Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технічне креслення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зображення різьблень

Різьба на кресленнях зображується умовно. Це означає, що її не показують так, як бачать в натурі (див. Рис. 7.3, а і 7.7, а), де можна розрізнити профіль, криві лінії, що зображують витки різьби, а зображують за правилами, встановленими ГОСТ 2.311-68.

Зображення різьблення на стрижні

Рис. 7.3. Зображення різьблення на стрижні:

а - натуральне; б - умовне

Різьба на стрижні

Згідно з цими правилами різьбу на стержні (зовнішнє різьблення) незалежно від її профілю зображують суцільними основними лініями по зовнішньому діаметру і суцільними тонкими лініями по внутрішньому діаметру різьби (див. Рис. 7.3, б).

Суцільну тонку пряму лінію по внутрішньому діаметру різьби проводять на всю довжину різьби, включаючи фаску. На видах, де стрижень з різьбленням проектується у вигляді кола, контур його окреслюють суцільною основною лінією, а внутрішній діаметр різьби зображують дугою кола, проведеної тонкою лінією приблизно на 3/4 окружності, розімкнутої в будь-якому місці (але тільки не на центрових лініях) ( рис. 7.3, б та ін.).

Суцільну тонку лінію при зображенні різьблення проводять на відстані не менше 0,8 мм від суцільної основної лінії і не більше величини кроку різьблення.

Кордон нарізаного ділянки показують суцільною основною лінією, яку проводять до лінії зовнішнього діаметра (рис. 7.4, а). Межею нарізаного ділянки (кінця різьби) вважають кінець повного профілю різьби, тобто до початку сбєга.

Сбег різьблення - це довжина ділянки неповного профілю в зоні переходу від різьблення до гладкої частини деталі (рис. 7.4, б).

Нанесення розмірів довжини різьблення

Рис. 7.4. Нанесення розмірів довжини різьблення:

а - без сбєга; б, в - зі стоком

Зазвичай різьбу зображують без сбєга (рис. 7.4, а). Якщо потрібно показати сбег, то його зображують суцільною тонкою лінією, похилій до осі стрижня (рис. 7.4, б, в). Сбег показують, коли потрібно нанести його розмір (рис. 7.4, в) або розмір довжини різьблення зі стоком (рис. 7.4, б).

Коли різьбу на стержні зображують у розрізі, кордон нарізаного ділянки наносять штриховою лінією (рис. 7.5).

Зображення зовнішньої різьби в розрізі

Рис. 7.5. Зображення зовнішньої різьби в розрізі

Різьблення в отворі

Різьблення в отворі, які будуть показані як невидиму, зображують штриховими лініями (рис. 7.6).

Зображення різьби в отворі

Рис. 7.6. Зображення різьби в отворі

Різьблення в отворі в поздовжньому розрізі зображують суцільними тонкими лініями по зовнішньому діаметру і суцільними основними лініями по внутрішньому діаметру.

Кордон різьблення показують суцільною основною лінією (рис. 7.7, б), доводячи її до зовнішнього діаметра різьби.

Зображення різьби в отворі в розрізі

Рис. 7.7. Зображення різьби в отворі в розрізі:

а - натуральне; б - умовне

На видах, де отвір з різьбленням проектується у вигляді кола, проводять по зовнішньому діаметру різьби тонкою лінією дугу кола, приблизно рівну 3/4 окружності, розімкнутої в будь-якому місці (але тільки не на центрових лініях), а контур отвору (внутрішній діаметр різьби) окреслюють суцільною основною лінією (рис. 7.7, б).

Штрихування в розрізі доводять до внутрішнього діаметра різьби в отворі, тобто до суцільної основної лінії (рис. 7.7, б). Це правило відноситься і до зображення різьблення на стрижні: яка б різьблення ні зображувалася, штрихування в розрізі завжди доводять до суцільної основної лінії (див. Рис. 7.5 і 7.7, б).

