Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Демографічне відродження Росії

Демографічна ситуація далеко не рівнозначна по окремих країнах. Якщо такі країни, як Китай, Індія, страждають від перенаселення, то Росії з її територією явно не вистачає населення. Якби не демографічні катаклізми, пережиті країною в XX ст., То її населення повинно було б становити нині близько 500-600 млн чол.

 • 1. У суспільстві поширюються ідеї про те, що вся природа дана людям від Бога, тому природні багатства повинні розподілятися рівномірно між населенням планети, чисельність якого повинна бути приведена у відповідність з природними ресурсами і до того ж лімітована допустимою межею забруднення навколишнього середовища. Також передбачається ліквідація державних кордонів і самих держав, а влада на планеті і контроль за правопорядком мислиться у вигляді світового уряду. До здійснення таких ідей у реальному житті об'єктивно веде розвиток світового ринку на основі стирання зовнішньоторговельних кордонів, суцільний приватизації держвласності там, де вона ще зберігає істотні позиції, допуску до купівлі землі, підприємств та іншої нерухомості осіб незалежно від громадянства, вільному переливе капіталів між країнами світу. При всій зовнішній привабливості ідей загальнолюдської економіки їх реалізація в конкретному контексті загальнолюдської реальності призводить до того, що багата меншість населення планети, сконцентроване головним чином у країнах Заходу, в ще більшому ступені стає громадянами світу, а переважна більшість населення Землі обрекается на вимирання у своїх власних країнах економічними методами.
 • 2. Немає ніяких резонів до того, щоб російський народ віддав всю свою територію з величезними природними багатствами в котел "загальнолюдської" приватизації, залишившись без засобів до існування, і тим був би приречений на вимирання, а жменька всесвітніх фінансових магнатів зберегла б свої гігантські стану , зачаті в лихварстві, колоніальному грабежі народів, работоргівлі, геноциді корінного населення Північної Америки, розв'язанні локальних і світових воєн. Всупереч пропаганді ринкової загальлюдяності, обертається в дійсності використанням світового ринку в якості тотального знаряддя геноциду народів планети з метою розчищення природного простору для обраного населення, Росії необхідно проводити незалежну соціально-економічну політику, спрямовану на якісне і кількісне відродження генофонду нації, з безумовним збереженням території країни та її природних багатств як суверенної надбання народу країни, причому в особі не тільки живуть, а й майбутніх поколінь.
 • 3. Ідеологам загальної продажності, що ставлять в основу своїх політичних, економічних програм ринок, а вже після нього демократію, що забезпечує відповідно до їхніх поглядів правовий захист ринкової свободи, що добиваються вільного продажу землі в Росії, в тому числі іноземцям, що беруть при цьому за ідеал США , не заважає нагадати, що саме кохана ними країна береже власні поклади корисних копалин, насамперед нафти і газу, для своїх майбутніх поколінь, воліючи вивозити природні ресурси з інших країн, домігшись того, що її населення, що становить 5% населення планети, споживає 45 % природних ресурсів Землі.
 • 4. У Росії на загальнофедеральному рівні необхідні розробка і послідовне здійснення програми демографічного відродження Росії як головний пріоритет соціально-економічного розвитку держави.
 • 5. Програми демографічного відродження доцільно також розробити на рівні суб'єктів Російської Федерації.
