Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємозв'язок соціально-економічної системи і типу господарського механізму

Питання про соціально-економічній системі і її виборі країною багатьом здається вже набили оскому, самоочевидним в рамках широко розповсюдженого пропагандистського кліше: капіталізм - це природний розвиток суспільства в напрямку його процвітання, де ключовими словами є: свобода, права людини, демократія, а в економічному плані - вільний ринок з мінімальним втручанням держави в економіку; соціалізм - це штучне, причому насильницьке розвиток суспільства відповідно до марксистсько-ленінськими догмами в рамках планової адміністративної системи господарювання і при сильно ущемленном ринку, рівність основної маси населення в злиднях, тотальна влада партійної номенклатури , насильницьке насадження комуністичної ідеології, обмеження прав людини, масові політичні репресії.

Цьому пропагандистського кліше протистояло інше пропагандистське кліше про переваги соціалістичної планової системи господарства, що служить інтересам трудящих і високими темпами неухильно просувається до процвітання, і про антагоністичних протиріччях капіталістичної системи господарства, що знаходиться в затяжному системній кризі і приреченою на злам в ході соціалістичної революції, яка може також протікати і в мирній формі.

Пропаганда робить досить погану послугу там, де необхідний тверезий науковий аналіз. Крім того, з'ясуванню проблеми перешкоджають два моменти:

  • - Ототожнення капіталізму з сучасними соціально-економічними системами індустріально розвинених країн Заходу, а соціалізму - з системою господарювання в СРСР;
  • - Трактування капіталізму і соціалізму в якості абстрактних, нічого спільного не мають з життям систем, незалежно від того, постає чи капіталізм у вигляді плюса, а соціалізм - у вигляді мінуса, або навпаки.

Велика плутанина з капіталізмом і соціалізмом не тільки в радянській, а й західній економічній науці пов'язана з тенденційним впливом на політекономію К. Маркса. Взявши за вихідне аналіз методологічної помилки К. Маркса, постараємося її виправити і таким способом знайти відправну точку подальшого дослідження.

Незважаючи на помилки К. Маркса як вченого, як би до нього не ставитися, він був вельми великим дослідником і вніс, крім помилок, значний внесок у розвиток економічної теорії. Теоретичні положення К. Маркса не зводяться до одних лише хибним твердженням, але завжди являють собою змішання омани з істиною.

К. Маркс визначив соціалізм, на противагу капіталізму, як систему, засновану на суспільної власності на засоби виробництва. Відповідно капіталізм - суспільна система, заснована на приватній власності на засоби виробництва з усіма витікаючими в марксистському ключі наслідками.

К. Маркс прав в тому, що в основу визначення соціально-економічної системи кладе характер власності.

Однак він помилявся в двох інших принципової важливості моментах.

По-перше, він не розкрив навіть намеком-, яким чином суспільство в цілому (а не якась його окрема частина) зможе узгоджено, в якості єдиного організму, володіти, розпоряджатися (управляти), користуватися переважної масою засобів виробництва. Відомо, що навіть в рамках однієї сім'ї виникають серйозні розбіжності щодо володіння та розпорядження спільним майном, по веденню господарства на його основі. А щоб домогтися узгоджених дій з управління об'єктами суспільної власності (адже саме в управлінні реалізується право власності) в масштабі всього населення країни (особливо великої), більше того, в масштабі всього людства, то таке завдання є явно утопічною при скільки-небудь неупередженому її аналізі . Практика країн, які обрали марксистсько-ленінську ідеологію, також показала, що в цих країнах панувала не громадська, а державна форма власності, а сама держава знаходилося в розпорядженні вузького шару партійної номенклатури, часом - однієї людини. Досить згадати випадок, коли Н.С. Хрущов одним розчерком пера подарував Крим Україні. У 1991 р три лідери розчерками пера розбили на 15 шматків СРСР. Отже, ідея безроздільного панування суспільної власності на засоби виробництва в якості вихідної основи, основного економічного відносини соціалізму і комунізму є утопічною, нереализуемой на практиці. Отже, утопічним, нереалізованим в житті виявляється соціалізм і комунізм в його розумінні К. Марксом, Ф. Енгельсом і потім В.І. Леніним.

