Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Правові засади природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття і правове забезпечення екологічної інформації;
 • • що відкритий доступ до екологічної інформації - гарантія права кожного на сприятливе навколишнє середовище;
 • • державні послуги з надання інформації в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • • яке взаємодія екологічної інформації та економічних показників;

вміти

 • • здійснювати пошук інформації у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • • оперувати юридичною термінологією і аналізувати екологічну інформацію;
 • • користуватися державними послугами з надання інформації;
 • • визначати співвідношення між економічними показниками і екологічною інформацією;

володіти навичками

 • • культури критичного мислення;
 • • аналізу інформації у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища з точки зору її законності, достовірності, повноти, своєчасності надання.

Поняття і регулювання інформації в сфері природокористування та охорони навколишнього середовища

У відповідності зі ст. 2 Федерального закону від 27.07.2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" інформація - це відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання.

Інформація поділяється на кілька видів, до числа яких входять:

 • • нормативні правові акти;
 • • документована статистична інформація;
 • • дані про науково-дослідних роботах за певним напрямком.

Нормативні правові акти

Правове регулювання інформації здійснюється цілим комплексом нормативних правових актів, серед яких і акти міжнародного рівня. Насамперед йдеться про право на інформацію, закріпленому в ст. 19 Загальної декларації прав людини, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 г. Крім того, правове регулювання інформації здійснюється Всесвітньої хартією природи від 28 жовтня 1982 року, Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 та іншими актами, включаючи міжнародні договори.

Основи правового регулювання в Росії закладені в ст. 29 Конституції РФ. Зокрема, проголошується: "Кожному гарантується свобода думки і слова" (ч. 1); "Ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок або відмови від них" (ч. 3); "Гарантується свобода масової інформації. Цензура забороняється" (ч. 5).

Конституційне регулювання екологічної інформації закріплено в ст. 42, яка передбачає право кожного на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням.

Зазначене положення знаходить свою конкретизацію в нормах законодавства у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища. Так, ст. 11 Федерального закону "Про охорону навколишнього середовища" закріплює, що кожен громадянин має право на сприятливе навколишнє середовище, на її захист від негативного впливу, викликаного господарською й іншою діяльністю, надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища і на відшкодування збитку навколишньому середовищу.

У відповідності зі ст. 12 Федерального закону "Про охорону навколишнього середовища" суб'єктами, що мають право на отримання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього середовища, про заходи щодо її охорони, про обставини і про факти господарської та іншої діяльності, що створюють загрозу навколишньому середовищу, життю, здоров'ю та майну громадян, є суспільні й інші некомерційні об'єднання, що здійснюють діяльність у галузі охорони навколишнього середовища.

Виходячи з вищевказаної норми закону інформація про стан довкілля повинна володіти функціями:

 • • своєчасності. Ця функція в даний час характеризується важливістю, злободенністю, нагальністю. Тільки вчасно отримана інформація може бути корисна. Часто мінімізувати наслідки вдається за рахунок своєчасно наданої інформації. Яскравим прикладом може служити інформація про надзвичайні ситуації, про загрозу життю і здоров'ю громадян та ін .;
 • • повноти. Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння і прийняття рішень;
 • • достовірності. Інформація достовірна, якщо вона відображає справжній стан справ.

Крім того, інформацію у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища можна класифікувати на групи залежно від природних об'єктів (рис. 9.1).

Класифікація інформації у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища в залежності від природних об'єктів

Рис. 9.1. Класифікація інформації у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища в залежності від природних об'єктів

 
<<   ЗМІСТ   >>