Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технічне креслення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ

Зміст складального креслення

У цій главі розглядаються креслення виробів, що складаються не з однієї, а з декількох складових частин, показаних в зібраному вигляді, тобто креслення загальних видів і складальні креслення.

Креслення загального виду - це документ, що визначає конструкцію виробу, взаємодію його основних частин і пояснювальний принцип роботи виробу.

Інформація, що міститься на кресленні загального виду, в сукупності з іншими документами технічного проекту становить основу для розробки робочої документації. За кресленнями загальних видів розробляють робочі креслення деталей, складальні креслення виробів (їх складових частин) та інші документи, що служать для забезпечення процесу виготовлення виробів.

Складальним кресленням називають документ, що містить зображення виробу та інші дані, необхідні для його складання (виготовлення) і контролю.

Для нескладних по конструкції виробів виконують лише робочу документацію. Робочі креслення деталей складають по складального креслення. У навчальній практиці також користуються не кресленнями загальних видів, а складальними кресленнями.

До складальними кресленнями відносяться також гідромонтажние, пневмомонтажние та електромонтажні креслення. Складальні креслення, застосовувані для ремонту виробів, називають ремонтними. На цих кресленнях виділяють місце, яке підлягає ремонту. Групові складальні креслення дозволяють по одному кресленню виготовити кілька складальних одиниць (виробів), що відрізняються в основному розмірами. Їх виконують за типом групових креслень деталей (див. П. 8.1).

При виконанні складальних креслень діє більшість правил, встановлених для креслень деталей: так само в проекційної зв'язку розташовуються зображення, для виявлення форми виробів застосовуються види, перетини і розрізи, таке ж призначення і накреслення ліній креслення, такі ж розміри форматів і т.п. (рис. 9.1). Однак крім цих загальних правил існують особливі правила, які стосуються виконання і читання складальних креслень. Зміст складальних креслень визначено ГОСТ 2.109-73 "Основні вимоги до креслень".

Складальне креслення вентиля кутового

Рис. 9.1. Складальний креслення вентиля кутового

Складальне креслення повинен містити:

  • • зображення складальної одиниці, що дає уявлення про розташування і взаємного зв'язку складових частин, що з'єднуються за даним кресленням;
  • • експлуатаційні, установочні і приєднувальні розміри (всі вони довідкові) та інші розміри, параметри і вимоги, які повинні бути виконані і проконтрольовані за даним кресленням;
  • • вказівки про характер і способі з'єднання деталей, у тому числі нероз'ємних з'єднань (зварних, паяних, клепаних і т.п.);
  • • номери позицій 1-18 складових частин, що входять до складу складальної одиниці, розташовані на полицях ліній-виносок;
  • • основні характеристики виробу (коли це необхідно).

Наприклад, складальне креслення вентиля (рис. 9.1) містить шість зображень [1]: фронтальний розріз в з'єднанні з частиною виду попереду, половину виду зліва в з'єднанні з половиною профільного розрізу, половину виду зверху в з'єднанні з половиною горизонтального розрізу, розріз В - В (неповне зображення), вид Б (неповне зображення) і вид Г. Ці зображення дають уявлення про геометричній формі, взаємному розташуванні й характері з'єднання деталей.

  • [1] Він містить види Биги розріз В - В, що дозволяють виявити форму і характер з'єднань всіх оригінальних деталей. Наявність цих зображень на складальних кресленнях не викликано їх призначенням, але полегшує процес навчання читання складальних креслень. Це зауваження відноситься і до рис. 9.10 і 9.31.
 
<<   ЗМІСТ   >>