По-друге, К. Маркс методологічно поклав в основу тієї чи іншої соціально-економічної системи тільки один полюс двуединства, а саме: характер і форму власності на засоби виробництва. Другий, протилежний полюс, а ним є влада, К. Маркс переніс з характеристики сутності соціально-економічної системи в спосіб затвердження нової системи, а саме визначив соціалістичну революцію і диктатуру пролетаріату як умова і засіб утвердження панування суспільної власності на засоби виробництва, після чого диктатура пролетаріату, виконавши свою роль, зникає разом з державою на другий фазі комуністичного способу виробництва, відповідно до трактування К. Маркса.

Насправді влада і власність (багатство) завжди були і завжди залишаться двома полюсами, на яких грунтується будь-яка соціально-економічна система, як би ми її не називали.

Відповідно цьому об'єктивно виникають дві спіралі протилежних соціально-економічних систем, одна з яких бере за вихідну основу власність на багатство і таким шляхом набуває влади, а інша в основу кладе владу і при її допомозі набуває власність на багатство. Кожен виток цих двох спіралей наповнюється тим чи іншим змістом у міру розвитку людського суспільства, включаючи розвиток продуктивних сил, економічних відносин, етичних норм, культури, соціально-смислового цілепокладання.

Потрібно враховувати наявність відкритої і таємницею (тіньовий) влади, відповідно відкритого і таємного (тіньового) багатства. Розібратися в цьому виділенні нескладно на конкретних прикладах, які також проілюструють характер взаємодії в цільних блоках: системи влади - багатства; системи багатства - влади.

До 1917 р більшовики в Росії являли собою таємну владу, будучи добре законспірованої таємною організацією. За нею стояли інші, ще більш законспіровані структури таємної влади (таємні структури світового фінансового капіталу - найбільш видна фігура, инспирируемая ними в більшовизмі - Л.Д. Троцький (Бронштейн); царська охранка - найбільш видна фігура, инспирируемая нею в більшовизмі - І. В. Сталін (Джугашвілі); агентура Генштабу Німеччини - найбільш видна фігура, инспирируемая їм - В.І. Ульянов-Ленін). Позначимо це як Вт - влада таємна.

У результаті жовтневої революції 1917 р таємна влада захоплює владу відкриту, що позначається: Вт - Ось.

Потім влада відкрита набуває відкрите багатство, націоналізуючи переважну масу багатства неосяжної Росії, т.е .: Ось - Бот.

Поступово, протягом десятиліть, влада відкрита за допомогою хабарів, всіляких махінацій, заохочення тіньової економіки у все більшій мірі скапливает тіньове багатство, трансформуючи владу в різні види багатства, особливо грошового. Процес так званої перебудови, з подальшими радикальними реформами, у своїй основі мав імпульс до інтенсифікації накопичення таємного багатства і його перетворенню у відкрите, тобто до легітимізації, що знайшло своє закінчене вираження в приватизації, означавшей форсовану тотальну зміну власника в суспільстві. Цей процес позначимо у вигляді Бот - Бт. При легітимізації таємного багатства процес слід було б позначити у вигляді Бот - Бт - Ботсмс, де Ботсмс - означає відкрите багатство зі зміною власника.

Придбавши значні розміри, власники таємного багатства (частково вже легалізованого) починають купувати як тіньову, так і відкриту владу, тобто Бт - Вт, Бт - Ось.

