Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технічне креслення

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок читання креслення

Викладений вище матеріал дає можливість читати нескладні креслення. Читання креслення полягає у з'ясуванні по плоским зображенням об'ємної форми деталі і у визначенні її розмірів, шорсткості поверхонь та інших даних, наведених на кресленні.

Читання креслень рекомендується проводити в такій послідовності.

 • 1. Прочитати основний напис креслення. З неї можна дізнатися назву деталі, найменування і марку матеріалу, з якого її виготовляють, масштаб зображень, позначення креслення та інші відомості.
 • 2. Визначити, які види деталі наведено на кресленні, який з них є головним.
 • 3. Розглянути види у взаємному зв'язку і спробувати визначити форму деталі з усіма подробицями.

Цьому завданню допомагає аналіз зображень. Представивши за кресленням, з яких геометричних тіл складається деталь, подумки об'єднують отримані дані в єдине ціле.

 • 4. Визначити за кресленням розміри деталі та її елементів. При цьому треба звертати увагу на знаки Æ, □, R, що стоять перед розмірними числами. Як вказувалося, знак 0 означає, що даний елемент деталі має форму тіла обертання, знаком □ визначаються елементи квадратного перетину і т.п.
 • 5. Установити, яка повинна бути шорсткість поверхонь деталі. Якщо на зображенні розглянутої поверхні відсутні знаки шорсткості, то слід шукати вказівку шорсткості в правому верхньому куті креслення.

Як приклад прочитаємо креслення наконечника (рис. 1.35).

Спочатку наведемо питання до креслення, а потім відповіді на них. (Питання розташовані в послідовності, що відповідає правильному порядку читання креслення.)

Питання до креслення (рис. 1.35)

 • 1. Як називається деталь?
 • 2. У якому масштабі виконано креслення?
 • 3. З якого матеріалу виготовляють деталь?
 • 4. Які види містить креслення?
 • 5. З яких геометричних тіл складається форма деталі?
 • 6. Опишіть загальну форму деталі.
 • 7. Чому рівні габаритні розміри і розміри окремих частин деталі?
 • 8. Яка шорсткість поверхонь деталі?

Відповіді на питання до креслення (рис. 1.35)

 • 1. Деталь називається "Наконечник". Це ми дізнаємося з основного напису.
 • 2. Масштаб 1: 2, тобто лінійні розміри на кресленні в 2 рази менше лінійних розмірів самого предмета.
 • 3. Деталь виготовляють зі сталі марки 45 по ГОСТ 1050-88.
 • 4. Креслення містить два види: головний (спереду) і вид зліва, який розташований праворуч від головного виду і на одному рівні з ним.
 • 5. Розглянемо спочатку крайній лівий елемент. На головному вигляді він має трапециевидное обрис, на вигляді зліва він зображений двома колами. Такі зображення може мати усічений конус.

Креслення для читання

Рис. 1.35. Креслення для читання

На головному вигляді другий елемент виглядає прямокутником і окружністю на вигляді зліва, що вказує разом зі знаком Æ на його циліндричну форму.

Форма третього елемента встановлюється теж при зіставленні двох його зображень. Цей елемент має форму шестикутної призми, з обох торців якої зняті конічні фаски. Криві лінії, проведені на головному вигляді, і велика окружність па вигляді зліва вийшли на деталі при знятті конічних фасок на шестикутної призмі.

При з'ясуванні форми наступного елемента керуємося тільки його зображенням на головному вигляді і знаком Æ, оскільки на вигляді зліва цей елемент не видний. Прямокутний контур, осьова лінія і знак діаметра вказують на циліндричну форму цього елемента.

Останній праворуч елемент, що має обрис трапеції і розмір 1 × 45 °, є усіченим конусом (фаскою), так як обрис трапеції і розмір у вигляді умовної записи характерні для цього елемента.

За штриховим лініях на головному вигляді і меншою окружності на вигляді зліва можна судити, що всередині деталі є наскрізний циліндричний отвір.

6. Об'єднавши всі отримані відомості, встановлюємо загальну форму предмета (рис. 1.36). Вона являє собою поєднання усіченого конуса, циліндра, шестикутної призми, циліндра і усіченого конуса, розташованих на загальній осі. Уздовж осі деталі проходить циліндричне наскрізний отвір.

Наконечник

Рис. 13.6. Наконечник

7. Габаритні розміри деталі, тобто визначають граничні зовнішні або внутрішні розміри, такі: довжина - 170 мм, найбільший розмір шестикутного елемента (висота) - 72,1 мм, ширина деталі - 65 мм, діаметр отвору - 20 мм (див. рис. 1.35).

Великий діаметр перший зліва елемента 48 мм, кут при вершині 30 °, довжина його 20 мм. Діаметр наступного циліндричного елемента однаковий з великим діаметром конуса і дорівнює 48 мм, а довжина його визначається як різниця між 55 і 20, т. Е. Дорівнює 35 мм.

Два розміру елемента деталі, що має форму шестикутної призми, нанесені на вигляді зліва: між паралельними гранями - 65 мм (розмір "під ключ"), між двома з ребер - 72,1 мм (діаметр описаного кола). Довжина цього елемента не вказана, вона визначається після того, як будуть витримані розміри 170,55 і 46 мм. Розміри фасок на призмі: діаметр більшого підстави - 72,1 мм, діаметр меншого підстави усіченого конуса - 64 мм, кут при вершині конуса - 120 °.

Діаметр правого циліндра 50 мм, а довжина його 45 мм (46 - 1 = = 45 мм). Більший діаметр усіченого конуса дорівнює діаметру циліндра, тобто 50 мм, висота його 1 мм, а кут нахилу утворюють до площини підстави 45 °.

8. Шорсткість поверхні усіченого конуса, розташованого з лівого кінця деталі, Ra 6,3, шорсткість знаходиться поруч циліндра діаметром 48 мм Ra 3,2. Поверхня циліндра діаметром 50 мм, розташованого з іншого кінця деталі, должка мати шорсткість також Ra 3,2. Всі інші поверхні повинні мати шорсткість Ra 10.

Про шорсткості інших поверхонь ми судимо по знаку перед дужками в правому верхньому куті креслення.

 
<<   ЗМІСТ   >>