Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суб'єкти і об'єкти власності

Суб'єкти власності такі:

 • 1. Індивід.
 • 2. Сім'я (право досі не оформляє юридично сімейну власність, хоча в житті вона, безсумнівно, має місце).
 • 3. Група (члени кооперативів та громадських організацій; акціонери, працівники народного підприємства, керуючі, формально не є власниками, але в певних умовах стають такими по суті).
 • 4. Держава в його двох видах: а) апарат управління, службовець самому собі, без жодного контролю з боку суспільства; б) апарат управління під контролем суспільства через свободу друку і конкуренцію політичних і економічних сил, що нікому не дозволяє забезпечити монополію на владу.
 • 5. Суспільство в цілому, інакше кажучи, - народ. В умовах істинно демократичної держави державна власність одночасно є і суспільної. При тоталітарної державної влади власність товариства обмежується тротуарами, проїзною частиною доріг, лісопарками, якщо за користування ними не стягується плата, відкритими для користування водоймами і оточуючим атмосферним повітрям. Все інше (левова частка багатств) відчужене від суспільства. Воно стає формально державною, по суті нічийним, розбазарює і розкрадають по-крупному зверху і по дрібницях - знизу.

Об'єкти власності можна класифікувати таким чином:

 • 1. Земля і природні ресурси.
 • 2. Вироблені людиною, у тому числі в умовах автоматизованого виробництва, продукти чи матеріальні послуги.
 • 3. Інформація, що розуміється в самому широкому сенсі, починаючи від наукової ідеї, інженерної розробки і кінчаючи твором культури і мистецтва.

У сучасних умовах немислима абсолютизація прав будь-якого суб'єкта на об'єкт власності. Так, в умовах приватної власності на землю і природні ресурси власник не може ігнорувати встановлені державою норми охорони навколишнього середовища. Зокрема, він не повинен експлуатувати побудоване на його ділянці підприємство, отруйна своїми відходами навколишній простір.

Власність на вироблені продукти і матеріальні послуги також не може бути абсолютною. Виробник несе відповідальність за законом за виробництво продукції, що не задовольняє правилам техніки безпеки. При порушенні господарського права продукція конфіскується і знищується, а виробник переслідується за законом. Як приклад пошлемося на нові індустріальні країни (Сінгапур, Гонконг, Тайвань та ін.), В яких процвітають підробки під товари відомих фірм на суму понад 50 млрд дол. На рік. У разі виявлення цілі партії підроблених товарів знищуються, а злочинці переслідуються по суду.

Власність на інформацію у вільному і правовому суспільстві початково належить її творцям. Тоталітарна суспільство реалізує власність на самих людей, а як наслідок і на створювану ними інформацію. Оплата цінної інформації в тоталітарному суспільстві мізерна. Якщо ж автор хоче продати її на світовому ринку, вступає в дію система заборон і каральних санкцій. Наприклад, радянський художник не міг самостійно вивезти свої картини на виставку за кордон. Якщо ж він їхав назавжди, то держава оцінювало його картини, і він міг відвезти їх з собою за умови виплати державі цієї оцінки. Хіба це не приклад державного рабовласництва?

Особливість власності на інформацію

Розвинене суспільство пропонує загальнодоступність користування інформацією. Суспільство на інформаційній ступені тим більше здійснює вільний обмін інформацією в якості основного фактора людського прогресу. З цього боку необхідно загальне, у світовому масштабі, усуспільнення інформації. З іншого боку, виробник інформації повинен отримувати грошову винагороду за її виробництво. Це часом суперечить загальнодоступності інформації. Дане протиріччя може вирішуватися різними шляхами. Зокрема, невелика плата для маси споживачів за користування інформацією може скласти значну суму для її індивідуального або групового власника. Плата за користування вузькоспеціальної інформацією може бути значною, але її покупцями виступають при цьому досить платоспроможні фірми. В цілому стосовно до інформації можна спостерігати своєрідний синтез приватної, груповий, громадської, аж до світового масштабу, власності.

