Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стратегічний вибір і його вплив на бізнес-процеси

Після проведення стратегічного аналізу необхідно зробити вибір стратегічних характеристик і зафіксувати їх. Для полегшення процедури вибору найкраще відповісти на наступні ключові питання:

Бачення стратегічної перспективи: чим організація прагне "стати"?

Місія: що прагне "робити" організація в бізнесі?

Завдання: що збирається здійснити організація?

Стратегічне устремління (вектор стратегії): як ми маємо намір досягти цілей і показників?

Цілі: яких результатів збирається досягти організація?

Стратегія реалізації: які методи або підходи використовуються для вирішення завдань і досягнення цільових виробничих показників?

Ці питання вимагають максимально актуалізованих відповідей.

Вибір конкретних стратегій визначається специфікою конкретного підприємства, зокрема, станом і динамікою зовнішнього і внутрішнього середовища, цілями і очікуваннями керівництва і власників.

В даний час відомі численні підходи до визначення стратегій підприємства, які покликані полегшити вибір.

Наприклад, у стратегічному плануванні використовуються моделі, розроблені М. Портером та І. Ансоффом.

М. Портер поділяв три стратегії, яким компанія може слідувати: лідерство за витратами, диференціація і фокусування (рис. 3.7).

Три основні стратегії (М. Портер)

Рис. 3.7. Три основні стратегії (М. Портер)

  • 1. Лідерство по витратах - продукти схожі, підприємство намагається знизити ціну.
  • 2. Стратегія диференціації - якомусь з якостей продукту (упаковка, габарити, післяпродажне обслуговування, екологічність і т.п.) необхідно відміну (зрозуміло, в кращу сторону) від продуктів конкурентів. У рамках цієї конкурентної стратегії продукт орієнтований на всіх споживачів.
  • 3. Стратегія концентрації - орієнтація на ізольовані сегменти ринку (на задоволення специфічної потреби).

Може використовуватися і матриця "продукт - ринок", запропонована І. Ансоффом (рис. 3.8).

При цьому стратегічний вибір повинен аналізуватися з позиції бізнес-процесів. У табл. 3.4 наводяться приклади впливу стратегічного вибору на процеси.

Альтернативні напрямки розвитку.  Матриця

Рис. 3.8. Альтернативні напрямки розвитку. Матриця "продукт - ринок"

Таблиця 3.4

Вплив стратегічного вибору на бізнес-процеси

Бізнес процеси

Досконалість функціонування

Довірчі відносини з клієнтом

Провідне положення продукту

Основні процеси

Виконання замовлень. Інжиніринг процесів

Придбання.

Доставка.

Маркетингові комунікації

Розробка продукту.

Технічні послуги.

Маркетинговий менеджмент

Організація та кваліфікаційні вимоги

Централізоване прийняття рішень.

Партнерство в ланцюжку постачальників

Загальна довіру між персоналом продажів і працівниками допоміжних служб (бек-офісу). Розширюються можливості партнерських відносин

Високий рівень інновацій (патенти) і розробки продуктів.

Дослідження і знання на місцевому рівні

Основні змінні процесів

Низькі витрати.

Короткий підготовчий термін

Гнучкість.

Делегування повноважень співробітникам

Гнучкість.

Продукт

Системи управління

Взаємовідносини з основними клієнтами.

Оптимізація витрат.

Роздільний облік витрат за типами діяльності.

Витрати в реальному часі

Моніторинг показників, що визначають цінності продукту (послуги) з точки зору клієнта (наприклад, витрати протягом життєвого циклу продукту).

Задоволеність клієнта, спільний менеджмент

Орієнтація на зростання продажів і рентабельність.

Особливі схеми цільових нормативів

 
<<   ЗМІСТ   >>