Якщо отвір з різьбленням глухе, то його показують, як на рис. 7.8, а. На кресленнях, за якими різьблення не виконують, кінець глухого різьбового отвори допускається зображати, як на рис. 7.8, б, в, навіть за наявності різниці між глибиною отвори під різьблення і довжиною різьблення. Довжина частини глухого отвори без різьби (рис. 7.8, а) на кресленні приймається рівною половині зовнішнього діаметра різьби. Кінець отвори з-під свердла має форму конуса. Його зображують з кутом при вершині, рівним 120 ° (приблизно як у свердла). На кресленнях величину цього кута не завдають (рис. 7.9). У розмір довжини отвори він зазвичай не входить (рис. 7.9). Треба зауважити, що діаметр основи конуса дорівнює внутрішньому діаметру різьби (рис. 7.9). Не слід допускати помилки, зображуючи його, як на рис. 7.10, де цей діаметр більше діаметра отвору і, отже, свердла.

Зображення глухого різьбового отвори

Рис. 7.8. Зображення глухого різьбового отвори

Нанесення глибини глухого різьбового отвори

Рис. 7.9. Нанесення глибини глухого різьбового отвори:

а - правильно; б - невірно

Помилка, що зустрічається при зображенні конічного елемента отвори з-під свердла

Рис. 7.10. Помилка, що зустрічається при зображенні конічного елемента отвори з-під свердла

Фаски на стрижні з різьбленням і в отворі з різьбленням, що не мають конструктивного призначення, на площині, перпендикулярній осі стрижня або отвори, умовно не зображує (див. Рис. 7.3 та 7.7). Робиться це для того, щоб суцільна основна лінія окружності, що зображає один з діаметрів фаски, не закрила зображення різьби.

Конічну різьбу зображують за тими ж правилами, що і циліндричну (рис. 7.11, а, б).

Зображення конічного різьблення

Рис. 7.11. Зображення конічного різьблення:

а - на стрижні; б - в отворі

Щоб визначити внутрішній діаметр різьби (для викреслювання), потрібно її зовнішній діаметр помножити на 0,85, тобто di ≈ 0,85 d (при необхідності точний розмір внутрішнього діаметра різьби береться з відповідного стандарту).

Різьбу з нестандартним профілем показують з усіма необхідними розмірами і граничними відхиленнями на місцевому розрізі (рис. 7.12) або виносному елементі. Для багатозахідних різьб крім розмірів і граничних відхилень вказують дані про число заходів.

Зображення нестандартних різьблень

Рис. 7.12. Зображення нестандартних різьблень

При лівому напрямку різьблення додається LH для всіх різьблень. У всіх випадках позначення нестандартної різьблення починається словом Різьба.

З'єднання деталей за допомогою різьби

Креслення різьбового з'єднання складається із зображень складових його деталей.

На рис. 7.13, а представлені дві деталі: стрижень, на кінці якого нарізана різьба, і деталь з глухим різьбовим отвором. Зверніть увагу на те, якими лініями показані на них зовнішні і внутрішні діаметри різьби. На рис. 7.13, б ці деталі показані в з'єднанні (у розрізі).

Різьбове з'єднання

Рис. 7.13. Різьбове з'єднання:

а - з'єднуються деталі; б - стрижень, укручений в отвір; в - типова помилка при штриховке

Відмітьте, як зображується стрижень з різьбленням, укручений в отвір.

Вважається, що стрижень з різьбленням закриває різьблення в отворі. Тому різьблення в отворі показують тільки там, де вона не закрита кінцем стрижня (рис. 7.13, б). Нижня частина глухого отвори не заповнена стрижнем з різьбленням. Тому суцільні основні лінії, відповідні зовнішньому діаметру різьблення на стрижні, переходять в суцільні тонкі лінії, відповідні зовнішньому діаметру різьби в отворі. І навпаки, суцільні тонкі лінії, відповідні внутрішньому діаметру різьби на стержні, переходять в суцільні основні лінії, відповідні внутрішньому діаметру різьби в отворі (рис. 7.13, б). Невірно виконана різьблення, де штрихування доведена лише до суцільної тонкої лінії, показана на рис. 7.13, в.

Зауважте, що хоча креслення з'єднання, наведений на рис. 7.13, б, і містить розріз, стрижень з різьбленням НЕ заштрихован. Нагадаємо, що коли при виконанні розрізу з'єднання деталей січна площина проходить уздовж суцільний (непустотелой) деталі, його не розрізають і, отже, не заштриховують.

 
<<   ЗМІСТ   >>