 • 6. В основу федеральної програми демографічного відродження пропонується покласти нижченаведені положення:
  • а) демографічному відродженню Росії необхідно подолати історичний розрив між кількісним зростанням населення і якісним розвитком особистості. Цей розрив, у свою чергу, породжує розрив між поколіннями батьків і дітей, що означає одночасно розрив основ і спрямованості світогляду однієї і тієї ж особи в її дитинстві і юності, з одного боку, і в дорослому стані - з іншого. Якщо при низькому рівні матеріального розвитку суспільства, лишающем більшість населення можливості самовияву творчо-творчого потенціалу на шляху особистого розвитку в матеріальному і духовному планах, люди виражали себе, насамперед у народженні, вихованні по своєму власним образом і подобою дітей і в їх матеріальному утриманні, то зі зростанням матеріального добробуту та рівня освіти суспільство переходить до малодетностью сім'ям, в перспективі - взагалі до масової відмови від сім'ї і дітонародження. У підсумку забезпечені матеріально і високоосвічені народи вступають на шлях демографічного виродження, їм уготована доля бути витісненими народами бідних країн, в тому числі і через демографічну інфільтрацію на базі масової імміграції. Добробут народу, високий рівень його освіти та культури можуть поєднуватися з високим рівнем народжуваності (від 2-х до 4-х дітей у сім'ї в якості типового явища) тільки в тому випадку, якщо саморозвиток, самовдосконалення і на цій основі самоствердження особистості не суперечитимуть народженню і вихованню великої кількості дітей у сім'ї, а навпаки, будуть завдяки появі та розвитку дітей підніматися на більш високий якісний рівень. При цьому необхідно подолання духовного, психологічного, культурного розриву між поколіннями, внутрішнє відчуження яких має змінитися їх взаємним духовним збагаченням;
  • б) поєднання самоствердження особистості з багатодітною родиною може бути забезпечено як масового явища тільки в тому випадку, якщо в суспільстві буде забезпечено розподіл праці між чоловіками, що роблять в позитивному значенні слова кар'єру у професійній діяльності, і жінками, зайнятими народженням і вихованням дітей паралельно зі своїм власним саморозвитком в духовному, культурному, гуманітарно-професійному, особливо в педагогічно-психологічному плані. При цьому жінці необхідно надати свободу вибору: виконувати своє покликання в якості духовно-емоційної натхненниці чоловіки, матері, виховательки дітей, що вимагає від жінки самопожертви і постійного внутрішнього зростання і самовдосконалення, або робити кар'єру нарівні з чоловіком.

Безсумнівно, що частина жінок знайде своє покликання в особистій кар'єрі. Однак при створенні відповідних матеріальних, організаційних, культурних, психологічних передумов більшість жінок схилиться до свого духовного і природному покликанню;

 • в) Росія, всупереч пропагандистам теорії "наздоганяючої цивілізації", є не бідною, а виключно багатою країною, цілком здатної забезпечити добробут типовою масової сім'ї, в якій жінка не працює і має трьох, чотирьох і більше дітей. Але тільки в радянський період багатства Росії використовувалися головним чином для здійснення утопії у вигляді переможної ходи комунізму по всій земній кулі, одночасно розбазарюючи в результаті засилля бюрократизму і панування планових догм, а в період так званої ринкової реформи багатства країни присвоюються жменькою "нових росіян" і перекачуються в закордонні банки, причому цей процес первісного нагромадження грошового капіталу супроводжується таким розбазарюванням виробничих ресурсів, яке багаторазово перевершує втрати від безгосподарності радянського періоду;
 • г) Росії за короткий період (в межах 1,5 року) потрібно відновити обсяги виробництва на рівні кінця 80-х рр., що дає приріст ВВП приблизно на 50%, тобто на рівні падіння за роки радикальних реформ. Це цілком досяжно, якщо демонтувати фінансовий механізм, побудований радикальними реформаторами за рецептами МВФ і Гарвардського університету (США). Цей механізм в корені удушает російську економіку, позбавляючи її грошей для фінансування виробництва і за виході з нього (останнє в результаті багаторазового зниження реальних грошових доходів населення). У підсумку вся сфера виробництва поставлена в ситуацію штучного банкрутства, а природним виходом з такої ситуації при продовженні колишнього курсу реформ є продаж з аукціонів російських підприємств і російської землі, причому за безцінь (при тотальній розпродажу власності в країні, ввергнутой в економічний хаос, ціни можуть бути тільки викидними) і головним чином іноземцям (в штучно збанкрутілих