Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Правові засади природокористування та охорони навколишнього середовища

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основи стратегії сталого розвитку

Принцип сталого розвитку визнаний багатьма розвиненими країнами, має міжнародне звучання і набуває значення, акумулюючи багато підходи до природокористування і охорони навколишнього середовища. Указом Президента РФ від 01.04.1996 № 440 затверджена представлена Урядом РФ Концепція переходу України до сталого розвитку.

Запропоновано при розробці прогнозів і програм соціально-економічного розвитку, підготовці нормативних правових актів, прийнятті господарських та інших рішень враховувати положення цієї Концепції, здійснювати державну стратегію сталого розвитку Російської Федерації. Їй присвячено ряд федеральних нормативних правових актів, що дозволяє вважати ці положення принципом російського природоресурсного та природоохоронного права.

Основу принципу сталого розвитку являє положення про необхідність постійного відновлення споживаних природних ресурсів, підтримки навколишнього природного середовища в такому стані, який забезпечить економічні та інші аспекти життєдіяльності людей, суспільства, всього людства.

Представляється необхідним і можливим здійснити в Російській Федерації послідовний перехід до сталого розвитку, що забезпечує збалансоване вирішення соціально-економічних завдань і проблем збереження сприятливого навколишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь людей в природних ресурсах.

Соціально-економічний розвиток суспільства в XX ст., В основному орієнтоване на швидкі темпи економічного зростання, породило безпрецедентне заподіяння шкоди природним ресурсам, навколишньому природному середовищу. Людство зіткнулося з протиріччями між зростаючими потребами світової спільноти і неможливістю біосфери забезпечити ці потреби.

Багатства природи, її здатність підтримувати розвиток суспільства і можливості самовідновлення виявилися не безмежними. Вища міць економіки стала руйнівною силою для природних ресурсів, біосфери і людини. При цьому цивілізація, використовуючи величезну кількість технологій, що руйнують екосистеми, не запропонувала, по суті, нічого, що могло б замінити регулюючі механізми біосфери. Виникла реальна загроза життєво важливим природоресурсних, природоохоронним інтересам майбутніх поколінь людства.

Зміна характеру участі російського права і держави в господарській діяльності, скорочення частки державної власності дозволяють створювати економічні умови, що забезпечують більш високу ділову активність, у тому числі в галузі природокористування.

При цьому поряд з активізацією бізнесу підвищується роль держави - гаранта збереження природних ресурсів, навколишнього середовища та екологічної безпеки, дієвість державного управління і контролю в галузі природокористування та охорони природи.

Ринкові механізми в поєднанні з заходами державного регулювання повинні формувати економічні стимули дбайливого ставлення до природних ресурсів і навколишнього середовища для суб'єктів господарської діяльності.

Напрямками переходу України до сталого розвитку є розробка системи стимулювання господарської діяльності та встановлення відповідальності за її екологічні результати, при яких біосфера сприймається вже не тільки як постачальник ресурсів, а як фундамент життя, збереження якого має бути неодмінною умовою функціонування соціально-економічної системи та її окремих елементів.

Необхідні оцінка господарської ємності локальних і регіональних екологічних систем країни; визначення допустимого на них антропогенного впливу; формування ефективної системи пропаганди ідей сталого розвитку.

Перехід до сталого розвитку вимагає скоординованих дій у всіх сферах життя суспільства, адекватної переорієнтації соціальних, економічних, правових природоресурсних та природоохоронних інститутів держави, регулююча роль якого в таких перетвореннях є основоположною.

Однією з основних умов переходу до сталого розвитку є забезпечення природоресурсних та природоохоронних прав і свобод громадян. Рух до цієї мети передбачає формування відкритого суспільства, що включає в якості системних елементів правова держава, ринкове господарство, громадянське суспільство, правову, моральну і соціальну відповідальність всіх його членів.

Перехід до сталого розвитку передбачає суворе дотримання ряду обмежень, слідувати яким нелегко. Це, зокрема, здійснення господарських заходів переважно на вже освоєних територіях і відмова від реалізації будь-яких проектів, які завдають непоправної шкоди природним ресурсам, довкіллю або екологічні наслідки яких недостатньо вивчені.

Перехід до сталого розвитку Російської Федерації в цілому можливий у тому випадку, якщо буде забезпечено сталий розвиток Федерації, се суб'єктів, всіх се регіонів, що передбачає формування ефективної просторової структури економіки країни.

Слід розробити і реалізувати програми забезпечення раціонального природокористування та оздоровлення навколишнього середовища в зонах екологічного лиха, забезпечити їх планомірне виконання, намітити комплексні заходи щодо нормалізації обстановки на екологічно неблагополучних територіях.

Рух нашої країни і всього людства до сталого розвитку в кінцевому рахунку призведе до формування передвіщеної В. І. Вернадським сфери розуму (ноосфери), коли мірилом національного та індивідуального багатства стануть духовні цінності та знання людини, що живе в гармонії з навколишнім середовищем [1].[1]

  • [1] Див .: Вершило Н. Д. Еколого-правові основи сталого розвитку. М.: Формула права, 2 008.
 
<<   ЗМІСТ   >>