У підсумку цикл влади - багатства замкнулося, він починає розгортатися на новому витку спіралі. Проте помилково вважати, ніби новий виток буде завжди повтором (аналогом) попереднього. Існують різні варіанти подальшого розвитку. Наприклад, влада відкрита може у відкриту привласнити собі частину відкритого багатства суспільства, не перетворюючи її в таємну (тіньову), тим самим відрізавши від себе і тіньову владу, і тіньове багатство (варіант державного капіталізму, що переслідує національні інтереси). В принципі при розумному розподілі відкритого багатства в суспільстві може сформуватися досить розвинене громадянське суспільство, яке поставить під свій повний контроль відкриту владу і ліквідує таємну владу і таємне багатство.

У цілісному блоці системи багатство - влада спостерігається інше взаємодія.

Власники таємного багатства - Бт (найбільші банкірські будинки) купують владу таємну Вт (фінансують всілякі революційні партії, релігійні секти, терористичні організації, культурні товариства і філософські гуртки з подвійним дном), а при спільному впливі капіталу, що надається в кредит і дій таємних організацій, ставлять під свій контроль владу відкриту, що схематично позначається як: Бт - Вт, Бт - Ось, Вт - Ось.

Крім того, власники відкритого досвіду напряму купують відкриту владу (Бот - Вот) як за посередництвом покупки ЗМІ, так і через дозволене законом фінансування виборчих компаній. При всьому цьому власники багатства таємного (Бт) фактично майже без обмежень управляють левовою часткою відкритого багатства країни. Це проявляється в системі участий в контрольних пакетах дуже багатьох фірм, розростаються за принципом гілок дерева.

Таким способом, володіючи капіталом, наприклад, в 1 млрд дол., Можна повністю контролювати чужі капітали в сумі 150 млрд дол. І дуже часто справжні власники контрольних пакетів акцій залишаються глибоко законспіровані.

У західних країнах демократія є не сутністю, а формою влади (термін "демократична форма правління" вельми точний), а її сутністю є диктатура нечисленних власників сверхкрупного таємного капіталу.

З аналізу процесів, розглянутих вище, випливає ряд важливих висновків.

По-перше, напрямок руху і кінцева мета (цивілізоване суспільство і розвинена культура) процесу соціально-економічного розвитку при обох полярно протилежних політико-економічних суспільних системах збігаються.

По-друге, дане збіг забезпечується згладжуванням істотних відмінностей між обома суспільними системами в зв'язку з усе більшим взаимопереплетение влади і багатства.

По-третє, зі значним збільшенням масштабів суспільного виробництва і багатства, з усе більшим ускладненням, розгалуженням, взаимопереплетение господарських зв'язків, поступово згладжуються відмінності між державною і приватною власністю. Це знаходить вираз в паралельних процесах, спрямованих назустріч один одному (державна власність - приватна власність ; приватна власність - державна власність). Зближення державної власності з приватною виражається в розгортанні фактичного процесу (без юридичного оформлення його підсумку, але з правовим оформленням його складових частин) приватизації управління об'єктами державної власності представниками управлінської інфраструктури. Зближення приватної власності з державною відбувається в міру накладання з боку держави на приватну власність обмежень і регулюючих норм, починаючи від норм охорони праці, мінімальної заробітної плати, екологічних норм, стандартів якості і кінчаючи встановленням амортизаційних норм і податкової системи. Держава за допомогою податків може розорити будь приватне підприємство, а потім конфіскувати його за борги по податкових платежах. Одне це свідчить про те, що в даний час приватні підприємства (в тому числі і в акціонерній формі) реально більшою мірою належать державі, ніж приватним особам.

По-четверте, діаметрально протилежні відмінності між соціалізмом і капіталізмом, як і самі соціалізм і капіталізм, є здебільшого надуманими, явно роздутими пропагандистськими кліше.

