Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Політика організації в галузі охорони праці

Керівництво організації зобов'язане: а) визначати і документально оформляти політику, цілі і завдання (зобов'язання) в галузі охорони праці; б) забезпечувати доведення прийнятої політики до всіх працівників організації, підтримку її на всіх рівнях управління і реалізацію; б) періодичний перегляд (аналіз) і коригування політики з метою забезпечення її постійного відповідності нестабільних потребам організації.

Політика організації в галузі охорони праці повинна:

 • - Визначати загальні цілі щодо поліпшення умов і охорони праці працівників;
 • - Забезпечувати відповідність працеохоронної діяльності характеру і масштабу ризиків, а також ув'язку з господарськими цілями організації;
 • - Містити зобов'язання керівництва організації (роботодавця) щодо забезпечення відповідності умов і охорони праці в організації законодавству в галузі охорони праці (державним нормативним вимогам охорони праці);
 • - Включати зобов'язання керівництва організації по постійному поліпшенню умов і охорони праці, формуванню громадських органів та служб охорони праці, забезпечення соціального партнерства, інформування працівників про умови праці на робочих місцях, існуючих виробничих ризиках, належить компенсація за нанесення шкоди здоров'ю;
 • - Передбачати основу для встановлення цілей і завдань з охорони праці та їх аналізу;
 • - Бути доступною зацікавленим сторонам.

Цілі в галузі охорони праці

Цілі повинні відповідати політиці в галузі охорони праці, включаючи необхідність послідовного поліпшення умов і безпеки праці. При розробці цілей повинні бути розглянуті та враховані державні нормативні вимоги в галузі охорони праці; ризики, пов'язані з виробництвом; технологічні операції; виробничі, функціональні, фінансові та інші господарські вимоги.

Цілі в галузі охорони праці повинні бути встановлені стосовно до кожної функції і рівню управління всередині організації.

Цілі і завдання з охорони праці по можливості повинні мати кількісне вираження.

Ідентифікація небезпек на робочих місцях

Організація повинна розробляти, впроваджувати і підтримувати в робочому стані процедури ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та впровадження необхідних заходів захисту від них. Ці процедури повинні гарантувати упізнання й управління ризиками, регулярну оцінку потреби у відповідних діях.

Ідентифікація небезпек на робочих місцях повинна враховувати: а) ситуації, події, комбінації обставин, які потенційно можуть призводити до травми або захворювання працівника; б) потенційні причини виникнення захворювання, пов'язаного з виконуваною роботою, продукцією або послугою; в) відомості про раніше мали місце травмах, захворюваннях або пригодах.

Ідентифікація небезпек виробничих процесів повинна включати аналіз організації та управління виконанням робіт, проектування робочих місць, технологічних процесів, обладнання, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту обладнання (приміщень), характеристик придбаних товарів та послуг.

Оцінка ризику

Усі ризики, пов'язані з кожною з ідентифікованих небезпек, слід аналізувати, оцінювати й упорядкувати за пріоритетами необхідності їх виключення або зниження. При цьому необхідно розглядати як нормальні умови функціонування виробництва, так і випадки відхилення в роботі, пов'язані з подіями і можливими аварійними ситуаціями. Оцінці піддають поточну і майбутню діяльність. Ризики, які визнані неприйнятними, повинні бути використані як вихідні дані для розробки цілей і завдань в галузі охорони праці. Всі ідентифіковані ризики підлягають управлінню з урахуванням пріоритетів застосовуваних заходів, таких як:

 • - Виключення небезпечної роботи (процедури):
 • - Заміна небезпечної роботи (процедури);
 • - Інженерні (технічні) методи обмеження впливу небезпек;
 • - Адміністративні методи обмеження впливу небезпек;
 • - Використання засобів колективного та індивідуального захисту.

Для виконання робіт з високим рівнем ризику повинні даватися письмові дозволи на проведення таких робіт.

 
<<   ЗМІСТ   >>