Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технічне креслення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вказівка на кресленнях допусків форми і розташування поверхонь

При обробці деталей спостерігаються відхилення від заданих розмірів і геометричної форми (наприклад, від площини або від циліндра) і відхилення від правильного взаєморозташування поверхонь (наприклад, від паралельності або від симетричності).

Допуск форми і розташування поверхонь згідно ГОСТ 2.308-79 вказують на кресленнях умовними позначеннями. Приклади вказівки на кресленнях допусків форми і розташування поверхонь наведено в табл. 6.1.

На рис. 6.48 показані форма і розміри умовних позначень видів допусків форми і розташування поверхонь: а - площинності, б - прямолінійності, в - ціліндрічності, г - круглості, д - паралельності, е - перпендикулярності, ж - співвісності, з - торцевого і радіального биття, і - перетину осей, до - симетричності.

Знаки позначення допусків та цифрові дані вказують в прямокутній рамці, розділеної на дві або три частини, в яких поміщають: у першій - знак допуску, у другій - числове значення допуску в міліметрах, у третій - літерне позначення бази (баз) і буквене позначення поверхні , з якою пов'язаний допуск (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Приклади вказівки допусків форми і розташування поверхонь

Вид допуску

Ескіз

Вказівка допусків на кресленнях

умовним позначенням

текстом в технічних вимогах

Допуск площині

Допуск прямолінійності

Допуск ціліндрічності

Допуск круглості

Допуск профілю поздовжнього перерізу

Допуск паралельно-

Допуск співвісності

Допуск

торців

вого

биття

Висота знаків, цифр і букв, вписується в рамки, повинна бути дорівнює висоті шрифту розмірних чисел на цьому кресленні, висота рамки повинна перевищувати висоту шрифту в 2 рази.

Рамка з'єднується з елементом деталі, до якого відноситься допуск, прямий або ламаною лінією, що закінчується стрілкою; з базою рамка пов'язана такий же лінією, але закінчується зачорненим трикутником. Трикутник повинен бути рівностороннім з висотою, приблизно рівною шрифту розмірних чисел креслення.

Знаки для умовних позначень видів допусків форми і розташування поверховим

Рис. 6.48. Знаки для умовних позначень видів допусків форми і розташування поверховим

Рамку і відводяться від неї лінії викреслюють суцільними тонкими.

Розташовують рамку, як правило, горизонтально.

Ескізи

Ескізом називають документ, призначений для разового використання у виробництві, що містить зображення виробу та інші дані для його виготовлення. Зображення предмета на ескізі виконують за правилами прямокутного проектування, але від руки з дотриманням пропорцій між частинами зображуваного предмета на око.

Ескізи широко використовуються конструктором або раціоналізатором, а також при ремонті виробів. Часто по них виконують креслення.

За змістом до ескізу пред'являються ті ж вимоги, що і до креслення. Різниця полягає лише в тому, що ескіз зазвичай виконують без застосування креслярських інструментів, від руки, без точного дотримання масштабу. На рис. 6.49, а, б наведені для порівняння ескіз і креслення однієї і тієї ж деталі.

Порівняння креслення і ескізу

Рис. 6.49. Порівняння креслення і ескізу:

а - ескіз; 6 - креслення

Ескізи зручно виконувати на писального папері в клітку м'яким олівцем.

Робота з виконання ескізу деталі звичайно складається з наступних етапів.

Вивчення деталі

Коли ескіз виконують з натури, необхідно уважно вивчити деталь, усвідомити, з яких геометричних тіл складається її форма. Потрібно дізнатися назву деталі, її призначення, положення, які вона займає у виробі при роботі або на основної операції при обробці, марку матеріалу, з якого деталь виготовляють, спосіб виготовлення (лиття, кування і т. Д.).

 
<<   ЗМІСТ   >>