Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Правові засади природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБ'ЄКТИ І ПРИНЦИПИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття та класифікацію об'єктів природокористування і охорони навколишнього середовища;
 • • поняття основних принципів природокористування та охорони навколишнього середовища та їх класифікацію;
 • • роль принципів в правотворчості і правозастосуванні;
 • • поєднання природокористування та економіки;
 • • основи стратегії сталого розвитку;

вміти

 • • оперувати юридичними поняттями і категоріями;
 • • тлумачити теоретичні норми про об'єкти та принципах природокористування і охорони навколишнього середовища;
 • • приймати рішення і вчиняти юридичні дії, грунтуючись на принципах природоресурсного та природоохоронного законодавства;
 • • давати кваліфіковані юридичні консультації про реалізацію конституційних, галузевих і міжгалузевих принципів природоресурсного та природоохоронного законодавства;

володіти навичками

 • • роботи з нормативними правовими актами, документами судових органів у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища;
 • • взаємодії з державними і муніципальними органами з метою реалізації принципів, закріплених галузевим природоресурсних і природоохоронним законодавством;
 • • вжиття необхідних заходів захисту екологічних прав людини і громадянина у разі порушення галузевих принципів пріродорссурсного та природоохоронного законодавства.

Об'єкти природокористування і охорони навколишнього середовища

Поняття і класифікація об'єктів природокористування та охорони навколишнього середовища

Усвідомивши поняття природоресурсного та природоохоронного права як навчальної дисципліни, його джерел, необхідно розглянути об'єкти природокористування та охорони навколишнього середовища, що піддаються експлуатації і за допомогою права охороні від забруднення, виснаження, деградації, псування, знищення та іншого негативного впливу.

Під об'єктами природокористування та правової охорони навколишнього середовища розуміються її складові частини, що знаходяться у взаємозв'язку, а також відносини щодо використання та охорони яких врегульовані правом, оскільки являють економічний, екологічний, рекреаційний, демографічний, естетичний та інший суспільний інтерес, в центрі якого має бути людина .

Чітке розуміння цих об'єктів дозволяє відмежувати предмет регулювання, здійснюваний природоресурсних, природоохоронним правом, від предметів регулювання іншими галузями російського права і законодавства.

Раніше, за Законом РРФСР від 19.12.1991 № 2060-1 "Про охорону навколишнього природного середовища" під навколишнім чи природним середовищем і її природоохоронними об'єктами розумілися тільки природні компоненти: в коло охороняється законом природного середовища існування не входили товарно-матеріальні об'єкти, створені людиною ; частини природи, що вийшли з екологічної зв'язку з природою (вилучена з неї вода в крані, вилучені з природних умов тварини); елементи природи, що не представляють в даний час соціальної цінності або охорона яких поки неможлива.

Федеральним законом від 10.01.2002 № 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" поняття охороняється середовища розширилося: в неї тепер включені не тільки компоненти природного середовища і природні об'єкти, а й природно-антропогенні і антропогенні об'єкти, що докорінно змінює правове уявлення про природу, про довкілля та охорони її об'єктів. Природні ресурси як об'єкти використання та охорони змикаються з об'єктами охорони навколишнього середовища, як якісь частини діалектичного (Не арифметичного) цілого.

Об'єкти природокористування та правової охорони навколишнього середовища можна умовно класифікувати але трьох великих груп.

Перша група - традиційні природні об'єкти, друга - об'єкти, охоронювані в першочерговому порядку, третя - об'єкти особливої охорони (рис. 3.1). Кожній групі притаманні загальні принципи і закономірності їх використання та правової охорони, а також специфічні прийоми заощадження, залежні від конкретних видів і індивідуального характеру об'єкта природокористування і охорони. Опису та аналізу їх використання та охорони присвячуються окремі розділи Особливої частини підручника.

 
<<   ЗМІСТ   >>