Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розробка системи бюджетів

Форма і зміст бюджетів підприємства залежать від потреб самої організації, особливостей її діяльності, масштабів і організації процесу бюджетування.

Розробка системи бюджетів в компанії може включати в себе наступні основні етапи (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Основні типові етапи розробки системи бюджетів та результати робіт але ним

Етап робіт

Документи

Результати

1. Розробка фінансової структури компанії

Положення про структуру центрів фінансової відповідальності

Виділення у складі компанії центрів фінансової відповідальності, їх класифікація і розподіл але рівням

2. Формування системи показників

Методика формування показників діяльності

Система показників діяльності центрів фінансової відповідальності

3. Розробка схеми бюджетування, що відображає основні бізнес-процеси компанії (майстер-бюджет)

Схема бюджетування

Визначення видів бюджетів, необхідних для цілей планування.

Визначення взаємозв'язку між бюджетами

4. Розробка системи бюджетних форм майстер- бюджету

Положення про систему бюджетування. Комплект бюджетних форм

Визначення формату та інформаційного змісту кожної бюджетної форми. Складання таблиць, в яких вказані найменування форм і склад які у них показників

5. Розробка методики заповнення бюджетних форм майстер-бюджету

Методика

Визначення первинної документації, з якої необхідно брати дані для складання бюджетів.

Визначення регламенту формування бюджетів. Визначення взаємозв'язку показників в бюджетах

6. Розробка бюджетів центрів фінансової відповідальності

Комплект бюджетних форм

Визначення формату та інформаційного змісту кожної бюджетної форми

7. Розробка схеми консолідації бюджетів центрів фінансової відповідальності

Схема консолідації

Схеми консолідації для певної організаційної структури.

Визначення видів зведених бюджетів

8. Розробка регламентів взаємодії

Регламент. Обмеження доступу

Розробка регламенту документообігу та доступу до конкретної інформації

9. Розробка форм бюджетного контролю

Наказ

Визначення форм контролю за складанням бюджетів.

Порівняння фактичних показників з плановими і аналіз відхилень

10. Інтеграція з існуючою системою планування

Інструкції по робочих місцях

Цей процес стандартизований за допомогою бюджетних форм, керівних документів і процедур, які повинні включати наступні аспекти:

  • • опис системи бюджетів;
  • • склад і регламент роботи фінансово-економічного (бюджетного) комітету;
  • • перелік прав і обов'язків членів бюджетного комітету;
  • • перелік планових документів і формати їх заповнення (бюджетів підрозділів, функціональних бюджетів тощо);
  • • регламент підготовки та подання планових, відкоригованих і звітних форм;
  • • відповідальних за підготовку та виконання бюджетів;
  • • принципи і регламент поточної коригування показників;
  • • іншу інформацію, що стосується функціонування системи бюджетування підприємства.

Порядок розробки нормативних документів бюджетування, їх перелік і склад наведені у Додатках 1 та 2 до підручника.

Крім того, в кожній компанії повинен бути чітко визначений повний набір бюджетів, використовуваних керівниками центрів відповідальності, а також різними фахівцями компанії.

Ці бюджети повинні представляти із себе систему, яка містила б повну інформацію про фінансово-економічні показниках кожного об'єкта бюджетування. На рис. 5.10 показаний приклад системи бюджетів компанії.

Приклад системи бюджетів компанії

Рис. 5.10. Приклад системи бюджетів компанії

 
<<   ЗМІСТ   >>