Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технічне креслення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КРЕСЛЕННЯ В СИСТЕМІ ПРЯМОКУТНИХ ПРОЕКЦІЙ

Прямокутне проектування

У гл. 1 вказувалося, що коли проектують промені становлять з площиною проекцій прямий кут, то такі паралельні проекції називаються прямокутними [1][1].

Креслення в системі прямокутних проекцій дають повні відомості про предмет, так як він зображується з декількох сторін. Креслення, виконуються методом прямокутного проектування, легше будувати, ніж аксонометрічне зображення. Прямокутні проекції дають, як правило, ясне уявлення про форму та розміри предмета. Тому у виробничій практиці користуються кресленнями, що містять два, три або більше зображень, отриманими в результаті прямокутного проектування.

Предмет, що має плоскі поверхні, обмежується вершинами, ребрами, гранями (рис. 4.1).

Предмет як сукупність граней, ребер, вершин

Рис. 4.1. Предмет як сукупність граней, ребер, вершин

Отже, для того щоб навчитися зображувати на кресленнях різні предмети, необхідно знати, як в прямокутних проекціях зображуються вершини (точки), ребра (відрізки прямих), грані (відсіки площині).

Щоб зрозуміти, як виходить прямокутна проекція предмета, помістимо аркуш цупкого паперу паралельно стіні, проти вікна. Цю стіну приймемо за площину проекцій. Паралельні промені світла з вікна падають на стіну і предмет перпендикулярно.

Промені показані на рис. 4.2 тонкими лініями зі стрілками. Від аркуша паперу на стіні утворюється тінь, яку можна прийняти за його проекцію (рис. 4.2, а). Неважко помітити, що проекція в цьому випадку по контуру і розмірам відповідає об'єкту проектування - аркушу паперу. Якщо лист повертати навколо його боку AD, то можна помітити, як тінь буде все більш скорочуватися по ширині (лінії А '' і С'а 'на рис. 4.2, б). Коли аркуш паперу займають положення, перпендикулярне стіні, його зображення перетвориться в лінію (рис. 4.2, в).

Проектування плоскої фігури

Рис. 4.2. Проектування плоскої фігури

При цьому можна помітити, що висота предмета весь час зображувалася в натуральну величину, тобто змінювалася довжина відрізків a'd b'с'.

З подібного досвіду можна зробити наступні важливі висновки. При прямокутному проектуванні:

  • • плоска фігура, паралельна площині проекцій, зображується на ній у натуральну величину (рис. 4.2, а);
  • • плоска фігура, похила до площини проекцій, зображується на ній із спотворенням розмірів (рис. 4.2, б);
  • • плоска фігура, перпендикулярна площині проекції, зображується на ній у вигляді відрізка прямої (рис. 4.2, в).

Ці висновки відносяться до зображення плоских фігур (граней предметів).

А як в прямокутних проекціях зображуються ребра предметів, тобто відрізки?

Відрізок прямої, паралельної площині проекцій, зображується на ній у натуральну величину (див. Відрізки АТ і НД на рис. 4.2, а - в і відрізки АВ і CD на рис. 4.2, а).

Відрізок прямої, похилої до площини проекцій, зображується на ній спотвореним (див. Відрізки АВ і CD на рис. 4.2, б).

Відрізок прямої, перпендикулярний площині проекцій, зображується на ній точкою (див. Відрізки АВ і CD, розташовані перпендикулярно площині проекцій, на рис. 4.2, в).

Щоб отримати проекцію точки, необхідно опустити з неї на площину проекції перпендикуляр, тобто точки а ', b', з ', і d' є проекціями точок А, В, С, D.

При проектуванні точки в просторі її позначають великими (прописними) латинськими літерами А, В, С, D і т.д., а проекції точок - відповідними малими (малими) літерами a, b, c, d і т.д.

З двох співпадаючих на кресленні точок (рис. 4.2, в) одна є зображенням видимої вершини, інша невидимою (закритої). Позначення проекцій невидимих вершин умовно укладають в дужки.

  • [1] Під терміном "прямокутні" маються на увазі проекції Монжа. Прямокутними вони названі умовно, так як і в аксонометричному проектуванні зустрічаються прямокутні проекції.
 
<<   ЗМІСТ   >>