогнозу з фактом, зробити аналіз виконання бюджету, виявити причини відхилень, визначити місце (ЦФО), в якому ці відхилення виникли, і намітити заходи щодо поліпшення ситуації.

Саме управлінський облік виконує відповідну функцію в циклі управління. Але для цього, крім нових або просто уточнених в порівнянні з бухгалтерським обліком визначень, критеріїв класифікації та облікових принципів, потрібно створити таку систему рахунків і субрахунків, щоб отримання необхідної інформації в потрібних розрізах було не тільки реальним, але і легким.

У табл. 5.4 наведено принципи формування управлінського плану рахунків.

Таблиця 5.4

Способи формування управлінського плану рахунків та його аналітики

Спосіб формування управлінського плану рахунків

Гідності

Недоліки

На основі російського (або іншого національного) бухгалтерського плану рахунків

Простота розробки (в основі вже існуюча і функціонуюча система)

Слабкий облік індивідуальних особливостей конкретного підприємства

На основі якого -або міжнародного плану рахунків (GAAP, IAS)

Відносна гнучкість налаштування і звичність формату представлення інформації для зарубіжних власників (інвесторів)

Незвичність формату для співробітників російських підприємств, не найкраще відображення руху грошових коштів

На основі індивідуально розробленого для підприємства плану рахунків

Абсолютно індивідуальний підхід до специфіки бізнесу конкретного підприємства

Складність коректної розробки повного плану рахунків "з нуля"

Кожному рахунку в обов'язковому порядку присвоюється аналітика "ЦФО", оскільки будь-яка господарська операція в рамках бюджетного управління відноситься до якогось конкретного ЦФО.

В кінці періоду розраховуються обороти і залишки по рахунках, на основі яких формується управлінський баланс.

По кожній статті звіту фіксуються обороти або кінцеві залишки за певними рахунками з плану рахунків, а також вказуються аналітичні ознаки і конкретні значення аналітик, по яких потрібно зробити відповідний запит з журналу проводок.

При порівнянні фактичних даних управлінського обліку з плановими значеннями показників виявляються проблемні області, в які в першу чергу необхідно направити управлінське вплив, а також у разі необхідності - додаткові фінансові або матеріальні ресурси. У результаті аналізу відхилень фактичних даних від планованих показників підприємство отримує наступний управлінський ефект:

  • • виявляється найбільш проблемна область, що вимагає першочергової уваги і в екстрених випадках - додаткових фінансових або матеріальних ресурсів;
  • • прояснюються нові можливості, які не були видні і передбачені на початкових етапах розробки бюджету;
  • • виявляється ступінь реалістичності початкового бюджету, в результаті чого стає більш ясною ступінь досягнення поставлених цілей як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі, а також можливість слідувати запропонованої стратегії розвитку підприємства.

Аналіз економічного стану підприємства як основа для вироблення управлінських рішень є найважливішим етапом системного підходу до управління бізнес-процесами. Саме на основі аналізу можна сформувати обгрунтоване і своєчасне управлінське рішення щодо коригування оперативних планів (цілей) підприємства або про продовження реалізації раніше обраного курсу. Виходячи зі специфіки галузі та цілей, що стоять перед підприємством, для аналізу доцільно вибрати з існуючого безлічі показників і критеріїв найбільш корисні саме для нього.

 
<<   ЗМІСТ   >>