Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Економіка підприємства - Гарнов А.П.

Підручник написаний у відповідності з вимогами Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Розкрито основні поняття сучасного бізнес-планування на підприємстві сутність самого підприємства як суб'єкта економічного процесу, детально розглядається інформація, необхідна для цілей стратегічно орієнтованого бюджетування, дається трактування взаємозв'язку стратегії з бюджетним процесом і пропонується збалансований механізм управління бізнес-процесами підприємства. Наведено контрольні запитання для самоперевірки.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають економіку підприємства; може бути корисним для керівників і фахівців підприємств.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Економіка підприємства на сучасному етапі розвитку бізнесу Підприємство як суб'єкт економічного процесу Класифікація і сутність організаційно-правових форм сучасних підприємств Основи інноваційного розвитку підприємств на основі формування організаційних структур кластерного типу Маркетингові основи розвитку підприємств Ціноутворення на сучасних підприємствах Теоретичні основи економічної діяльності підприємства Нормативні та організаційно-економічні аспекти функціонування сучасних підприємств Основні поняття і показники економічної діяльності підприємства Система обліку фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів підприємства Організаційні структури управління підприємством Еволюція систем управління Процесний і функціональний підходи до управління Стратегічний розвиток підприємства Сутність і структура стратегії підприємства Стратегічне управління Стратегічний аналіз Стратегічний вибір і його вплив на бізнес-процеси Збалансована система показників і стратегічні карти Розробка і реалізація стратегії Бізнес-планування виробничо-економічної діяльності підприємства Бюджет в системі бізнес-планування Бюджетування як інструмент управління підприємством Цілі, завдання, суб'єкт і об'єкт системи бюджетування Характеристика основних функцій бюджетування Основні принципи бюджетування Розвиток бюджетування у вітчизняній практиці Від техпромфінплану до бюджетування Переваги і недоліки бюджетування Стратегічно орієнтоване бюджетування Сучасні тенденції: "управління без бюджету" (beyond budgeting) і "краще бюджетування" (better budgeting) Сутність стратегічно орієнтованого бюджетування Управління по центрах фінансової відповідальності Розробка системи бюджетів Інформаційне поле бюджетування Переклад стратегії в формат бюджетів Збір фактичної інформації Сучасне бізнес-планування економічних процесів підприємства Поняття, структура, межі та деталізація бізнес- процесів Класифікація бізнес-процесів Коротка історія та поняття управління бізнес- процесами Аналіз процесу управління ресурсами підприємства Механізм управління бізнес-процесами підприємства Етапи впровадження механізму управління бізнес- процесами підприємства Автоматизація бізнес-процесів підприємства Впровадження збалансованого механізму управління бізнес-процесами Аналіз фінансового стану підприємстваОцінка майнового стануАналіз ліквідностіАналіз оборотностіАналіз рентабельності Трактування результатів фінансового аналізуФінансові результатиСтруктура активів балансуЕфективність діяльностіФінансова стійкість Оцінка ефективності бізнес-процесів за допомогою системи збалансованих показників Розрахунок доданків економічної ефективності збалансованого механізму управління бізнес- процесами
 
>>