Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Три типи суспільних відносин

Досить глибоке розуміння людини служить основою і передумовою пізнання всіх суспільних відносин. Предметом економічних наук служить особлива сфера суспільних відносин. Марксизм визначає цю сферу як виробничі відносини людей - це суспільні відносини у взаємопов'язаному процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних і духовних благ, при взаємодії цього процесу з державною та іншою владою.

Усі громадські, зокрема політекономічні, відносини в найзагальнішому вигляді можуть бути розділені на три типи.

  • 1. Відносини взаємного обміну як продуктами (товарами) та послугами, так і видами праці в процесі його поділу.
  • 2. Відносини розподілу і перерозподілу, засновані на: а) добровільно визнаному праві; б) законодавчо оформленої обов'язки, гарантируемой державним примусом; в) насильстві і свавіллі.
  • 3. Відносини дару, милосердя. Ці відносини можуть бути лише наслідком внутрішнього імпульсу людини, припускають високий рівень етичного розвитку. Тому цей тип суспільних відносин має суто індивідуальну основу. Однак ця основа може розкритися повною мірою лише на основі особистого багатства. Адже щоб щось віддавати, потрібно спочатку мати.

У всякому суспільстві присутні всі три типи відносин, при різній їх комбінації і співпідпорядкованості. Будь-яке суспільне відношення носить колективний характер, є кооперацією зусиль. Її не слід змішувати з кооперацією як формою організації господарювання.

Будь колектив, або кооперація, незалежно від його масштабів (міжнародний, державний, груповий) може будуватися на одному з двох якісно різних принципів.

В одному випадку за початкове, вихідне береться особистість (індивідуальність). Будь-які колективи та кооперуються спільноти утворюються шляхом добровільного, зацікавленого об'єднання людей на основі узгодження (консенсусу) їх духовних і матеріальних інтересів. Таке об'єднання містить у собі можливість освіти дійсно міцного колективу, спільноти, здатного протистояти соціально-психологічної, політичної та економічної ентропії. Умовою такої згуртованості є дотримання закону свободи в ступені N + 1. Кожен член спільноти бажає володіти свободою для задоволення своїх інтересів. Якщо те чи інше співтовариство обмежує свободу задоволення його прагнень, то він при нагоді постарається його покинути.

Коли цей випадок виникає, співтовариство розпадається. Навпаки, якщо індивід має свободою у степені N, а при вступі до спільноти набуває свободу у степені N + 1, він ніколи не покине таке співтовариство.

В іншому принципі за початкове, вихідне береться суспільство, держава, колектив, а особистість виступає як їх похідне. Не випадково у К. Маркса людська особистість - це згусток, переплетення суспільних відносин. Примат колективу над особистістю неминуче перетворює її в частку більш масштабного, колективного початку, накладаючи на людину обов'язки та функції, що здійснюються в інтересах всього колективу, але не як реального співдружності особистостей, а як нема кого ірраціонального фетиша. Суспільство, де кожен віддає всього себе (добровільно чи з примусу) цілям колективу, що не процвітає, і в ньому не володіє справжнім щастям конкретно ніхто. Стоїть над особистостями колектив може бути утворений лише методом насильства і обману. При цьому для людей, що входять в такий колектив, їх первісна свобода ступеня N замінюється на свободу в ступені N-1, N-2 і т.д. Якщо об'єднання в колектив відбулося за допомогою насильства і обману, у міру ослаблення першого і розсіювання другого, такий колектив розпадається. Класичним прикладом таких колективів є держави - деспотії Стародавнього Сходу. Радянська держава в період з 1917 по 1985 р являють собою також варіант деспотичного колективу, втіленням тоталітаризму, що вступив в роки перебудови в період свого інтенсивного розкладання.

 
<<   ЗМІСТ   >>