Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Кадрові особливості процесу стратегічного управління

Від якості кадрів управління, і виконавців насамперед, головним, переважним чином залежить не тільки ефективність процесу управління, у тому числі і стратегічного, але й добробут, процвітання і безпеку суспільства на всіх рівнях його життєдіяльності.

Обмовимося, що під якістю кадрів розуміється комплекс їх найважливіших характеристик, включаючи моральний рівень, трудову і життєву мотивацію, творчо-творчий потенціал, рівень загальної та професійної підготовки, компетентність, досвід роботи, напрацьовані контакти і зв'язки.

А від чого залежить якість кадрів?

У найзагальнішому вигляді якість кадрів є результатом їх тривалої підготовки і самопідготовки як в освітній системі, так і в процесі практичної, професійної діяльності. У цьому відношенні процес підготовки кадрів (керівників і виконавців) можна уподібнити потоку, поточного між двома полюсами:

перехідний полюс - система освітніх установ, зайнятих підготовкою кадрів;

кінцевий полюс - потреба суспільства і його систем управління на всіх рівнях в кадрах визначеного типу та рівня.

Слід зауважити, що потреба суспільства і потреба управління в кадрах визначеного типу далеко не завжди збігаються, більше того, частіше не збігаються.

Справа в тому, що в умовах корумпованості системи управління країною, "зверху до низу" і "знизу до верху" на керівні пости по всіх рівнях ієрархії розставляють керівника не виходячи з їх професійної придатності, а на основі їх приналежності до корумпованих угрупованням.

На відміну від цього, в суспільстві об'єктивно існує потреба розставляти керівні кадри по місцях в ієрархії управління на основі їх професійної діяльності.

Якість кадрів забезпечується в суспільстві через їх підготовку та розподіл за посадами відповідно до схеми, наведеної на малюнку.

Модель забезпечення якості кадрів

У межах кожного рівня розвитку якості кадрів, основним протиріччям є розбіжність в більшої або меншої частини потреби суспільства в кадрах певних якісних характеристик і потребою в них з боку сформованої системи управління.

Якщо виходити з високих ідеалів суспільства і його системи управління, то можна висувати вимоги про революційний знищенні корупції та забезпеченні суто суспільних інтересів і потреб в підборі і розстановці кадрів управління. У такій ситуації на керівні пости люди б потрапляли виключно на основі високої моральності й професійної підготовки. Однак такий ідеал об'єктивно може бути досягнутий тільки в результаті тривалої еволюції, а не революції. Адже революція руйнує, а еволюція створює. Інша справа, що на певних етапах історичного розвитку виникає потреба суспільства в революційній розчищення сфери управління від найбільш злісних метастаз корупції, а еволюція може бути здійснена за рахунок прискореного розгортання ланцюгових реакцій творчого властивості.

Займаючись перетворенням сфери управління товариства, звільняючи її від корумпованості, орієнтуючи на служіння суспільним інтересам, неминуче доводиться вирішувати три групи проблем.

Перша група проблем. Насправді в більшості управлінців у тій чи іншій мірі перемішані якості професіоналізму, часом дуже високого рівня, з елементами корумпованості, нерідко досить значними. При цьому іншого шару (касти) управлінців в країні немає. Вигнання разом з усіх посад корумпованих управлінців загрожує не тільки впаданням суспільства в хаос через неминуче при цьому руйнування системи управління, а й приходом на керівні посади по всій системі управління випадкових і недостатньо компетентних людей (ще гірше - ангажованих в дусі п'ятої колони, при тому непрофесіоналів, як, наприклад, у випадку доцент кафедри математики, раптом стає радником Президента РФ Б.М. Єльцина з політичних питань, або журналіста від економіки, якого поставили на чолі уряду спільно з командою, члени якої в кращому випадку були на рівні кандидата наук і не мали ніякого досвіду не те що управлінням країною, але навіть невеликою фірмою чи організацією, але зате вони були полум'яними демократами-ринковиками-прозахідники і складалися членами закритих клубів, можливо і ще більш засекречених організацій).

Розвиток системи управління, підготовки та розподілу керівних кадрів має здійснюватися еволюційно, через ювелірне очищення професіоналізму керівників від корумпованості. Цей процес може бути успішним тільки на фундаменті зростання самосвідомості суспільства, його загальної культури й освіченості, переорієнтації його мотивації від колишнього споживацтва на розкриття творчо-творчого потенціалу індивідуальності в якості домінанти життєдіяльності.

Друга група проблем пов'язана з механізмом інерції поведінки керівників на займаних ними посадах. Це пов'язано з тим, що будь керівна посада диктує займає її управлінцю певний алгоритм поведінки, формального і неформального. У певних ситуаціях, обмежених більшими чи меншими рамками, дії керівника можуть відхилятися в кращу або гіршу сторону від цього алгоритму. Однак якщо ці відхилення виходять за допустимі рамки, тим більше сам керівник намагається кардинально змінити алгоритм поведінки, обумовлений посадою (а не його попередником на посаді), то через це він протиставляє себе всій системі управління суспільством, а у відповідь вона відторгає керівника-революціонера від займаної ним посади.

Системна інерція управління, якщо не вдаватися до революційної ломки сформованої системи управління, може долатися тільки еволюційним шляхом, поступово, у міру зростання управлінської культури та компетентності в суспільстві.

Третя група проблем пов'язана з тим, що під прапором боротьби з корупцією представники національних сил у керівництві країною замінюються на маріонеток іноземних спецслужб та світового фінансового капіталу. Класичним прикладом такого розкладу ситуації є Італія, коли під гаслом боротьби з мафією та корупцією (так звана операція "чисті руки") міжнародна мафія з центральними штабами в США і Великобританії намагалася замінити національні керівні кадри на своїх власних маріонеток. Звичайно, корупція і мафія - це, безумовно, погано. Однак міжнародна (світова) корупція і мафія на порядок гірше, ніж її національні аналоги. Якщо національні корупціонери експлуатують свій народ, і часом жорстоко, то світова мафія без коливань кине народ будь-якої країни в безодню геноциду заради своїх геополітичних цілей, як, наприклад, вона вже зробила це з Росією в XX ст. або з частиною єврейського народу під час Другої світової війни руками німецького фашизму.

 
<<   ЗМІСТ   >>