Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Наріжний камінь економічного вчення К. Маркса

В.І. Ленін назвав теорію додаткової вартості наріжним каменем економічного вчення К. Маркса. Нагадаємо коротко її основні положення. Вся вартість створюється працею

робітників у сфері матеріального виробництва. При цьому конкретної стороною своєї праці робочі переносять вартість споживаних засобів виробництва на виготовляються товари, а абстрактної стороною праці створюють нову вартість. Капіталіст, авансуючи капітал, купує засоби виробництва і робочу силу, яка перетворюється на товар. Вартість цього особливого, людського товару визначається вартістю відтворення життєвих засобів існування робітника і його сім'ї. Суть теорії додаткової вартості полягає в тому, що капіталіст купує товар - робочу силу по її вартості, а натомість, споживаючи робочу силу, отримує в своє розпорядження вартість, створену робітниками. Різниця першого і другого утворює додаткову вартість, яка, на переконання К. Маркса, безоплатно привласнюється капіталістом. У цьому і полягає марксистська таємниця капіталістичної експлуатації. Тут же шукають головне обгрунтування насильницької ліквідації капіталістичних виробничих відносин. Під цим же приводом догматичні марксисти наших днів виступають проти приватної власності з правом найму робочої сили (крім разових робіт за договором).

К. Маркс розрізняє грошовий капітал (відданий в позичку і повертаний з відсотком) і підприємницький капітал, безпосередньо вкладений у виробництво. За К. Марксом, грошові капіталісти отримують відсоток за позику, а капіталісти-підприємці привласнюють собі підприємницьку прибуток. Джерелом цього прибутку, як і відсотка на капітал, є виключно додаткова вартість, створена неоплаченою працею робітника, бо капіталіст, як вважав К. Маркс , платить не за працю, а за особливий товар - робочу силу. Тому він і назвав заробітну плату перетвореною формою вартості - ціни робочої сили. Перетвореної форми означає, що економічне явище на поверхні господарського життя виступає зовсім не тим, чим воно є в своїй суті. У даному випадку заробітна плата, будучи, по суті, вартістю (і ціною) робочої сили, виступає як плата за працю. Точно так само прибуток оголошується перетвореною формою додаткової вартості, оскільки зовні вона виступає результатом всього авансованого капіталу (постійного, вкладеного в засоби виробництва, змінного, спрямованого на купівлю робочої сили), тобто капіталістичних витрат виробництва, у той час як, за К. Марксом, її джерело (і сутність) - додаткова вартість.

Капіталіст може відкрити підприємство за допомогою позикових грошей. Але майже завжди, крім них, він вкладає в справу і свій власний капітал. Поки абстрагуємося від питання винагороди за наданий або вкладений капітал. Звернемо увагу лише на винагороду капіталіста в якості саме підприємця, організуючого виробництво і керуючого ім.

Ясно, що капіталіст в такій якості повинен мати винагороду, оскільки в даному випадку він виступає і як працівник підприємства, який вкладає в нього свої духовні та фізичні сили, масу праці, кваліфікацію та досвід. Про необхідність такої винагороди К. Маркс замовчує. Відповідно залишається в тіні питання і про міру розглянутого винагороди. Можна допустити, що його рівень визначається виходячи з нормальної величини зарплати керуючого підприємством, якщо його найме капіталіст-господар, що віддає перевагу піти від праць з управління. Але в такому випадку виникає питання про визначення запобіжного винагороди керуючого (директора, менеджера тощо).

Уявімо таку ситуацію. Новопризначеному керівнику підприємства встановлюється оклад на основі його кваліфікації, напруженості праці, ненормованого робочого дня в сумі 5000 дол. На місяць. Новий керівник протягом року виводить підприємство з середнього рівня господарювання на рівень виключно високої ефективності. При цьому рентабельність збільшилася з 15% до 60%, а прибуток з 10 млн дол. До 40 млн дол. Споживані підприємством ресурси і кількість зайнятих не тільки не збільшилися, але навіть зменшилися. Всі позитивні результати досягнуті за рахунок нової організації праці, обумовленої зміною характеру управління. Чи може керівник, що забезпечує таку високу ефективність, мати крім зарплати частку в додаткового прибутку (40 млн дол. - 10 млн дол. = = 30 млн дол.)?