Росії власних покупців майже не знайдеться). З приводу гострих проблем економіки радикальні реформатори кажуть, що у них немає грошей і взяти їх, окрім як борг, нізвідки. При цьому вони заявляють, що ні за що не допустять емісійного фінансування не тільки розвитку народного господарства, а й життєво важливих витрат держбюджету. І це в умовах, коли в Росії грошова маса становить 12-16% до ВВП, у той час як цей показник у розвинених країнах Заходу коливається в районі 80% ВВП. Держава в Росії цілком може вирішити проблему браку грошей. Перш за все потрібно емітувати достатню кількість грошей для пожвавлення простоюють виробничих потужностей і для виплати зарплат і пенсій у збільшеному розмірі, що дозволить населенню купувати продукцію, вироблену на жвавих потужностях. При цьому важливо, щоб емісія грошей носила цільовий характер, используясь тільки для фінансування виробництва, держзамовлень, виплати зарплат і пенсій. Жоден емітований рубль не повинен потрапити в комерційні банки для прокручування. Крім того, потрібно ввести повну монополію держави на виробництво, імпорт, продаж алкогольної та тютюнової продукції. Водночас держава має привласнювати собі всю ренту, принесену видобувними галузями промисловості. Потрібно терміново ввести монополію держави на перерахування грошових коштів за кордон (один цей захід дає країні за мінімальними підрахунками 20-40 млрд дол. На рік - на таку суму щорічно з Росії витікає капітал, так що не Захід кредитує Росію, а Росія безоплатно субсидує Захід , при цьому залізши на неповоротні борги, що неминуче при слідуванні рецептами МВФ, оскільки саме на це вони і розраховані). Поєднання цільової грошової емісії виробничої спрямованості з мобілізацією державою грошових потоків, що приносять особливо значний прибуток, дозволить різко знизити податковий прес на виробників, що також сприятиме пожвавленню виробництва. Крім того, підприємствам потрібно відновити за рахунок емісії грошей з'їдені інфляцією оборотні кошти і накопичення у вигляді амортизаційного фонду і зі складу прибутку, з паралельною примусової емісією голосуючих акцій і передачею їх у державну власність. З метою запобігання негативних наслідків можливої інфляції слід щомісяця повністю індексувати зарплати і пенсії, а також банківські вклади на депозитах, причому в державних банках за рахунок емісії. Граничний відсоток за кредит повинен бути обмежений 3% річних, але при повній індексації наданої позики на інфляцію. У грошовий обіг доцільно ввести паралельний рубль, забезпечений золотовалютними цінностями. Викладені заходи дозволять швидко відновити впали обсяги виробництва.
 • 7. При відновленні колишніх (на рівні кінця 80-х рр.) Обсягів виробництва не повинно, та й не може бути повернення до господарському механізму радянського періоду. Російські вчені і фахівці повинні самі, без указки з-за кордону, сконструювати прийнятний для країни господарський механізм, органічно з'єднує навколо стрижня національно-державних інтересів країни кращі риси як ринково-капіталістичного, і планово-розподільного механізмів господарювання. Змішана економіка з потужним державним сектором і розв'язаної приватною ініціативою, що спрямовується і регульована державою, - ось модель економічного розвитку Росії.

Відновлення виробництва на рівні кінця 80-х рр. дозволить не в 2 рази, а значно більше підняти життєвий рівень основної маси населення (приблизно в 4 рази) за рахунок обмеження військових витрат межами оборонної достатності та прекратившейся допомоги "братнім країнам", які рвуться тепер в блок НАТО.

 • 8. Одним з основних напрямків програми демографічного відродження Росії має стати надання будь-якій жінці-матері реальної можливості отримувати заробітну плату на рівні середньої реальної зарплати на початок 1990 г. (300 руб. На місяць у цінах 1990 р, що еквівалентно в цінах початку 2004 р приблизно 10 тис. деномінованих рублів) тільки за виховання дитини, зі збільшенням цієї зарплати при зростанні кількості дітей, при дотриманні двох умов: а) звільнення з роботи; б) регулярного, активного та інтенсивного участі спільно з дітьми в діяльності одного з культурно-виховних центрів (КВЦ), за вибором з готівки на даній території центрів, які необхідно терміново сформувати повсюдно. Причому виховання дітей повинно йти матерям в трудовий стаж для отримання пенсії.
 • 9. Створювані повсюдно КВЦ (на державній або приватній основі, при обов'язковому їх ліцензування) повинні функціонувати паралельно і в органічному взаємозв'язку з загальноосвітніми школами, технікумами, ПТУ, в тому числі і з використанням їх матеріально-технічної бази.
