Повна версія

Головна arrow Право arrow Акціонерне право Росії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підготовка до проведення загальних зборів акціонерів

Роль ради директорів (наглядової ради) при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів

Вирішальна роль організуючого плану при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів відводиться раді директорів (спостережній раді) -саме даний орган за загальним правилом [1], скликаючи збори, визначає:

 • 1) форму проведення зборів (збори або заочне голосування);
 • 2) дату, місце і час проведення зборів, проведеного в очній формі, при цьому:
  • - Збори повинно проводитися в поселенні, є місце знаходження товариства, якщо інше місце його проведення не встановлено статутом або внутрішнім документом, що регулює порядок діяльності загальних зборів (п. 2.9 Положення про збори акціонерів). Варто мати на увазі, що визначення в статуті чи внутрішньому документі як місця проведення загальних зборів населених пунктів, що знаходяться поза межами Росії, за певних обставин (відсутність зв'язку з особливостями господарської діяльності товариства або місцем перебування акціонерів та ін.) Може бути кваліфіковано судом як зловживання правом (ст. 10 ГК РФ) (див. п. 5 Огляду практики застосування арбітражними судами статті 10 Цивільного кодексу Російської Федерації (інформаційний лист Президії ВАС РФ від 25.11.2008 № 127));
  • - Річні загальні збори акціонерів ККП рекомендує проводити не раніше 9 і не пізніше 22 годин місцевого часу (п. 1.6.3 гл. 2);
 • 3) поштова адреса, по якому слід направляти бюлетені для голосування, - при проведенні зборів в змішаній очної та заочної формі;
 • 4) дату закінчення прийому бюлетенів для голосування - при проведенні зборів у формі заочного голосування;
 • 5) дату складання списку осіб, які мають право на участь у зборах;
 • 6) порядку денного зборів;
 • 7) порядок повідомлення акціонерів про проведення зборів;
 • 8) перелік інформації (матеріалів), що надається акціонерам при підготовці до проведення зборів, а також порядок її надання;
 • 9) форму і текст бюлетеня для голосування (природно, у разі голосування бюлетенями) (п. 1 ст. 54 Закону про АТ).

Наведений перелік зазначених у Законі про АТ питань не є вичерпним. Наприклад, Положення про збори акціонерів зобов'язує також прийняти рішення про визначення типу (типів) привілейованих акцій, власники яких володіють правом голосу з питань порядку денного, а також про час початку реєстрації осіб, що беруть участь у зборах (п. 2.10).

Не применшуючи значущості дотримання процедури скликання загальних зборів акціонерів, законодавець, тим не менш, визначає, що визнання рішення ради директорів про скликання загальних зборів акціонерів недійсним не тягне за собою недійсність рішення самого вищого органу управління. Це виправдано - порушення, допущені при скликанні зборів, повинні оцінюватися судом при розгляді заяви про оскарження рішення саме загальних зборів акціонерів (п. 7 ст. 68 Закону про АТ).

Ймовірна ситуація, за якої рада директорів (наглядова рада) не створюється: у цьому випадку статут повинен містити вказівку про певний особі або орган товариства, до компетенції якого належить вирішення питання про проведення зборів та про затвердження його порядку денного (п. 1 ст. 64 Закону про АТ).

 • [1] Мається на увазі нормальний варіант розвитку подій; спеціальний випадок скликання зборів, обумовлений в п. 8-10 ст. 55 Закону про АТ і розглянутий нами раніше (див. 15.3 підручника), припускає, що підготовчі заходи здійснюються іншим органом (особою).
 
<<   ЗМІСТ   >>