Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Бази даних - Совєтов Б.Я.

У роботі викладені питання побудови і використання технології баз даних у процесі вироблення та прийняття рішень.

Розглянуті як усталені теоретичні питання, так і нові аспекти, мало або несистемно відображені у вітчизняній і перекладній літературі. Це відноситься до локальних, розподіленим і об'єктно-орієнтованих баз даних, сховищ даних. Детально проаналізовано режим "клієнт - сервер", в тому числі у віддаленому варіанті.

Підручник вирізняється системним розглядом теоретичних питань, які супроводжуються комп'ютерною реалізацією. Це дозволяє краще зрозуміти процедури побудови, роботи і використання баз даних.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Інформатика та обчислювальна техніка" та "Інформаційні системи". Представляє безперечний інтерес для розробників і користувачів баз даних, викладачів і наукових співробітників, сферою діяльності яких є технологія зберігання і використання даних; менеджерів і керівників різного рангу, що бажають самостійно ознайомитися з сучасним станом технології баз даних.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваВведення Загальні відомості База даних та автоматизація табличних розрахунків Дані, інформація, знання Основні поняття та визначення Основні поняття та визначення Склад субд і робота БД Концепція баз даних Вимоги, що пред'являються до баз даних Концепція побудови БД Інженерні та економічні завдання Інформаційно-пошукові та інформаційно-порадні системи управління. Інформаційні масиви і бази даних Моделі даних Підходи до побудови БД висхідний і спадний проектування БД Методологія проектування баз даних Методологія використання баз даних Методологія функціонування баз даних Методологія проектування сховищ даних Загальна теорія баз даних Моделі представлення даних CASE-технологія-діаграми-діаграма-діаграма CASE-засоби Теорія реляційних БД Математичні основи теоріїОснови реляційної алгебриОпис використання БДВластивості реляційної алгебриРеляційна алгебра в процедурі використання БДОпис побудови БДФункціональні (однозначні) F-залежностіФункціональні багатозначні MV-залежностіОснови реляційного числення Побудова БД Використання БД Функціонування БД Реляційні бази даних Логічна структура Створення і використання БДМова SQLНазва полів таблиць Статичний мова програмування SQLБагатокористувацький режимВикористання БДМова QBE Мережеві і ієрархічні бази даних Логічна структура мережевий БД Програмна реалізація мережевої БДСтворення мережевої БД (ЯОД)Використання мережевої БД (ЯМД) Логічна структура ієрархічної БД Програмна реалізація ієрархічної БДСтворення ієрархічної БД (ЯОД)Використання ієрархічної БД (ЯМД) Об'єктно-орієнтовані бази даних Недоліки реляційних баз даних Стан розвитку ООБД Сутність ООБД Багатовимірна модель даних CACHE як система управління об'єктно-орієнтованої базою даних Перспективи розвитку ООБД Об'єктно-реляційна база даних Види структур Гібридні ОРБД Розширені ОРБД Взаємозв'язок моделей даних, фізична організація БД Порівняльна характеристика моделей даних, перетворення моделей даних Вибір моделей даних Питання програмної реалізації БД, організація зберігання та доступІєрархічно послідовний методІндексного-послідовний методІндексного-довільний методПрямий метод Доступ до даних і їх оновлення Загальна характеристика розподілених баз даних Нові вимоги, пропоновані до БД Склад і робота РБД Створення РБД Забезпечення цілісності Фрагментація і локалізація Процес інтеграції Перетворення структури і даних Однорідні і неоднорідні РБДРозділ 12. Використання і функціонування РБД Запити Одночасний доступ Блокування Голосування по більшості Метод попереднього аналізу конфліктів Захист даних, відновлення РБД Web-публікації баз даних загальні положення Основи мови програмування HTML Реалізація публікації Проектування та реалізація баз даних Процедура проектування баз данихАналіз вимогКонцептуальна модельФрагментація і локалізаціяЛогічна модель Процедура проектування баз данихІнтерфейс користувачаАлгоритм додатки Централізовані бази данихПроектування централізованої БДТехнічне завданняКонцептуальна модель БДРеалізація централізованої БДПобудова власне БДПобудова структуриВстановлення зв'язківЗаповненняПочаткове заповненняРобоче заповненняІнтерфейс користувачаАлгоритм перетворення (додатки) Розподілені бази данихПроектування розподіленої БДТехнічне завданняВибір СУБДРеалізація розподіленої БДПобудова структури таблицьВстановлення зв'язків між таблицямиІнтерфейс користувачаАлгоритм перетворення Сучасний підхід до проектування та реалізації баз даних Проектування бази данихТехнічне завданняКонцептуальна модельФрагментація і локалізаціяВибір СУБД Реалізація бази данихЛокальний варіант режиму клієнт-серверСтворення структури таблицьЗаповнення таблицьВіддалений варіант режиму клієнт-серверВисновок
 
>>