 • 10. Ресурсне забезпечення заробітної плати непрацюючим матерям і функціонування КВЦ досягається за рахунок двох факторів:
  • а) загального підйому економіки і мобілізації державою ресурсів відповідно до вже викладеним раніше;
  • б) вивільнення зайвої робочої сили, в основному жінок, що бажають піти з роботи і присвятити себе народженню і вихованню дітей, з передачею звільнилися матерям заробітної плати, одержуваної ними за перебування на такому робочому місці, на якому достатньо було одного працівника, а тримали трьох- п'ятьох, відповідно одну повновагу зарплату ділили на кількох людей (але й тодішня урізана зарплата, якщо її перевести в сучасні ціни, еквівалентна 10 тис. руб. на початок 2004 р).
 • 11. Про те, що на одному робочому місці в радянський період тримали 3-5 працівників (це часто зустрічається і в наш час), свідчить Всесоюзний експеримент зі скорочення зайвої робочої сили на Щекінском хімкомбінаті. За п'ять років експерименту чисельність працівників була скорочена з 6 тис. До 5 тис. Чоловік, при цьому всі економічні показники покращилися на тлі зростання обсягів виробництва; частина економії на зарплаті звільнених йшла на підвищення зарплати залишилися. По завершенні експерименту один з цехів повністю працював на голландському обладнанні. У Голландії таке обладнання обслуговувало близько 280 працівників, а на Щекінском хімкомбінаті - приблизно 800. При позитивній оцінці експерименту на початку 70-х рр. ініціатива масового скорочення зайвих працівників не набула поширення в радянській економіці.
 • 12. Для залучення в КВЦ найбільш талановитих вихователів і педагогів їх середня заробітна плата повинна не менш ніж в 2 рази перевищувати середню зарплату по країні. Частина матерів з високою професійною підготовкою могла б працювати в КВЦ за додаткову плату.
 • 13. У багатьох випадках доцільна спеціалізація КВЦ на базі гуманітарної, природничо-наукової, математично-комп'ютерної, інженерної орієнтації.
 • 14. Кожен КВЦ повинен отримувати бюджетне фінансування пропорційно числу залучених ним матерів з дітьми, що вводить конкуренцію між КВЦ, сприяє виживання і процвітання найбільш ефективних з них. Частина матеріальних ресурсів, що належать владі всіх рівнів, доцільно безоплатно або на правах пільгової оренди передавати під КВЦ. Зокрема, багато будівель кінотеатрів можуть бути реконструйовані (з зменшенням кінозалу і створенням великої кількості різних приміщень) спеціально під КВЦ.
 • 15. Доцільно також розвиток приватних КВЦ, що працюють на платній основі, з наданням їм значних податкових пільг, а також бюджетного фінансування в залежності від числа залучених матерів з дітьми на рівні затверджених бюджетних нормативів.
 • 16. Іншим найважливішим напрямком матеріального забезпечення демографічного розвитку країни повинна стати організація масових громадських робіт в галузі житлового будівництва, супроводжуваного будівництвом доріг та об'єктів соціально-побутової інфраструктури та культури, у тому числі і КВЦ.