По-п'яте, теоретично помилково, практично вкрай шкідливо, вважати суспільно-економічну систему в країнах, що називалися соціалістичними, прогресивної (зі знаком плюс), а в країнах, що називалися капіталістичними - реакційної і приреченою на злам (зі знаком мінус), як і назад - вихваляти капіталізм і принижувати соціалізм. У соціально-економічних системах обох типу є свої позитивні і свої негативні моменти. Тому країні, яка обирає соціально-економічну систему, доцільно вибирати найбільш прийнятний для неї варіант змішаної системи, беручи можливо більше плюсів з обох протилежних систем і нейтралізуючи найбільшою мірою їх мінуси, причому здійснюючи все це під кутом зору історичних особливостей, національних традицій, національно державних інтересів.

Майбутнє не за соціалізмом і не за капіталізмом, а за змішаною соціально-економічною системою.

По-шосте, що мають місце в реальності ситуації деградації економіки в одних країнах і ситуації економічного процвітання в інших обумовлені не вибором соціально-економічної системи (нібито капіталізму чи нібито соціалізму), а вмонтуванням у випадках деградації в господарський механізм блоків, що дозволяють викачувати їх країни матеріальні, грошові, часом та людські ресурси на користь інших країн, домінуючих у світовому розвитку в даний час; відповідно випадки процвітання пояснюються поєднанням вдало підібраного і налагодженого господарського механізму з багатствами країни (людськими, природними, виробничим потенціалом, золотовалютними резервами).

По-сьоме, для запобігання вмонтування в господарський механізм блоків, розоряють країну, державі необхідно приділяти першорядну увагу її економічній безпеці. Зважаючи на виняткову важливість цього питання, його потрібно обумовити особливо.

У процесі вишепроведенного аналізу було виділено взаємодія таємницею і явної влади. Таємна влада всередині країни, якщо вона не захопила владу відкриту і продовжує залишатися в тіні в якості її інспіратора, зазвичай прагне до захоплення повноти відкритої влади. У цьому прагненні їй необхідні ресурси - фінансові, організаційні, інформаційні, яких, як правило, не вистачає для досягнення влади. При всьому цьому таємних властей, які прагнуть повної відкритої влади в тій чи іншій країні, декілька. Одна з таких властей (іноді й кілька відразу) часто йде на угоду з зарубіжними спецслужбами (представниками тіньової і відкритою влади) інших країн в обмін на допомогу в приході до влади і утриманню її вмонтувати в господарський механізм заздалегідь обумовлені блоки.

Не допустити до влади в країні компрадорів - завдання внутрішніх спецслужб. Дана проблема виходить за рамки цієї роботи. Однак відпрацювання блоків господарського механізму, що забезпечують її економічну безпеку і розвиток в національно-державних, а не чужих інтересах слід окреслити.

  • 1. Заробітна плата осіб, від яких залежить внутрішня і зовнішня безпека держави (військовослужбовці), виховання, освіта і культура населення (вихователі, вчителі, викладачі, діячі культури), забезпечення передових досягнень у науково-технічному прогресі (вчені та інженери, а також висококваліфіковані робітники та інші працівники складної праці), повинна бути на порядок (у кілька разів) вище середньої (у сучасній Росії спостерігається діаметрально протилежна картина).
  • 2. Вище керівництво держави, крім зарплати, повинно винагороджуватися часткою щорічного приросту національного доходу країни (в рамках 10-15% приросту, якщо він має місце).
  • 3. Створення умов, при яких дотримуватися законів, не брати хабарі, займатися чесним продуктивною працею замість крадіжки і махінацій, було б матеріально значно більш вигідним, ніж порушення законів, взятничество, злодійство. Системи, що забезпечують дотримання цих умов, періодично розробляються.
  • 4. Досягнення в результаті впливу держави на економіку (планування, програмування, регулювання) таких пропорцій розвитку галузей народного господарства, при яких одна частина потреб населення і держави задовольняється за рахунок внутрішнього виробництва, а інша частина потреб - за рахунок імпорту, але за неодмінної створенні значного надлишку експортного потенціалу країни над її потребою в імпорті (це правило істотно змінюється по відношенню до Росії, яка, з урахуванням наявності в ній усіх видів багатств в достатній кількості, може і повинна забезпечувати своє жізнесуществованіе на досить високому рівні виключно за рахунок внутрішнього виробництва, а вже понад цього - і за рахунок імпорту, врівноваженого експортом, але не палива і сировини, а наукомісткої продукції).
  • 5. Забезпечення такого соціально-економічного розвитку, при якому б зростала могутність держави, але не за рахунок висмоктування життєвих соків населення, його хиренну, фізичної та моральної деградації, а на базі процвітання народу у фізичному, моральному, духовному, культурному, освітньому відношенні.
  • 6. Економічна безпека держави передбачає розвиток економічних зв'язків з іншими країнами на основі взаємної вигоди, невтручання у внутрішні справи один одного, що обумовлює найбільш тісні зв'язки саме з тими країнами, які докладають державі найбільшу економічну вигоду, а не з тими країнами, які містять всередині держави свої впливові лобі, що штовхають до деформації зовнішньоекономічних зв'язків на користь стоять за ними держав і на шкоду власному народові.

