Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в маркетингу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Інформаційні технології в маркетингу - Карпова С.В.

Наведено загальні відомості про теорії інформації та інформаційних систем. Дано поняття внутрішнього та зовнішнього середовища. Розглянуто поняття та класифікація видів, а також сучасні інформаційні технології маркетингової інформаційної системи. Представлені інформаційні та телекомунікаційні технології і системи в маркетингу, описано планування інформаційного забезпечення маркетингової діяльності, розглянуто методи обробки даних маркетингових досліджень і методи аналізу маркетингової інформації. Розкрито практика застосування систем інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингу. Дана класифікація програмних продуктів в області МІС організацій різних галузей. В кінці підручника подано практикум.

Для студентів установ вищої професійної освіти.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ ВИДИ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА Загальні відомості про теорії інформації, інформаційних систем і технологій Внутрішня і зовнішня маркетингова середу організації МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ, СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Циклічна інформаційна модель маркетингової діяльності організації Підходи до визначення поняття "маркетингова інформаційна система" Структурно-функціональний аналіз існуючих моделей маркетингових інформаційних систем Маркетингова інформація: класифікація видів, джерела і постачальники Модель маркетингової та інформаційної системи на основі комплексу маркетингу Моделювання процесів інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на основі маркетингових інформаційних систем Сучасні напрямки розвитку інформаційних технологій в маркетингу ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ У МАРКЕТИНГУ Еволюція інформаційних технологій Мережеві технології для вирішення завдань маркетингуКласифікація телекомунікаційних обчислювальних мережЛокальні і глобальні мережіІнтернет і інтранет Корпоративні інформаційні системиПланування ресурсів організаціїКомплекс Oracle ERPУправління взаємовідносинами з клієнтамиЦентр взаємодій з клієнтами Altitude CRM Перспективи розвитку інформаційних технологій ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Визначення відповідального за інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу Виявлення постійних інформаційних потреб маркетингу організації Затвердження внутрішнього "Стандарту інформаційно-аналітичної забезпеченості маркетингу організації" Визначення форм представлення необхідної інформаціїВизначення найбільш доступною форми подання необхідної інформаціїСкладання плану-графіка надання інформації МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Методи обробки даних маркетингових досліджень Підготовка даних для маркетингової інформації Типи шкал в маркетингових дослідженнях Зведення й угруповання даних Ряди розподілу маркетингової інформації Технології визначення статистичних показників при аналізі маркетингової інформації із застосуванням Microsoft ExcelПобудова та графічне відображення інтервального варіаційного ряду розподілу (гістограма)Розрахунок описової статистики МЕТОДИ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Основні методи аналізу ринкуМетоди вимірювання попитуМетоди економіко-математичного моделювання Методи обробки експертних данихМетоди вивчення фірм-конкурентівЯкісний аналіз на підставі SWOT-аналізуРанжування конкурентів але ключовим фактором успіхуМетоди визначення частки ринкуСтатистичний аналіз експертних оцінок Методи кореляційного і регресійного аналізу Моделі прогнозування в аналізі маркетингових процесів Технологія вирішення завдань кореляційного і регресійного аналізу із застосуванням Microsoft Excel ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ Ринок маркетингових інформаційних систем Розвиток корпоративних маркетингових систем Завдання і структура логістичної інформаційної системи РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Класифікація програмних продуктів в галузі маркетингових інформаційних систем організацій різних галузейГрупи 1 і 2. Облікові програми і CRM-програмиГрупа 3. Програми для аналізу продажів і продуктівГрупа 4. Програми для моніторингу зовнішнього маркетингового середовищаГрупа 5. Програми для проведення маркетингових дослідженьГрупа 6. Програми для роботи з текстовими масивамиГрупа 7. Інформаційно-аналітичні онлайн-системиГрупа 8. Статистичні програмиГрупа 9. Геоінформаційні системиГрупа 10. Програми для підтримки рекламної діяльностіГрупа 11. Програми для стратегічного і тактичного плануванняГрупа 12. Маркетингові пакети "повного циклу"Аналітичні програми підтримки прийняття маркетингових рішень. Класифікація аналітичних систем-продуктиПрограма Meta Stock ExpertПрограми компанії "АЛЬТ"-системиЕлектронний бізнес та електронна комерція Проблеми і бар'єри реалізації маркетингових інформаційних систем в різних галузях Вигоди від реалізації маркетингових інформаційних систем в організаціях різних галузей Приклади використання маркетингових інформаційних систем в різних галузяхМаркетингові інформаційні системи в туризміПрограмне забезпечення автоматизації роботи туроператора і турагентаПрограма V-PRICEПрограмні комплекси САМО-Тур, Майстер-Тур і КомтуриПрограмний комплекс САМО-ТурМаркетингові інформаційні системи на підприємствах сфери громадського харчуванняОгляд маркетингових інформаційних систем ресторанів Style-Keeper"Експерт""Експерт-Лайт""В52 ™ Ресторан""1С: Делфис-Общепит" POS"РСТ': Ресторатор'""Штрих-М: Ресторан"Маркетингові інформаційні системи в роздрібній торгівліВзаємодія офісних і торгових програмСтратегія адаптації бізнес-процесів і інформаційної системиОсновні можливості МІСУгруповання товарів і управління товарними категоріямиСистеми безпекиВартість і ефективність інформаційної системи в роздрібній торгівліМаркетингові інформаційні системи в промисловостіСистема управління фінансово-господарською діяльністю System 21 (Business 400)Програмно-апаратний комплекс SAP R / 3Пакет Unigraphics корпорації Electronic Data SystemsПлатформа для управління виробництвом і розподілом електроенергії SPIDER SCADA
 
>>