Розглянута проблема може вирішуватися трьома шляхами. По-перше, керівнику можна виплачувати премію до окладу. Це може бути і 1 тис. Дол. На рік, а може бути і 100 тис. Тут відкривається можливість повного свавілля, хоча підстава для підвищення можна знайти і тут. Якщо ефективність підприємства зросла в 4 рази, то логічно й оклад керівника збільшити в 4 рази. Але за таким же принципом потрібно збільшити і заробітну плату всіх інших працівників. Гідної винагороди головної особи, що забезпечив зростання ефективності, не вийде.

По-друге, керівника можна запрошувати виходячи з попиту та пропозиції на посаду. Припустимо, поради акціонерів багатьох підприємств шукають директорів. Претендентів на пости чимало, однак серед них тих, хто підтвердив своєї минулою роботою здатність керувати по вищому класу, лічені одиниці. У такій ситуації поради акціонерів підуть на встановлення річного окладу директору в 1 млн дол. І більше. Як вони, так і робочі підприємства не помиляться. Адже при дешевшому і менш талановитого директорові зменшення прибутку і заробітної плати у багато разів перевищить "економію" на заробітній платі керівника. В особливо високих окладах сучасних менеджерів (сотні тисяч дол. На рік) проявляється монополія особистості на талант і високу кваліфікацію.

Це єдиний вид монополії, який стоїть вітати.

По-третє, якщо керівником підприємства є його власник, капіталіст-підприємець, то вся надлишкова прибуток в результаті підвищення ефективності господарювання перейде до нього.

Ілюзія централізованого планового господарства заснована на вірі, ніби якщо до керівництва країною приходять найкращі люди, а такими можуть бути тільки ті, хто керується єдино правильним вченням (марксизмом або яким-небудь іншим вченням в фундаменталістському вигляді), то буде забезпечено заняття постів у всій ієрархії країни найбільш гідними людьми. Тоді не треба платити управлінцям зарплату, у багато разів перевищує середню. Люди будуть працювати більше за ідею і загальне благо, ніж за гроші. Однак у реальному житті, навіть при малій зарплаті і ліквідації всіх офіційних привілеїв, влада є для певного типу людей самодостатньою цінністю. Той, хто володіє владою, рано чи пізно забезпечить собі і значно більш високий матеріальний достаток, і всілякі привілеї. Історія всіх країн без винятку це підтверджує. Які б високі моральні критерії ні пред'являлися до претендентів на керівні посади, хитрі люди, нерозбірливі в засобах і утворюють корумповані групи, в першу чергу заселять піраміду влади. У радянському тоталітарному суспільстві як ніде вівся скрупульозний аналіз анкет претендентів на владу. І мабуть, ніде в світі в складі наділених владою не було стільки пройдисвітів і обмежених людей, як в країні, першою проклала шлях до здійснення марксизму. Інша справа, що в радянський період, особливо в період 1937-1953 рр., На керівні посади в економіці, науці і техніці часто потрапляли вельми талановиті самоуки. За цим був прихований конкретно-історичний процес оновлення еліт суспільства, що не має ніякого відношення до виховання кадрів в марксистсько-ленінському дусі.

Єдиним способом вибору талановитих і чесних керівників, політичних і господарських, може бути тільки їх перевірка справою, особливо у відкритій конкурентній боротьбі. В економіці прогорають не тільки відстаючі підприємства, але і їх керівники. Останні сходять зі сцени, а підприємства перетворюються (реформуються, зливаються, навіть ліквідуються, робочі йдуть на інші підприємства, а майно набувають ті, хто може його ефективно використовувати). У політиці перемагають ті керівники, які вміють забезпечити народові краще життя, якщо у народу є право вибору. Навпаки, саме в тоталітарному, ідеологізованому суспільстві керівникам, навіть якщо вони мають посередніми здібностями і злочинними нахилами, створюється репутація ідейних, чесних і висококомпетентних людей.

Ігнорування К. Марксом особливої праці по комбінуванню факторів виробництва, що дає колосальний додатковий ефект (або втрати у випадку некомпетентного комбінування), привело не тільки до спрощеного розуміння вартості, а й до тенденційного ідеологізірованності теорії додаткової вартості. Праця по комбінуванню виробничих факторів - це праця творчий. Він вимагає не тільки кваліфікації, а таланту і геніальності. Взаємини творчих, талановитих людей, які керують виробництвом, на арену управління вийшли високопоставлені чиновники з інтелектом кухарки. Звичайно, відповідно до висловлюванням В.І. Леніна кухарка може управляти державою. Але питання в тому як?

