Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технічне креслення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Проекції геометричних тіл

Форми деталей, що зустрічаються в техніці, являють собою поєднання різних геометричних тіл або їх частин.

Для виконання і читання креслень деталей потрібно знати, як зображуються геометричні тіла.

Побудова проекцій прямого циліндра з вертикальною віссю (рис. 4.6, а) починають із зображення основи циліндра, що представляє собою коло. Оскільки коло розташований паралельно площини проекцій π1 і, отже, зображується на ній без спотворень, його горизонтальна проекція - коло, а фронтальна і профільна - горизонтальні відрізки прямих, рівні діаметру кола. Фронтальна і профільна проекції циліндра окреслюються відрізками прямих, що представляють проекції його заснування і крайніх утворюють. На всіх проекціях проводять осі симетрії. Розміри циліндра визначаються діаметром його заснування і висотою.

Фронтальна і профільні проекції циліндра однакові, тому в даному випадку профільна проекція зайва. На рис. 4.6 креслення всіх геометричних тіл виконані в трьох проекціях лише з тією метою, щоб показати, які проекції ці тіла мають.

Одне зображення конуса обертання (рис. 4.6, б) схоже з зображенням циліндра. Так, на горизонтальній проекції конус зображений кругом. На ньому наносять центрові лінії. Діаметр кола дорівнює діаметру основи конуса. Два інших зображення конуса - трикутник. На цих проекціях також наносять осі симетрії. Для конуса вказують діаметр його заснування і висоту.

На рис. 4.6, в представлені креслення і наочне зображення кулі. Всі проекції кулі - окружності. Діаметр їх дорівнює діаметру кулі. На кожному зображенні проводять центрові лінії.

Так само як і куля, куб має три однакові проекції (мал. 4.6, г). Всі грані його - квадрати. Розміри куба визначають три виміри: довжину, ширину і висоту, рівні між собою.

Побудова зображень правильної трикутної призми (рис. 4.6, д) слід починати з підстави - рівностороннього трикутника. На фронтальній площині проекцій задня грань призми зображується в натуральну величину, дві передні - із спотворенням ширини. На профільної проекції ширина прямокутника дорівнює висоті фігури основи призми. На горизонтальній і фронтальній проекціях проводять осьові лінії, на профільній проекції вісь симетрії відсутня. Для правильної трикутної призми вказують її висоту, довжину сторони основи і кут.

Проекції геометричних тіл

Рис. 4.6. Проекції геометричних тіл

Побудова прямокутних проекцій правильної шестикутної призми (рис. 4.6, е) також починають з креслення виду зверху, який являє собою правильний шестикутник. На головному вигляді середня грань зображується в натуральну величину, а ширина бічних граней спотворена. На профільної проекції грані зображуються спотвореними по ширині. Розміри правильної шестикутної призми визначають її висотою і шириною, рівній подвоєній довжині сторони підстави.

На рис. 4.6, ж наведено три проекції і наочне зображення правильної чотирикутної піраміди. Підстава її, паралельне горизонтальній площині проекцій, проектується на неї в натуральну величину, тобто зображується квадратом. Бічні ребра, що йдуть з вершин основи до вершини піраміди, зображуються діагоналями. Фронтальна і профільна проекції представляють собою трикутник, висота яких дорівнює висоті піраміди. На всіх проекціях повинні бути нанесені осі симетрії. Для правильної чотирикутної піраміди вказують довжини двох сторін підстави і висоту.

Аналогічні зображення правильної шестикутної піраміди (рис. 4.6, з). Горизонтальною проекцією її є правильний шестикутник з діагоналями, які зображують бічні ребра піраміди. На фронтальній проекції видно три грані, а на профільній - дві. На всіх проекціях проводять осі симетрії. Розміри правильної шестикутної піраміди визначаються її висотою і шириною, рівній подвоєній довжині сторони підстави.

 
<<   ЗМІСТ   >>