Тоталітарна суспільство перешкоджає вільному потоку інформації з наступних причин:

 • 1) свідома дезінформація власного народу і народів інших країн, коли затвердження ідеологічних міфів припускає закриття справжньої інформації, здатної їх зруйнувати;
 • 2) тотальна державна секретність в умовах перетворення всієї країни в симбіоз військово-промислового комплексу і тоталітарного насильства;
 • 3) суцільне відомче засекречування з метою приховування від громадськості як корисливого свавілля, так і безгосподарності, некомпетентності, плутанини.

Внаслідок стримування вільного потоку інформації, в поєднанні з утиском осіб інтелектуальної праці і вкрай низьким рівнем їхнього життя в порівнянні з іншими верствами суспільства (керівники інтелектуалів як наглядачі тотальної влади не в рахунок), в тоталітарному суспільстві відбувається неухильне, ступінчасте відставання в області світової науково технічної інформації, абсолютна деградація гуманітарної інформації. По суті, протягом всієї історії тоталітарного суспільства відбувається геноцид соціального шару, внутрішнім покликанням якого є інтелектуальна творчість. У період розкладу тоталітаризму цей шар отримує інтелектуальну напівсвободи. Однак розвиток ринкового попиту в основному на продукцію невідкладного попиту (житло, їжа, одяг, взуття) і переведення людей на ринкову самоокупність в умовах галопуючої інфляції робить матеріальне становище переважної більшості інтелектуалів просто тяжким. У таких умовах багато представників інтелігенції все більше втрачають здатність не тільки виробляти інформацію на світовому рівні, але навіть асимілювати інформацію, отриману з-за кордону.

Все це відбувається в умовах, коли світовий прогрес концентрується в прогресуючій інтелектуальної діяльності. Якщо в духовному плані вона самоцінна і її можна використовувати безпосередньо, то в матеріальному плані в чистому вигляді вона дорівнює нулю. Ось чому люди сфери матеріального виробництва часто презирливо ставляться до інтелектуальної праці, вважаючи його дуже легким і суспільно малокорисним. Тим часом і в матеріальному плані інтелектуальна праця - це такий "нуль", який при додаванні його до одиниці перетворює її в десятку. Організація праці, його комбінування, технологія, конструкція виробів, їх застосування в суспільстві, тобто все те, від чого вирішальною мірою залежить ефективність виробництва, визначається в першу чергу якістю інтелектуальної праці.

На інформаційній стадії розвитку людського суспільства змінюється структура цінностей об'єктів власності.

По-перше, при переході на безвідходні технології, що економлять сировину та енергію, які споживають все більше штучного сировини, композитних матеріалів тощо, відбувається відносне і навіть абсолютне скорочення попиту на сировину та енергоносії, з чим пов'язане падіння на них світових цін. Зате підвищується цінність землі для сільського господарства, будівництва, зон культури і відпочинку. Збільшується цінність лісів в якості "зелених легенів" планети. В цілому зростає цінність чистої природи, охороняється від її технічного використання.

По-друге, знижується як відносна, так і абсолютна цінність продукції сфери матеріального виробництва. Так, машини й устаткування служать в індустріально розвинених країнах Заходу зазвичай не більше 5-10 років (якщо не вважати перебування у вигляді резервних потужностей), оскільки при фізичному придатності їх цінність доходить до ціни металобрухту, адже науково-технічний прогрес робить неприйнятним використання морально застарілої техніки. Динамічність сучасної моди призводить до прискореної заміні предметів особистого вжитку.

По-третє, незмірно і в геометричній прогресії зростає цінність інформації, перетворюється на множник прогресу людства, багаторазово збільшуючи його продуктивні і творчі сили

Навпаки, в комуністичному тоталітарному суспільстві спостерігалася зовсім інша структура цінностей об'єктів власності. Найціннішим виявилося накопичення колосальної кількості виробничих корпусів, машин і устаткування, використовуваних в підсумку для виробництва озброєнь. З цією метою хижацьки використовувалися людські та природні ресурси, оцінка яких занижувалася до непридатних цін, включаючи і людські життя в трудових таборах. Знецінена інтелектуальна інформація, ні в що не ставиться природне середовище проживання людини.

 
<<   ЗМІСТ   >>