Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Мистецтво юридичного письма

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Пропозиція

Пропозиція не повинно містити зайвих слів. Але цього не достатньо. Важливо також, щоб слова були організовані в правильному порядку, щоб кожне слово стояло на своєму місці. Текст повинен читатися гладко. Читач не повинен "спотикатися" про слова ні всередині пропозиції, ні при переході від однієї фрази до іншої. Цей перехід повинен бути легким і непомітним.

Довжина пропозиції

Перш за все, важлива довжина пропозицій. Щоб читач міг відразу ж зрозуміти зміст фрази, пропозиція не повинна бути занадто довгим. При складному побудові фрази, при довгих синтаксичних конструкціях фразу доводиться часто прочитувати по кілька разів, щоб зрозуміти, про що йде мова:

В силу конституційних принципів і норм, зокрема принципів свободи договору, доступності правосуддя, незалежності та самостійності судової влади, змагальності та рівноправності сторін, передбачається, що сторони в договорі про надання правових послуг, будучи вправі чинності диспозитивного характеру цивільно-правового регулювання вільно визначати найбільш оптимальні умови оплати наданих послуг, у тому числі самостійно установлювати порядок і терміни внесення платежів (сплата авансу, попередні платежі, розстрочка платежу, надання кредиту, погодинна оплата, обчислення розміру винагороди у відсотках від ціни позову і т.д.), не можуть , однак, обумовлювати виплату винагороди прийняттям конкретного судового рішення: в системі чинного правового регулювання, в тому числі положень цивільного законодавства, судове рішення не може виступати ні об'єктом чиїхось цивільних прав (стаття 128 ЦК Російської Федерації), ні предметом будь-яких цивільно -правового договору (стаття 432 ЦК Російської Федерації) [1].[1]

У даному реченні 123 слова. Виникає питання: скільки разів потрібно прочитати цю фразу, щоб повністю усвідомити вкладений в неї сенс? Очевидно, що, принаймні, більше одного разу. З жалем доводиться відзначити і наявність в даній фразі стилістичної помилки - тавтології "найбільш оптимальні", вже приводиться вище. Наочним прикладом невиправдано довгого речення є також наведена нижче фраза, зміст якої, хоча вона і більш ніж в два рази коротше попередньої, схоплюється далеко не відразу:

Ще в 1990 р відомі вітчизняні юристи звертали увагу на неоднозначність такого висновку щодо природи арбітражної угоди, вказуючи, разом з тим, як зазначено раніше, на необхідність загального нормативного врегулювання даного питання, маючи, зокрема, на увазі, що дотримання раніше узгодженого арбітражного порядку в договорах може також бути в інтересах не лише принципала, але й нового бенефіціара.

Читач, напевно, погодиться, що наведений нижче фрагмент тексту, що складається з двох пропозицій (відповідно, 14 і 33 слова), сприймається легше:

Згідно зі статтею 57 Конституції Російської Федерації кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки і збори. В силу даного конституційного припису запроваджуваний законодавцем механізм регулювання оподаткування повинен забезпечувати повноту і своєчасність сплати податків і зборів і одночасно - правомірний характер пов'язаної з їх справлянням діяльності уповноважених органів і посадових осіб.

Пропозиція повинна складатися не більше ніж з 20-25 слів. Вважається, що "короткочасна пам'ять звичайно в стані" схоплювати "пропозицію довжиною до 22 слів" [2]. Це не означає, звичайно, що всі фрази повинні бути однаковими і складатися з одного і того ж кількості слів. Навпаки, для того, щоб текст читався легко, важливо також, щоб він не виглядав похмурим. Тому бажано, щоб фрази були різної довжини, і 20 або 25 слів - це приблизний орієнтир.[2]

Однак побудова довгої фрази таким чином, щоб вона читалася легко і її думка була ясна, вимагає старанності і майстерності. Разом з тим громіздких фраз, що складаються з декількох складносурядних або складнопідрядних речень, ускладнених доповненнями, нанизаними однаковими відмінковими формами, дієприслівниковими зворотами або цитатами, поділами тексту і авторськими вставками, слід уникати у всіх випадках.

Загальне правило полягає в тому, що одна пропозиція має відповідати одній думці. Зазвичай, якщо у реченні більше 30 слів, воно відображає більше однієї закінченої думки і слід подумати, яким чином його можна розділити [3].[3]

Наведена нижче фраза - приклад важкої конструкції пропозиції, в якому цитати перемежовуються пісенному автора. Такі поділу тексту роблять фразу важкою для сприйняття:

Більше того, як виявляється з визначень шикани: "не допускається здійснення права, якщо метою такого здійснення може бути тільки заподіяння шкоди іншій" (класична історична шикана) і "не допускаються дії ... здійснюються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі" (рециповані норма ЦК) - законодавець не залишає можливості для іншого трактування неправомірних дій, окрім як не потребують результату.

З дипломної роботи (виноски опущені)

  • [1] Витяг з Постанови Конституційного Суду РФ (наводиться по: "Без коментарів" // Вісник цивільного права. 2007. № 2. Том 7. С. 306.
  • [2] Довідник з нормотворчої техніки / пров. з нім. 2-е вид., Пере- раб. М .: БЕК, 2002. С. 38.
  • [3] Російська мова у діловій та процесуальної документації. Указ. соч. С. 180.
 
<<   ЗМІСТ   >>