 • 17. Масове житлове будівництво може бути розгорнуто практично в будь-якому регіоні Росії вже сьогодні, не чекаючи появи грошових джерел фінансування, а саме на основі безпосереднього комбінування всіх факторів виробництва, необхідних для будівництва, від матеріальних ресурсів до робочої сили, для чого пропонується використовувати особливий механізм розгортання житлового будівництва, що не вимагає наявності фінансових ресурсів:
  • а) місцевими властями або ініціативними підприємцями створюються Центри матеріального благоустрою громадян (ЦМБГ). Ці центри емітують житлові сертифікати (ЖС), які обмінюються на фактори будівельного виробництва (будматеріали, енергопостачання, використання будівельних машин і механізмів або їх оренду, розробку проектно-кошторисної документації, участь у будівельних роботах, підготовку та інструктаж працівників, які залучаються на будівництва), а потім отоварюються побудованим житлом;
  • б) сертифікати дають право на отримання житлової або культурно-побутової площі відповідно до їх номіналом;
  • в) організовується залучення до масових будівельним роботам всіх бажаючих, особливо молоді, на умовах оплати праці житловими сертифікатами, а також продовольчими талонами (ПТ), з прискореним інтенсивним навчанням будівельним професіям;
  • г) з сільськогосподарськими та харчовими підприємствами укладаються договори про постачання продовольства в рахунок будівництва житла та інших об'єктів;
  • д) особливу увагу необхідно звернути на якість, зручність планування житла; його естетичність в поєднанні з швидким комплексним облаштуванням районів проживання, починаючи від хороших доріг, автостоянок, гаражів, засобів зв'язку і закінчуючи об'єктами соціально-побутової інфраструктури та культури;
  • е) для залучення в райони новобудов висококласних фахівців, особливо для роботи в КВЦ, насамперед у сільській місцевості, необхідно виділяти їм безкоштовно житло;
  • ж) ЦМБГ організовує потоки матеріальних ресурсів і роботи, їх оцінку в умовних грошових одиницях, що позначаються на ЖС і ПТ, весь цикл необхідних робіт, емісію ЖС і ПТ, а також гарантує матеріальне покриття ЖС і ПТ;
  • з) ЦМБГ організовує весь економічний обмін речовин в рамках всієї системи не на основі договорів поставки (в якості бартеру), а на основі договорів надання кредиту у формі матеріальних ресурсів або виконуваних робіт, з використанням в необхідних випадках векселів.
 • 18. Матеріальним та інформаційним фундаментом здійснення регіональних програм розгортання масового житлового та цивільного будівництва є наявність: будівельної техніки та індустрії будівельних матеріалів (використовуються в рамках 20-25%, отже, 75-80% цих ресурсів є реальним резервом - фактором виробництва); висококваліфікованих кадрів, здатних готувати проектно-кошторисну документацію, здійснювати інженерно-технологічне управління будівництвом, навчання персоналу, весь комплекс функцій з управління та організації виробництва; достатні територію і природні ресурси, необхідні для масового будівництва; значні резерви робочої сили. Всі ці фактори не використовуються через відсутність грошей. Проте дані фактори можна задіяти і без грошей, замінивши їх механізмом, охарактеризованих в п. 18, з урахуванням задіяння в сильному ступені матеріального інтересу значної кількості громадян.
 • 19. Пропоновані заходи, в разі їх здійснення, дозволяють вирішити не тільки житлову, а й продовольчу проблему в країні, так як масове житлове та культурно-побутове будівництво спільно з сільською будівництвом органічно з'єднується з створенням найпотужніших матеріальних і духовних стимулів для ефективного масового виробництва продовольства . Рішення продовольчої проблеми впирається в закріплення молоді на селі, її виховання, освіту і зацікавленість у праці. Відбудовування села у поєднанні з розвитком КВЦ дозволить зробити життя в сільській місцевості для багатьох більш привабливою, ніж життя в місті.
 • 20. Рекомендовані заходи спрямовані на створення основи матеріального і духовно-культурного фундаменту добробуту всього населення країни, а не його вибраних шарів. У цю основу входить: а) високоякісне житло, розташоване в упорядкованій місцевості; б) забезпеченість високоякісними продуктами харчування; в) розвинена мережа культурно-виховних, освітніх і медичних послуг, яка до того ж служить широким полем для прояву творчо творчого потенціалу особистості в галузі виховання, освіти, культури. За межами даної основи залишаються лише всіляка культурно-побутова електроніка, легкові автомобілі, друкована продукція, а також модні одяг та взуття (виробництво меблів та обладнання квартир входить в комплекс будівельних робіт, що включаються в програму розгортання масового будівництва). Всі ці товари цілком можуть бути забезпечені в достатку російською економікою за рахунок власного виробництва або імпорту за умови її звільнення від зашморгу чинного господарського механізму, тим більше при потужному поштовху у вигляді розгортання масового житлового і супутнього йому будівництва.
 • 21. У даному розділі намічені основні шляхи демографічного відродження Росії. Безсумнівно, в нашій великій країні у багатьох людей є свій цінні пропозиції на цей рахунок. У цьому доцільно створення федерального і регіональних банків пропозицій та ініціатив в області демографічного відродження країни.
 
<<   ЗМІСТ   >>