Виділення трьох типів соціально-економічних систем (двох крайніх і одного проміжного, змішаного) зумовлює виділення відповідних їм трьох типів господарського механізму, в рамках кожного з яких можуть існувати індивідуально-конкретні господарські механізми, виражають специфіку конкретно взятої країни. Вся ця градація може бути представлена у вигляді рис. 5.4.

Схема взаємозв'язку типу соціально-економічної системи з типом господарського механізму

Рис. 5.4. Схема взаємозв'язку типу соціально-економічної системи з типом господарського механізму

Планово-розподільний господарський механізм існував в СРСР в різних індивідуально-конкретних формах, що складаються в різні періоди радянської історії. Цей механізм мав не тільки численні недоліки і кардинальні вади, але й істотні переваги, які слід було б зберегти, трансформувати і розвинути, додавши до них відсутні позитивні якості, одночасно подолавши недоліки на шляху демонтажу їх причин. Це було б рух у напрямку трансформації планово-розподільного господарського механізму в змішаний господарський механізм, в індивідуально-конкретної формі, властивій Росії. Замість цього ліберальні реформатори-радикали взяли курс на повний демонтаж планово-розподільного господарського механізму і побудова (на піску!) Форсованими темпами ультраліберального ринкового господарського механізму в його абстрактному вигляді, не існує ні в одній країні світу, при повному ігноруванні унікальність Росії. Такі невдалі результати такого реформування добре відомі.

Змішаний господарський механізм з успіхом використовується в індустріально розвинених країнах Заходу з моменту подолання Великої депресії 30-х рр. і до теперішнього часу, причому на чітко виражений національний манер кожної країни (США, Німеччина, Японія, Франція, Швеція і т.п.).

Ліберально-ринковий господарський механізм - це інтелектуальний продукт, призначений на експорт з метою викачування всіх ресурсів з країн, що імпортують цей продукт. У наступні роки в розвинених країнах Заходу набирають силу спроби змінити в них змішаний господарський механізм на ліберально-ринковий, оскільки чимало представників великого фінансового капіталу не бажають більше нести значних витрат на соціальну сферу і хочуть її згорнути.

Після розпаду СРСР їм уже не настільки страшний соціальний бунт всередині їхніх країн. Крім того, що насувається світова економічна криза гігантської сили змушує їх мобілізувати фінансові ресурси для спроби запобігання повного краху світової валютно-фінансової та кредитної системи. Проте спроби подібних реформ на Заході врівноважені потужною протидією інших сил. У підсумку спроби радикальних ліберальних реформ на Заході наносять поки лише приватні штрихи на змішаний господарський механізм, і то з частими відкатами назад. Зате в Росії радикально-ліберальним ринковим реформам був даний тільки зелене світло. У результаті країну зіштовхнули до прискореної системної деградації. В економіку Росії б таким чином впроваджений господарський механізм розкручування економічної кризи.

 
<<   ЗМІСТ   >>