Але якщо праця видатних керівників здатний створювати величезну надлишкову вартість в результаті знаходження нових способів комбінування та організації факторів виробництва, то як бути з працею керівників пересічних? Останні в ринковій економіці неминуче втрачають своє керівне становище, оскільки не в змозі витримати конкуренції.

Так, капіталіст-підприємець, якщо він добре веде справу, цілком може отримувати в особисту власність мільйонні прибутки в якості зароблених його працею не стільки абстрактним, скільки конкретним. Справедливий принцип оплати по праці потрібно розуміти у вигляді винагороди, не тільки за витратами, а й за результатами праці.

Однак капіталіст привласнює частину прибутку не тільки в якості винагороди за ефективне управління, але й у вигляді відсотка на авансований капітал. Може бути, саме тут має місце освіту додаткової вартості в її розумінні К. Марксом?

Чи не тільки трудова вартість. До Маркс у першому розділі "Капіталу" вселяє читачеві, ніби джерелом вартості (цінності) є тільки праця, причому саме його абстрактна сторона у вигляді витрат людської енергії. У такому випадку відсоток на капітал можна пояснити нічим іншим, як експлуатацією. Насправді все зовсім інакше.

Що таке вартість, або ц енность? Це здатність предмета або послуги, наявних у більш-менш обмеженій кількості, задовольняти ту чи іншу потребу багатьох людей, матеріальну або духовну, у зв'язку з чим ця цінність здатна обмінюватися на інші цінності в певній пропорції. Остання називається міновою вартістю. К. Маркс, посилаючись на логіку Аристотеля, зіставляв різні товари (наприклад, 1 сюртук і 20 аршин полотна) і акцентував увагу на тому, що всім їм притаманне певне загальну якість. Воно робить їх сумірними. Кількісне співвідношення різнорідних предметів може бути здійснено лише на основі будь-якого їх загальної якості, припустимо ваги, довжини і т.д. Можна сказати, що один предмет в 3 рази важче іншого. Але порівнювати довжину в метрах з вагою в кілограмах безглуздо. У кількісному соизмерении різнорідних товарів, коли один товар обмінюється на певні кількості інших (в цьому і проявляється їх вартість або цінність) всі ці різнорідні товари необхідно наділити одним загальним якістю, що робить їх сумірними. К. Маркс побачив цю спільність у праці, в тому, що всі товари є продуктами праці. Звідси він визначає вартість (цінність товарів) кількістю укладеного в них суспільно необхідної праці.

Праця, безумовно, є мірилом вартості (цінності), проте не єдиним. Крім нього мірилом вартості є природні ресурси, включаючи землю, а також розуміється в самому широкому сенсі слова інформація, починаючи від наукової ідеї та інженерної розробки і кінчаючи управлінням виробництвом, обміном, в масштабі як всієї економіки, так і її окремих частин, що виражається в комбінуванні всіх факторів виробництва. Всі ці мірила вартості лежать на стороні витрат. До витрат відноситься і використання капіталу. Тому він є також одним із мірил вартості (цінності).

Взявши замість одного мірила вартості (праці) комплексне мірило (праця, природні ресурси, інформацію, капітал), ми відразу ж втрачаємо єдність виміру цінності. Цього не слід побоюватися, бо виміряти справжню цінність товару або послуги можна тільки в процесі їх споживання, чому повинна передувати грошова оцінка споживача у формі його згоди купити цей товар або послугу за певною ціною.

Нагадаємо, що всяке нормальне виробництво ведеться заради споживання. Основний принцип економіки - це оптимальне співвідношення витрат і результату. Витрати лежать в основі виробництва. Результат проявляється в споживанні, якому в якості посередника передує обмін. Тому загальне мірило цінності потрібно шукати у сфері споживання, з урахуванням її взаємодії зі сферою обміну (ринком). Таким мірилом є гроші. Але що вони являють собою? У чому полягають їх сутність і функції?

 
<<   ЗМІСТ   >>