Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технічне креслення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Масштаби

Всяке виріб на кресленні викреслюють в масштабі. Масштабом називають відношення лінійних розмірів зображення предмета на кресленні до дійсних розмірів цього предмета.

ГОСТ 2.302-68 передбачає наступні масштаби.

Масштаби зменшення .......... 1: 2; 1: 2,5; 1: 4; 1: 5; 1:10 і т.д.

Натуральна величина ............ 1: 1

Масштаби збільшення ............ 2: 1; 2,5: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 1 і т.д.

Кращий натуральний масштаб (1: 1). Чи не передбачені стандартом масштаби не застосовують.

Масштаб, наприклад, 1: 5 означає, що лінійні розміри на кресленні в 5 разів менше лінійних розмірів самого предмета. Масштаб 2: 1 показує, що лінійні розміри зображення в 2 рази більше лінійних розмірів цього предмета.

Позначення масштабу вноситься в призначену для цього графу основного напису (див. П. 1.6), що містить вгорі слово "Масштаб", під ним записується числове його позначення, наприклад 1: 2,1: 5 і т.п. (буква М при цьому не пишеться). Коли окреме зображення вималюване на кресленні в іншому масштабі, біля нього записують масштаб, наприклад 2: 1.

Слід пам'ятати, що який би масштаб не був, на кресленні завжди проставляють дійсні розміри, тобто розмірні числа вказують натуральні розміри предмета.

Формати

Креслення виконують на аркушах певних розмірів, установлених ГОСТ 2.301-68. Це полегшує їх зберігання, створює інші зручності.

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки (виконаної тонкої лінією) оригіналів, оригіналів, дублікатів, копій.

Формат з розмірами сторін 841 × 1189 мм, площа якого дорівнює 1 м2, і інші формати, отримані їх послідовним розподілом на дві рівні частини паралельно меншій стороні відповідного формату, приймаються за основні. Меншим зазвичай є формат А4 (рис. 1.11), його розмір 210 × 297 мм. Найчастіше ви в навчальній практиці будете користуватися саме форматом А4 (див. Рис. 1.11).

Оформлення формату А4

Рис. 1.11. Оформлення формату А4

При необхідності допускається застосовувати формат А5 з розмірами сторін 148 × 210 мм.

Кожному позначенню відповідає певний розмір основного формату. Наприклад, формату А3 відповідає розмір листа 297 × 420 мм.

Нижче наведені позначення та розміри основних форматів.

Позначення формату

Розмір сторін формату, мм

А0

841 × +1189

А1

841 × 594

А2

420 × 594

АЗ

420 × 297

А4

210 × 297

Крім основних допускається застосування додаткових форматів. Вони виходять збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, кратну розмірами формату А4.

Кожне креслення має рамку, яка обмежує поле креслення. Рамку проводять суцільними основними лініями: з трьох сторін - на відстані 5 мм від зовнішньої рамки, а ліворуч - на відстані 20 мм; широку смугу залишають для підшивки креслення.

Основні написи

На кресленнях поміщають основний напис, що містить відомості про зображеного виробі.

Основний напис розміщується впритул до рамки креслення в правому нижньому кутку.

Допускається як вертикальне, так і горизонтальне розташування форматів, за винятком формату А4, який завжди розташовують вертикально.

Довжина основного напису 185 мм, висота її для креслень і схем 55 мм, а для наступних листів 15 мм.

На рис. 1.12 показані розміри і приклад заповнення основного напису для виробничих креслень.

Основний напис виробничого креслення

Рис. 1.12. Основна напис виробничого креслення

Уважно прочитайте основний напис і запишіть в зошити:

  • а) найменування виробу;
  • б) з якого матеріалу повинна бути виготовлена деталь;
  • в) масу виробу (її вказують у кілограмах);
  • г) масштаб креслення;
  • д) прізвища осіб, які розробили, що перевірили і затвердили креслення;
  • е) дату затвердження.

Ці відомості подані у графах, поміщених на рис. 1.12 і позначених цифрами 1; 3; 5; 10-13.

При заповненні основного напису в графі 1 вказують найменування виробу. Запис ведеться в називному відмінку однини. Якщо назва складається з двох слів і більше, то перше слово має бути іменником, наприклад: "Колесо зубчасте".

У графі 2 вказують позначення креслення. Це ж позначення, повернене на 180 °, поміщають в лівому верхньому кутку креслення (при вертикальному розташуванні формату - у правому верхньому куті), що полегшує відшукання креслень, які не підшитих в альбом, а зберігаються розсипом.

У графі 4 проставляють літеру креслення. Кресленнями для одиничного виробництва привласнюють літеру І, настановної серії - А, серійного або масового виробництва - Б, документи технічної пропозиції мають літеру П, ескізного проекту - Е, технічного проекту - Т.

У графі 7 записують порядковий номер аркуша. Якщо документ складається з одного аркуша, то графу 7 не заповнюють.

У графі 8 проставляють загальну кількість аркушів креслень. Цю графу заповнюють тільки на першому аркуші.

У графі 9 проставляють найменування або розпізнавальний індекс підприємства, що випустило креслення.

Графи 14-18 є таблицею змін. Зміни (виправлення) на кресленні дозволяється вносити лише підприємству - держателю першотвору креслення відповідно до встановлених ГОСТ 2.503-74 правилами. При цьому в графі 14 проставляють літеру зміни (літери а, б, в і т.д.), яка повторюється близько внесеного на полі креслення зміни. Заповнюються також графи 15-18.

Для креслень, виконуваних в якості навчального завдання, дозволено застосовувати спрощену основний напис. Один з варіантів спрощеної основного напису і приклад її заповнення наведено на рис. 1.13, а, б.

Основний напис для навчальних креслень

Рис. 1.13. Основна напис для навчальних креслень

Літери і цифри в основному написі, як і на всьому кресленні, виконують креслярським шрифтом, який для довідки наведено у Додатку.

 
<<   ЗМІСТ   >>